Easy-Laser® E720 - Axeluppriktning och geo

Ge dina maskiner rätt förutsättningar från början

I Easy-Laser® E720 ingår vår mångsidiga lasersändare D22 och samtliga mätprogram. Med det här mätsystemet kan du utföra nästan vilken typ av maskinuppställning och kvalitetskontroll som helst.

Easy-Laser® E720 är ett komplett verktyg för underhållsteknikern. Det ger dig inte bara alla funktioner för axeluppriktning, utan även möjlighet att kontrollera maskinfundamentets planhet! ​

Som du vet börjar maskinuppställning oftast med fundamentet. Om fundamentet är plant och i våg får du betydligt färre problem med resten av arbetet med att installera eller justera in maskinen som ska ställas upp. Med Easy-Laser® E720 kan du utöver allt som har med uppriktningen av själva maskinen att göra, även utföra följande:

 • Mäta planhet på fundament
 • Kontrollera planparallellitet på flera ytor för stora maskiner
 • Mäta planhet på en enskild maskinfots stödplatta
 • Ställa fundamentet i våg och rakt
 • Rikta in röranslutningar rakt och vinkelrätt

Mätenheterna som ingår i system E720 använder sig av punktlaserteknik. Detta är en av anledningarna till att du med E720 får ett mätsystem som kan användas på många fler platser i din verksamhet än bara för axeluppriktning på roterande maskiner.

Alla mätprogram ingår

Program för mjukfotskontroll, vertikala/flänsmonterade maskiner, maskintåg och kardan/offsetmonterade maskiner ingår. Även program för rakhetsmätning, planhetsmätning/twist och parallellitetsmätning ingår, för att nämna några. Stor, tydlig färgskärm, trådlösa mätenheter, lång driftstid och robust design ger dig ett mätsystem som är både enkelt att använda och uthålligt.

Enkelt att använda = snabbt och rätt gjort

Med enkelhet menar vi flera saker, exempelvis enkelt att placera eller montera mätutrustningen på mätobjektet, enkelt att genomföra mätningen och enkelt att förstå mätresultatet. Med Easy-Laser® E720 kan du mäta alla typer av roterande maskiner lika bra, stora som små, oberoende av axeldiameter.

Med trådlösa mätenheter (laser/detektor) arbetar du friare. Mätvärdena kan registreras med endast 40° rotation av axlarna. Du kan sedan rikta i ”live” med mätenheterna i vilken position som helst runt axeln. Avläsningsenhetens program finns på flera språk vilket underlättar handhavandet. Programmen guidar dig genom mätprocessen steg-för-steg till ett perfekt uppriktningsresultat.

Blogg:Emba Machinery AB använder Easy-Laser i hela produktionen

Emba Machinery är en Svensk tillverkare av konverteringsmaskiner för wellpappindustrin. De införskaffade ett mätsystem från Easy-Laser under 2015. Deras maskiner går att finna inom förpackningsindustri över hela världen. Embas maskiner är tack vare tillförlitlig funktion, korta omställningstider och hög tillverkningshastighet kända för hög produktivitet och produktkvalitet. Läs mer

Mätprogram

Programmen som beskrivs nedan är de vanligaste som används med det här systemet. Klicka här för att se en komplett översikt över möjligheterna.
* = tillbehör som behövs

Vertikal- och flänsmonterade maskiner

Uppriktning av vertikala samt flänsmonterade maskiner, till exempel pumpar, motorer och växellådor. Visar centrumförskjutning och vinkelfel samt shimsvärde vid respektive bult.

Horisontella maskiner

Horisontellt kopplade maskiner handlar oftast om en pump och motor, men det kan även vara andra typer av maskiner som växellådor och kompressorer. Oavsett maskiner är det mycket enkelt att mäta och rikta med Easy-Laser®. Mätenheterna (M och S) monteras på var sin sida av kopplingen, med trådlös kommunikation eller kabel till avläsningsenheten. Du följer sedan instruktionerna steg-för-steg på bildskärmen.

Maskintåg

Uppriktning av maskintåg med teoretiskt sett obegränsat antal maskiner. Varje maskin kan dessutom ha valfritt antal fotpar. Du väljer referensmaskin manuellt, eller låter programmet avgöra vilken som är lämpligast för att minimera justeringsbehovet.

Kardan/offsetmonterade maskiner

Uppriktning av kardan/offsetmonterade maskiner. (Tillbehör Kardanfixtur, Art. Nr. 12-0615 behövs.)

Mjukfotskontroll

Börja uppriktningsarbetet med att göra en mjukfotskontroll för att säkerställa att maskinen vilar lika på alla fötter. Detta är nödvändigt för en tillförlitlig uppriktning. Programmet visar vilken/vilka fötter som måste åtgärdas. Efter mjukfotskontrollen kan du gå direkt till uppriktningsprogrammet med alla maskinens mått sparade.

Twistmätning

Twistmätnings-programmet ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera maskinfundamentets skevhet eller twist med bara mätenheterna i systemet.

Värde - digital mätklocka

Programmet kan exempelvis användas när man vill mäta som med indikatorklockor, för att kontrollera axelns radiella rörelse, och för att kontrollera hur rörlaster påverkar uppriktningen. Detta kan göras med standardutrustningen och helt vanlig uppsättning på maskinen!

Rakhetsmätning

Med rakhetsprogrammet kan du enkelt kontrollera långa axlar, valsar, lagerpositioner, fundament, maskinkonstruktioner, rörinstallationer med mera. Du lägger in antalet mätpunkter i förväg eller efter hand som du mäter. Resultatet visas för både horisontell och vertikal riktning, digitalt och grafiskt. Vill du göra det ännu professionellare lägger du till en separat lasersändare som D22.

Planhetsmätning

Program för att kontrollera planhet/twist på (exempelvis) maskinfundament, maskinbord, etc. Med avancerade "best-fit" beräkningar.

Rätvinklighet

För mätning av rätvinklighet i maskiner och anläggningar.

Parallellitet

För parallellitetsmätning av valsar, räls, transportband, traverser, plåtkapar, produktionslinjer, m.m. Två metoder är tillgängliga: mätning med vinkelprisma eller med vinkeldetektor E2.

Offset och vinkel

Detta program visar centrumförskjutning och vinkelfel mellan exempelvis två axlar. Värdena för horisontell och vertikal riktning visas samtidigt. Kan även användas för dynamiska mätningar.

Spindelriktning

För mätning av maskinspindlars pekriktning i verktygsmaskiner, borrmaskiner etc.

Hålcentrum, rakhet 2-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar när håldiametern varierar. Exempelvis dieselmotorer, propelleraxel-anläggningar m.m. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

Halvcirkel, Rakhet 3-punkt

Mätvärden tas i tre positioner: 9, 6 och 3. Tillåter varierande diametrar. Att användas tillsammans med Turbinsystemet. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

Rakhet, 4-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Mäter två punkter i varje riktning, X och Y. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

Rakhet, multipunkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje mätpunkt. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

Flänsplanhet

För planhetsmätning av flänsar och cirkulära plan, exempelvis flänsar på vindkraftverkstorn och svängkranslager. Hanterar 1 till 5 cirklar med mätpunkter, med 3-180 mätpunkter på varje. 3 nollpunkter med 120° delning beräknas av systemet.

Flänsparallellitet

För parallellitetsmätning av exempelvis flänsar på torndelar till vindkraftverk. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

Ovalitet/rundhet

För ovalitetsmätning av hål och lagerlägen. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje hål.

Remuppriktning

Med systemet kan du mäta och rikta rem- och kedjetransmissioner med digital precision. Avläsningsenheten har du med dig till platsen där du justerar. Justeringen av maskinerna visas i realtid på bildskärmen med värden för vinkel och axiell förskjutning i både vertikal och horisontell riktning, samt justervärde på främre eller bakre fotpar. Resultatet kan dokumenteras som vanligt. (Med tillbehör XT190 BTA.)

Mätmetoder

9-12-3
9-12-3

Mätpunkter registreras på fasta positioner motsvarande klockan 9, 12 och 3. Detta är den klassiska trepunktsmetoden som kan användas i de flesta fall.

EasyTurn™
EasyTurn™

Med vår EasyTurn™-funktion kan du starta mätningen var som helst på varvet. Vrid axlarna med mätenheter till tre positioner i valfri riktning med ner till så lite som 20° emellan för att registrera mätvärdet. En smidigare variant av trepunktsmetoden (se 9-12-3). 

Multipunkt
Multipunkt

Multipunkt är i grunden samma som EasyTurn™, men du kan istället registrera valfritt antal punkter på den sektor du roterat. Detta ger ett optimerat beräkningsunderlag. Utmärkt exempelvis i turbin- och glidlagerapplikationer. 

Smarta funktioner

Mätvärdesfilter
Resultattabell
Live-any-angle
Referensfotslåsning
Flera fotpar
Termisk tillväxt-kompensation
Toleranskontroll
Växla vy-funktion
Välj maskinbild
Mallar
Flera språk

Dokumentation

EasyLink™ PC-programvara
Spara till USB-minne
Skapa en PDF-rapport
Spara i det inbyggda minnet
Skriv ut

Avläsningsenhet E51

Med avläsningsenheten för E-serien kan du jobba effektivare och i längre pass än tidigare tack vare flera innovativa lösningar. Den är även ergonomiskt designad med greppvänligt gummiöverdrag och mycket robust i sin konstruktion.

Tappa aldrig kraften!

Easy-Laser® E710 är utrustat med vårt Endurio™ Power management system. Detta försäkrar att du aldrig behöver avbryta mitt i en mätning för att batteriet har tagit slut. Om det interna batteriets laddnivå börjar bli låg sätter du i batterier i det integrerade batterifacket och fortsätter mäta. Du behöver alltså inte leta reda på ett nätuttag, och du behöver inte vänta ett par timmar på att enheten ska laddas upp igen innan du kan återuppta arbetet. Det unika Endurio™-systemet kontrollerar också all elektronik så att enheten förbrukar så lite ström som möjligt i varje läge.

Ergonomisk design

Avläsningsenheten har en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den har stora knappar med bra avstånd emellan för fingrarna och som ger tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med två enter-knappar passar systemet bra både för vänster och högerhänta även under långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig grafik som guidar dig genom mätningen.

Personliga inställningar

Du kan skapa en användarprofil där du sparar dina personliga inställningar. Du kan också ha olika inställningar för olika typer av mätningar. Det snabbar upp arbetet!
 

Språkval

Du kan välja vilket språk som ska visas. Välj mellan svenska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, holländska, italienska, japanska, koreanska och kinesiska. Fler språk kommer efterhand.

Uppgradering

Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten uppgraderas via internet eller genom att ansluta ett USB-minne med den nya programvaran. På detta vis har du även i framtiden tillgång till de mätprogram vi utvecklar för nya ändamål.
 

 1. Två OK-knappar, för höger- och vänsterhänta
 2. Stor och tydlig 5,7" färgdisplay
 3. Riktiga knappar för tydlig feedback
 4. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna

Mätenheter ES / EM

Mätenheterna har stora 20 mm detektorytor (PSD för största noggrannhet) vilket gör det möjligt att mäta på ett avstånd av ända upp till 20 meter. Den gedigna och vridstyva konstruktionen av aluminium och rostfritt stål garanterar stabila mätvärden och pålitlig uppriktning med högsta precision även i de tuffaste av miljöer. Mätenheterna är dessutom damm- och vattentäta i enlighet med både IP66 och IP67. Anslut till avläsningsenheten trådlöst eller med kabel. Både kabel och trådlösa enheter ansluts blixtsnabbt med Push/Pull-kontakter, alltså behövs inget skruvande.

Vinkelgivare i båda enheterna

Med vinkelgivare i båda mätenheterna vet systemet exakt hur de är positionerade. Gör det mycket enkelt att rikta även okopplade axlar.

Elektroniska måltavlor

Tack vare 2-axliga detektorer har du tillgång till elektroniska måltavlor, dvs du kan på bildskärmen se var laserstrålen träffar.

Flexibla monteringsmöjligheter

Det finns en tanke bakom den rena och kompakta designen, nämligen att det förenklar att kunna få plats och medger varierande monteringssätt. Du kan mäta alla typer av roterande maskiner lika bra, stora som små, oberoende av axeldiameter. Enheterna har dessutom två extra skruvhål för fler infästningsmöjligheter.

Två lasrar, två PSD

Den så kallade reverserande mätmetoden med två laserstrålar och två PSD gör det möjligt att mäta även grovt felställda maskiner. Speciellt bra också vid nyinstallation, när maskinerna ännu inte är i rätt position.

 1. Stängerna har en höjd på 60–180 mm. Vid behov är de förlängningsbara ”obegränsat” med tillbehörsstänger. Av rostfritt stål.
 2. Kraftiga kontaktskydd
 3. PSD (2-axlig)
 4. Laseröppning

D22 lasersändare

Lasersändare D22 kan användas för att mäta planhet, rakhet, rätvinklighet och parallellitet. Laserstrålen kan svepa runt 360° med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Laserstrålen kan vinklas av 90° till svepet, inom 0,01 mm/m.

Sändaren har flera monteringsalternativ: Fixera den med de tre starka magnetfötterna, horisontellt eller vertikalt. Använd maskinspindelfästet, eller placera den vid sidan av maskinen på till exempel ett stativ (tillbehör).

 1. Laseröppning
 2. Roterbart huvud
 3. Laseröppning
 4. Nivelleringsskruvar (x2)
 5. Magnetfötter (x3)

Ett komplett system innehåller

 • 1 Lasersändare D22
 • 1 Mätenhet EM
 • 1 Mätenhet ES
 • 1 Avläsningsenhet E51
 • 2 BT trådlösa enheter
 • 2 Kablar 2 m
 • 2 Axelfixturer med kedjor
 • 2 Förlängningskedjor
 • 2 Magnetfötter
 • 1 Magnetfot med roterbar topp
 • 2 Magnetfixturer
 • 2 Mellanfixturer
 • 8 Stänger 120 mm
 • 4 Stänger 60 mm
 • 1 Manual
 • 1 Snabbmanual
 • 1 Måttband 3 m
 • 1 USB-minne med EasyLink™ PC-program
 • 1 USB-kabel
 • 1 Laddare (100–240 V AC)
 • 1 Verktygslåda
 • 1 Axelband till avläsningsenhet
 • 1 Rengöringsduk för optik
 • 1 Transportväska 

Avläsningsenhet

Namn
E51
Art. Nr.
12-0418
Typ av display/storlek
VGA 5,7” färgskärm, bakgrundsbelyst LED
Visad upplösning
0,001 mm
Power management
Endurio™-system för obruten strömförsörjning
Internt batteri (fast)
Heavy duty laddbart Li Ion
Batterifack
For 4 x R14 (C)
Kontaktering
USB A, USB B, Easy-Laser®-enheter, Laddare
Temperaturområde
-10–50 °C
Kommunikation
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
Internt minne
>100 000 mätningar kan sparas
Hjälpfunktioner
Miniräknare, Enhetskonverterare
Kapslingsklass
IP-klass 65
Husets material
PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 250x175x63 mm
Vikt (utan batterier)
1080 g

Lasersändare

Namn
D22
Art. Nr.
12-0022
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
630–680 nm, synligt rött ljus
Laserklass
Klass 2
Justerbar modulation
5, 32 KHz
Uteffekt
< 1 mW
Stråldiameter
6 mm vid öppning
Arbetsområde
40 meters radie
Typ av batteri
1 x R14 (C)
Driftstid/batteri
ca 24 tim.
Nivelleringsområde
± 30 mm/m [± 1.7°]
3 st libellers skalstreck
0.02 mm/m
Vinkelräthet mellan laserstrålar
0.01 mm/m [2 arc sec.]
Svepets planhet
0.02 mm/m
Finjustering
0.1 mm/m [20 arc sec.]
2 st libeller för vridning
5 mm/m
Husets material
Eloxerad aluminium
Mått
BxHxD: 139x169x139 mm
Vikt
2650 g

Mätenheter

Namn
EM / ES
Art. Nr.
12-0434 / 12-0433
Kommunikation
Trådlös enhet 12-0436 (separat enhet)
Kabelanslutning
Easy-Laser® "rödkabel"
Typ av detektor
2-axlig PSD 20x20 mm
Upplösning
0.001 mm
Mätfel
±1µm ±1%
Mätområde
Upp till 20 m
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
630-680 nm
Laserklass
Säkerhetsklass 2
Laseruteffekt
<1 mW
Elektronisk vinkelgivare
0,1° upplösning
Temperaturgivare
± 1° C noggrannhet
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Temparaturområde
-10–50 °C
Internt batteri
Li Po
Husets material
Eloxerad aluminium/ABS-plast
Mått
BxHxD: 60x60x42 mm
Vikt
202 g

Så här utför du en axeluppriktning i 5 steg

Manualer

E710 Manual
E9xx Geometric Manual

Broschyrer

E710 / E720 brochure
Product Overview
Product Catalogue rev. 20

För programvara se Support > Programvaror.

E710 - Shaft alignment

Easy-Laser® E710 handles all stages of machine setup and alignment.

E720 - Shaft alignment and geo applications

With the E720 you can perform almost any kind of machine setup, quality check and alignment.

XT440 - Shaft alignment

Easy-Laser XT440 is our most basic, app based system. Lets you perform all necessary steps of shaft alignment on horizontal and vertically/flange mounted machines. 

XT550 - Ex/ATEX Shaft alignment

The XT550 is an intrinsically safe shaft alignment system, developed for use in potentially hazardous areas.

XT660 - Shaft alignment

With XT660 you can deal with all the important steps of machine setup and maintenance.

XT770 - Shaft alignment and geo applications

With Easy-Laser XT770 you can perform shaft alignment of horizontal and vertically/flange mounted machines, but also align machine trains, measure twist of foundation, and more.

E420 - Shaft alignment

Easy-Laser® E420 is an entry level shaft alignment system, with features you would normally only find in more expensive systems.