Uppriktning ger full snurr

Vindkraftsindustri

Inom vindkraftsindustrin finns många användningsområden för Easy-Laser®-systemen. Faktum är att Easy-Laser är en av världens största leverantörer av laserbaserade mätsystem till vindkraftsindustrin. Det gäller till exempel system för uppriktning av växellåda och generator, både vid installation och ute på fältet vid det kontinuerliga underhållsarbetet.
 
En annan stor tillämpning är system för mätning av planhet på tornflänsar. För tillverkare av vingar så levererar vi även utrustning för mätning och uppriktning av jiggarnas centrumlinje samt rätvinklighet. Flera av mätsystemen har specialanpassats för tillverkarens specifika turbiner. 

Mätning av planhet på tornflänsar

Flänsmätningssystemen från Easy-Laser® kan användas på flänsar av alla storlekar. Du kan mäta 1 till 5 cirklar med mätpunkter, till exempel inner-, mitt- och yttercirkel, för att bestämma flänsens lutning. Varje cirkel kan ha 6 till 180 punkter. Programmet guidar dig grafiskt steg för steg genom mätningen. Tre mätmetoder är tillgängliga: hel cirkel, sektionsmätning och del av fläns. 

Problem vid mätning
av flänsar på stora torn

En tornsektion med diameter över 4 meter har en ansenlig tyngd. Denna tyngd deformerar flänsen under tillverkningsprocessen, vilket gjort det svårt att lita på resultatet av planhetsmätningen på stora torn. Fram tills nu, vill säga. Med Easy-Laser® flänsplanhetsprogram kan planheten mätas i fyra sektioner av flänsen som matematiskt sammanfogas till en komplett cirkel. Resultatet relaterar till tornsektionens verkliga vertikala läge.

Det nya programmet löser inte bara problemet med flänsdeformering, utan gör det även möjligt att genomföra hela mätningen på marknivå. Detta är den nya säkerhetsstandarden för tornbyggare, eftersom inget riskfyllt höghöjdsarbete på stege eller skylift behövs (som på bilden). I vissa fall kan även antalet mätoperatörer minskas.

Utvärdera direkt i sann 3D

Easy-Laser® E910 och E915 flänsmätningssystem erbjuder ett effektivare sätt att arbeta. Du kan direkt efter avslutad mätning se resultatet som en 3D-bild i avläsningsenheten och utvärdera resultatet. Detta kan du alltså göra direkt på plats utan att avbryta för att gå till en PC med separat analysprogram, vilket tidigare var fallet. På så vis blir din produktion mycket effektivare. Med trådlösa detektorer arbetar du dessutom friare.

Axeluppriktning

För vindkraftverk pratar vi om uppriktning av generator och växellåda. Stora krafter är i rörelse i en vindturbin. Säkerheten för personalen i tornet är därför av största vikt. Med Easy-Laser® axeluppriktningssystem kan generatorn och växellådan riktas med kopplingen avmonterad och bromsen låst.

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss