Hur länge är en roterande maskin korrekt uppriktad?

Vi brukade tro att när maskinerna väl är installerade och uppriktade, då behåller de sin position för evigt. Men så är inte alltid fallet.

Uppriktningen bör kontrolleras med bestämd periodicitet. Informationen vi får vid dessa kontroller är värdefull, och hjälper oss upptäcka problem som rörspänningar, ostabila fundament, veka ramar och lösa bultar, för att nämna några få saker. Alla ansträngningar att rikta våra maskiner och behålla dem inom toleransvärdena är bortkastade om maskinerna inte behåller sina positioner över tid. Därför är planerade och upprepade uppriktningskontroller vår bästa vän för att se hur maskinerna uppträder.

Hur ofta ska du kontrollera?

Det finns riktlinjer för hur ofta uppriktningen bör kontrolleras. John Piotrowski skriver i sin bok “Shaft Alignment Handbook” att nyinstallerade maskiner bör kontrolleras efter 500 till 2000 timmars intermittent drift, eller 1–3 månader av kontinuerlig drift. Om det efter denna tid inte syns någon uppenbar förändring i maskinernas uppriktning bör nästa kontroll ske mellan 4500 och 9000 timmars intermittent drift, eller 6 månader till ett år av kontinuerlig drift. Om ingen uppenbar förändring skett då heller kan intervallet ökas till en kontroll varje 2–3 år. Detta intervall är självklart beroende av faktorer som exempelvis hur kritisk maskinen är för verksamheten.

Om en liten förändring av uppriktningen upptäcks vid något av tillfällena bör utrustningen riktas till inom acceptabel tolerans igen. Om däremot en radikal förändring skett måste ytterligare undersökningar göras för att ta reda på vad som orsakar förändringen – en grundorsaksanalys. Exempelvis är även påtagliga förslitningar en indikator på en “ohälsosam” maskininstallation.

Vikten av dokumentation

Att ha riktig dokumentation av uppriktningen att titta tillbaka på är av största vikt för att undvika att gång efter gång göra samma fel vid maskininstallationer, och för att upptäcka återkommande problem. Som du förstår finns det inget exakt svar på rubrikens fråga. Men dokumentationen ger dig en mycket bra förståelse av vad som händer på vägen, och hjälper dig hålla dina maskiner korrekt riktade så länge som möjligt.

Roman Megela
Senior Reliability Engineer

View All Distributors

Easy-Laser® has representatives in over 70 countries. We select our business partners with care. It is important for us that our distributors know about applications and solutions, and understand the needs of the customer.

Read more
Select Country

Kontakta oss

Measurement systems for every need

Shaft alignment, belt alignment or geometric measurement technology?

Have a look at our products