Tänk på det här när du använder shims

Förlora inte på gungorna för att kompensera för karusellen.

Det är inte någon bra idé att spara kortsiktiga pengar på bekostnad av långsiktiga förluster. Mjukfot är ett av de vanligaste problemen som drabbar roterande maskiner, och felaktig användning av shims är en av bovarna i dramat. Detta händer alltför ofta och orsakar oräkneliga komplikationer i maskiner världen över. Men låt det inte hända. Låt i stället oss guida dig genom den idealiska shims-proceduren, så blir uppriktningen enklare och mer effektiv.

1. Inledande kontroll

För din säkerhet, kom ihåg att genomföra Bryt & Lås-procedur på maskinen. Därefter kan du påbörja den visuella inspektionen av fundament, fogar och basplatta. Om det finns rost, flagor, färg eller smuts, avlägsna allt detta under och runt maskinens fötter. Sedan ersätter du skadade shims med nya, som är rostfria och krossbeständiga.

2. Rätt shims – och rätt antal!

Fall inte för frestelsen att använda hemmagjorda eller undermåliga shims! I det långa loppet kommer det att kosta mer än det du tjänar på kort sikt. För det mesta behöver du också använda fler shims om du använder hemmagjorda. Välj i stället att använda så få shims som möjligt. Tre förskurna shims är i princip alltid tillräckligt; i ovanliga fall kan du behöva fyra. Faktum är att för många shims är en vanlig orsak till mjukfot.

Bruket av shims av låg kvalitet är en stor bidragande faktor när det kommer till slitage av maskiner, ibland så illa att det inte går att rädda dem. Förskurna, rostfria shims är fullkomligt plana och kommer dessutom att förhindra korrosion.

3. Mät och foga in

Använd mikrometer för att mäta shimsens tjocklek, om de är 1 mm eller tjockare. Observera att tjockleken endast är ett riktvärde och inte nödvändigtvis exakt. Foga in de förskurna shimsen under maskinfoten tills de kommer i kontakt med bulten. Dra försiktigt tillbaka en liten bit.

4. Storleken på shimsen

Använd en shimstorlek som på korrekt sätt stöder fotens belastningszon. Kontaktytorna mellan maskinfötternas undersida och basplattans yta eller ram måste vara perfekta – annars uppstår mjukfot. Alla som har suttit vid ett bord som vickar vet hur det är. När ett av benen inte är riktigt lika långt som de andra är det irriterande. För en industrimaskin är detta mer än bara lite störande; det kommer att skada maskinen om det inte åtgärdas.

5. Gör en macka

Med förskurna shims får du en säkrare och smidigare maskinuppriktning, samtidigt som maskinens prestation blir bättre. Gradfria kanter och rundade hörn minskar också risken för olyckor. Gör en smörgås med tunna shims mellan tjockare. Om du har använt högkvalitativa shims, har du nu i princip redan riktat upp maskinen. Du är redo att gå över till finjusteringen, det vill säga rikta upp din maskin enligt konstens alla regler.
 

View All Distributors

Easy-Laser® has representatives in over 70 countries. We select our business partners with care. It is important for us that our distributors know about applications and solutions, and understand the needs of the customer.

Read more
Select Country

Kontakta oss

Measurement systems for every need

Shaft alignment, belt alignment or geometric measurement technology?

Have a look at our products