Info  

Komplett system för mätning och uppriktning av verktygsmaskiner

Easy-Laser® E940 är marknadens mest kompletta system för att mäta och rikta verktygsmaskiner. Du kan mäta rakhet, planhet, rätvinklighet, spindelriktning, vågplan och mycket mer.
Sändarens laserstråle kan liknas vid en absolut rak och viktlös linjal, alltså en optimal utgångspunkt för precisionsmätningar. Mätprogrammen guidar användaren steg-för-steg genom mätprocessen med tydlig grafik på den 5,7” stora färgskärmen. Det går även att använda mätvärdena direkt och mäta och justera efter eget önskemål.

Mäter och riktar de flesta typer av verktygsmaskiner

Systemet klarar att mäta och rikta verktygsmaskiner av de flesta typer, trots den stora variation av maskindesign som finns: olika typer av svarvar, fräsmaskiner, borrautomater, pressar, vattenskärmaskiner etc. Några exempel på vad som kan kontrolleras:

 • Rakhet på maskinaxlar
 • Spindlars pekriktning
 • Spindel mot spindel-riktning
 • Rätvinklighet mellan maskinaxlar
 • Planhet på maskinbord och fundament
 • Lagerspel
 • Lagerkondition (g)

Lasersystem är en lönsam investering

Jämfört med traditionella metoder som mätklockor och stenvinklar, är lasersystem ett avsevärt snabbare och noggrannare sätt. Dessutom kan mätresultatet dokumenteras och jämföras mot standarder som ISO10791-1 och 10791-2 för verktygsmaskiner. Det finns många goda anledningar att investera i ett lasermätsystem. En är den korta uppsättningstiden, som gör att operatören kan kontrollera maskinen oftare och vid behov, till exempel efter en kollision. Och därefter jämföra mot maskinens dokumentation innan maskinen startas upp igen. Detta kan förhindra kostsam produktion av delar som inte håller sig inom toleranserna. Det kan också förlänga verktygens livslängd.

0,0001 mm HyperPSD™ upplösning

Mätenheterna i detta system har HyperPSD™ precisions-detektorer, som gör det möjligt att visa en upplösning av 0,0001 mm.

 • Lätt och behändig utrustning medför kortare tid för förberedelse och mätning
 • Mätning över maskinens hela arbetsområde medför högre noggrannhet
 • Kontroll av maskinrörelser i två riktningar samtidigt
 • Möjligt att följa injusteringen kontinuerligt på displayen, vid justerplatsen
 • Referensen (laserstrålen) är alltid absolut rak
 • Dokumentation av mätresultatet som PDF och överfört till PC
Be om en offert
Funktioner  

Program och funktioner

Nyckeln till en effektiv och tillförlitlig mätning är program som guidar dig genom mätprocessen. Easy-Laser®-systemen stödjer dig med smarta funktioner och ett tydligt användargränssnitt. Dock är det ju så att det inte främst är våra mätsystem som gör jobbet, utan du som yrkesman!

RÄTVINKLIGHET

För mätning av rätvinklighet i maskiner och anläggningar.

SPINDELRIKTNING

För mätning av maskinspindlars pekriktning i verktygsmaskiner, borrmaskiner etc.

OFFSET OCH VINKEL

Detta program visar centrumförskjutning och vinkelfel mellan exempelvis två axlar. Värdena för horisontell och vertikal riktning visas samtidigt. Kan även användas för dynamiska mätningar.

RAKHETSMÄTNING

Med rakhetsprogrammet kan du enkelt kontrollera långa axlar, valsar, lagerpositioner, fundament, maskinkonstruktioner, rörinstallationer med mera. Du lägger in antalet mätpunkter i förväg eller efter hand som du mäter. Resultatet visas för både horisontell och vertikal riktning, digitalt och grafiskt.

PLANHETSMÄTNING

Program för att kontrollera planhet/twist på (exempelvis) maskinfundament, maskinbord, etc. Med avancerade "best-fit" beräkningar.

PARALLELLITET

För parallellitetsmätning av valsar, räls, conveyrar, traverser, plåtkapar, produktionslinjer, m.m. Två metoder är tillgängliga: mätning med vinkelprisma eller med vinkeldetektor E2.

VÄRDE - DIGITAL MÄTKLOCKA

Programmet kan exempelvis användas när man vill mäta som med indikatorklockor, för att kontrollera axelns radiella rörelse, och för att kontrollera hur rörlaster påverkar uppriktningen. Detta kan göras med standardutrustningen och helt vanlig uppsättning på maskinen. Kan också användas för att utföra många typer av geometriska mätningar.

HÅLCENTRUM, Rakhet 2-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar när håldiametern varierar. Exempelvis dieselmotorer, propelleraxel-anläggningar m.m. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

HALVCIRKEL, Rakhet 3-punkt

Mätvärden tas i tre positioner: 9, 6 och 3. Tillåter varierande diametrar. Att användas tillsammans med Turbinsystemet. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

RAKHET, 4-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Mäter två punkter i varje riktning, X och Y. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

RAKHET, multipunkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje mätpunkt. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

OVALITET/RUNDHET

För ovalitetsmätning av hål och lagerlägen. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje hål.

FLÄNSPLANHET

För planhetsmätning av flänsar och cirkulära plan, exempelvis flänsar på vindkraftverkstorn och svängkranslager. Hanterar 1 till 5 cirklar med mätpunkter, med 3-180 mätpunkter på varje. 3 nollpunkter med 120° delning beräknas av systemet.

FLÄNSPARALLELLITET

För parallellitetsmätning av exempelvis flänsar på torndelar till vindkraftverk. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

MÄTVÄRDESFILTER

Avancerad elektronisk filterfunktion som kan användas för tillförlitligt mätresultat även i mycket dålig mätmiljö som exempelvis luftturbulens från öppna portar och störande vibrationer från närstående maskiner.

HORISONTELLA MASKINER

Horisontellt kopplade maskiner handlar oftast om en pump och motor, men det kan även vara andra typer av maskiner som växellådor och kompressorer. Oavsett maskiner är det mycket enkelt att mäta och rikta med Easy-Laser®. Mätenheterna (M och S) monteras på var sin sida av kopplingen, med trådlös kommunikation eller kabel till avläsningsenheten. Du följer sedan instruktionerna steg-för-steg på bildskärmen.

VERTIKAL- OCH FLÄNSMONTERADE MASKINER

Uppriktning av vertikala samt flänsmonterade maskiner, till exempel pumpar, motorer och växellådor. Visar centrumförskjutning och vinkelfel samt shimsvärde vid respektive bult.

KARDAN/OFFSETMONTERADE MASKINER

Uppriktning av kardan/offsetmonterade maskiner. (Tillbehör Kardanfixtur, Art. Nr. 12-0615 behövs.)

MASKINTÅG

Uppriktning av maskintåg med teoretiskt sett obegränsat antal maskiner. Varje maskin kan dessutom ha valfritt antal fotpar. Du väljer referensmaskin manuellt, eller låter programmet avgöra vilken som är lämpligast för att minimera justeringsbehovet.

EASYTURN™-FUNKTION

Med vår EasyTurn™-funktion kan du starta mätningen var som helst på varvet. Vrid axlarna med mätenheter till tre positioner i valfri riktning med ner till så lite som 20° emellan för att registrera mätvärdet. Mätningen är klar!

MJUKFOTSKONTROLL

Börja uppriktningsarbetet med att göra en mjukfotskontroll för att säkerställa att maskinen vilar lika på alla fötter. Detta är nödvändigt för en tillförlitlig uppriktning. Programmet visar vilken/vilka fötter som måste åtgärdas. Efter mjukfotskontrollen kan du gå direkt till uppriktningsprogrammet med alla maskinens mått sparade.

RESULTATTABELL

Resultattabellen visar repeterbarheten hos dina uppmätta värden, och låter dig spara kommentarer för varje resultat.

REMUPPRIKTNING

Med systemet kan du mäta och rikta rem- och kedjetransmissioner med digital precision. Avläsningsenheten har du med dig till platsen där du justerar. Justeringen av maskinerna visas i realtid på bildskärmen med värden för vinkel och axiell förskjutning i både vertikal och horisontell riktning, samt justervärde på främre eller bakre fotpar. Resultatet kan dokumenteras som vanligt. (Med tillbehör XT190 BTA.)

Dokumentera ditt mätresultat

ANSLUT TILL DIN PC

Avläsningsenheten ansluts till datorn via USB-porten. Den dyker sedan upp på skrivbordet som en USB-disk som du enkelt kan överföra filer till och från.
 

EASYLINK™ PC-PROGRAMVARA

Med EasyLink™ samlar du alla dina mätningar på ett ställe, tar fram rapporter med bilder och data samt exporterar till ditt underhållssystem. Programmet har tydlig mappstruktur, och du kan dra och släppa filer från avläsningsenheten till databasen. Bygg upp din egen struktur med mappar för till exempel fabrik, avdelning eller maskintyp. Databasen kan även läggas på en gemensam serverarea och delas med andra. Med allt samlat på ett ställe har du bättre översikt över tiden vilka åtgärder som genomförts. Med EasyLink™ kan du även göra backuper av det som sparats i avläsningsenheten.

SKRIV UT

Skriv ut alla mätdata direkt på plats med portabel termoskrivare (tillbehör).
 

STRECKKODSLÄSARE

Streckkodsläsaren används för att "mata in" maskindata automatiskt innan mätning startas. Detta kan spara tid och minska risken för felinmatningar. Streckkodsläsare är tillbehör.

SKAPA PDF-RAPPORT DIREKT

Efter avslutad mätning kan du direkt i mätsystemets avläsningsenhet generera en pdf-rapport med grafer och mätdata. Alla uppgifter om mätobjektet dokumenteras, och du kan lägga in ditt företags logotype och adressuppgifter om du vill.
 

SPARA I DET INBYGGDA MINNET

Spara alla mätningar i avläsningsenhetens interna minne.
 

SPARA TILL USB-MINNE

Du kan snabbt spara ner önskade mätningar till ditt USB-minne. Tag med det till din dator för att skriva ut rapporter samtidigt som du lämnar mätsystemet kvar på plats.

 

Tekniska data  

Tekniska data

Avläsningsenhet

Namn
E51
Art. Nr.
12-0418
Typ av display/storlek
VGA 5,7” färgskärm, bakgrundsbelyst LED
Visad upplösning
0,001 mm
Power management
Endurio™-system för obruten strömförsörjning
Internt batteri (fast)
Heavy duty laddbart Li Ion
Batterifack
For 4 x R14 (C)
Kontaktering
USB A, USB B, Easy-Laser®-enheter, Laddare
Temperaturområde
-10–50 °C
Kommunikation
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
Internt minne
>100 000 mätningar kan sparas
Hjälpfunktioner
Miniräknare, Enhetskonverterare
Kapslingsklass
IP-klass 65
Husets material
PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 250x175x63 mm
Vikt (utan batterier)
1080 g

Mätenheter

Namn
EMH / ESH with HyperPSD™
Art. Nr.
12-0790 / 12-0789
Kommunikation
Trådlös enhet 12-0436 (separat enhet)
Kabelanslutning
Easy-Laser® "rödkabel"
Typ av detektor
2-axlig HyperPSD 20x20 mm
Upplösning
0,0001 mm
Mätfel
<1% +1 siffra
Mätområde
Upp till 20 m
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
635–670 nm
Laserklass
Säkerhetsklass 2
Laseruteffekt
<1 mW
Elektronisk vinkelgivare
0,1° upplösning
Temperaturgivare
± 1° C noggrannhet
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Temparaturområde
-10–50 °C
Internt batteri
Li Po
Husets material
Eloxerad aluminium/ABS-plast
Mått
BxHxD: 60x60x42 mm
Vikt
202 g

Trådlös enhet

Namn
Wireless unit for E7, E5, E4, ES, EM, ESH, EMH
Art. Nr.
12-0436
Kommunikation
BT trådlös teknologi
Internt batteri
N/A
Temparaturområde
-10–50 °C
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Husets material
ABS
Mått
BxHxD: 53x32x24 mm
Vikt
25 g
Dokumentation  

Downloads

Här kan du hitta produktbroschyrer och manualer i PDF-format. De innehåller ytterligare information om våra produkter. För nedladdning av mjukvara, gå till Livscykelsupport > Programvaror.

Manualer

E9xx Geometric Manual
Machine Tools Guide

Broschyrer

Product Catalogue rev. 19
E940 brochure
Product Overview
Systemdelar  

MÄTENHETER ES-H / EM-H

Laserdiod och PSD-detektor sammanbyggda i ett kompakt hus. I system E940 har vi monterat enheter med HyperPSD™-teknologi. Detta gör det möjligt att visa en upplösning på 0,0001 mm. Enheterna har 2-axliga PSD som avläser positionen i två riktningar samtidigt.

Vi mätning av två mot varandra pekande axlar används båda enheterna, EMH och ESH.

EMH-enheten används som detektor ihop med den separata lasersändaren, men då utan att starta lasern. Det mest vanliga är att montera enheten på en magnetfot (se bild D till höger).

ESH-enheten kan fungera som lasersändare (bild E), och monterad på spindelfixturen mäta pekriktning. Laserstrålen kan pekas bakåt, genom spindelfästet (bild F), vilket gör det möjligt att exempelvis rikta stångmatare.

Enheten för trådlös kommunikation är kompakt och underlättar arbetet jämfört med att använda kablar, speciellt när mätenheterna ska roteras i spindeln.

Mätenheterna är både IP66- och IP67-klassade.

image description
 1. Bluetooth®-enhet
 2. Laseröppning
 3. PSD
 4. Magnetfot
image description
 1. Fäste för att montera S-enheten i maskinspindel
image description
 1. S-enheten vänd för att peka strålen genom fästet

E290 DIGITALT MASKINPASS

För installation, uppställning och underhåll av precisionsmaskiner, nivellering av maskinbord, valsar, etc – i stort sett det mesta du kan tänka dig! Inbyggt laddbart batteri. OLED-display med digital och grafisk visning av vinklar. Ansluter trådlöst till avläsningsenhet E51 för utökad funktionalitet.
Upplösning 0,01 mm/m (0,001°). Mätområde ± 2 mm/m.

image description
 1. OLED-display
 2. Monteringshål (x2)
image description
 1. Precisionsslipad bas av härdat stål

D26 LASERSÄNDARE

Lasersändare D26 kan användas för att mäta planhet, rakhet, rätvinklighet och parallellitet. Laserstrålen kan svepa runt 360° med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Laserstrålen kan vinklas av 90° till svepet, inom 0,01 mm/m.

Sändaren har flera monteringsalternativ: Fixera den med de tre starka magnetfötterna, horisontellt eller vertikalt. Använd maskinspindelfästet, eller placera den vid sidan av maskinen på till exempel ett stativ (tillbehör).

image description
 1. Laseröppning
 2. Roterbart huvud
 3. Laseröppning
 4. Nivelleringsskruvar (x2)
 5. Magnetfötter (x3)

AVLÄSNINGSENHET E51

Med avläsningsenheten för E-serien kan du jobba effektivare och i längre pass än tidigare tack vare flera innovativa lösningar. Den är även ergonomiskt designad med greppvänligt gummiöverdrag och mycket robust i sin konstruktion.
 

TAPPA ALDRIG KRAFTEN!

Easy-Laser® E710 är utrustat med vårt Endurio™ Power management system. Detta försäkrar att du aldrig behöver avbryta mitt i en mätning för att batteriet har tagit slut. Om det interna batteriets laddnivå börjar bli låg sätter du i batterier i det integrerade batterifacket och fortsätter mäta. Du behöver alltså inte leta reda på ett nätuttag, och du behöver inte vänta ett par timmar på att enheten ska laddas upp igen innan du kan återuppta arbetet. Är det inte så det alltid borde ha varit? Det unika Endurio™-systemet kontrollerar också all elektronik så att enheten förbrukar så lite ström som möjligt i varje läge.
 

ERGONOMISK DESIGN

Avläsningsenheten har en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den har stora knappar med bra avstånd emellan för fingrarna och som ger tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med två enter-knappar passar systemet bra både för vänster och högerhänta även under långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig grafik som guidar dig genom mätningen.
 

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Du kan skapa en användarprofil där du sparar dina personliga inställningar. Du kan också ha olika inställningar för olika typer av mätningar. Det snabbar upp arbetet!
 

SPRÅKVAL

Du kan välja vilket språk som ska visas. Välj mellan svenska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, holländska, italienska, japanska, koreanska och kinesiska.

UPPGRADERING

Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten uppgraderas via internet eller genom att ansluta ett USB-minne med den nya programvaran. På detta vis har du även i framtiden tillgång till de mätprogram vi utvecklar för nya ändamål.
 

image description
 1. Två OK-knappar, för höger- och vänsterhänta
 2. Stor och tydlig 5,7" färgdisplay
 3. Riktiga knappar för tydlig feedback
 4. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna
image description
 1. Fäste för axelrem
 2. Integrerat batterifack för torrceller
 3. Laddkontakt
 4. USB A
 5. USB B
 6. Easy-Laser® mätutrustning
 7. Robust, gummiklädd yta

OBS: Kontakternas damm- och stänkskydd avmonterat på bilden

D146 LASERSÄNDARE (TILLBEHÖR)

För kontroll av pekriktning och rakhet. Fästtapp diameter 20 mm. En fästtapp kan också monteras vid laseröppningen, exempelvis vid uppriktning av stångmatare. Mätavstånd 20 m. Kan användas i roterande spindel (max. 2000rpm).

image description
 1. Fästpinne
 2. Laseröppning

Ett komplett system innehåller

 • 1 Avläsningsenhet E51 (med HyperPSD™ support)
 • 1 Lasersändare D26
 • 1 Mätenhet ESH (HyperPSD™)
 • 1 Mätenhet EMH (HyperPSD™)
 • 2 BT trådlösa enheter
 • 2 Kabel 2 m
 • 2 Kabel 5 m, extension
 • 1 Maskinspindelfäste för D22
 • 2 Maskinspindelfäste för mätenhet
 • 1 Magnetfot
 • 1 Magnetfot med roterbart huvud
 • 2 Mellanfixtur
 • 1 Stänger (8x120 mm)
 • 1 Set med stänger 4x60 mm
 • 1 Säkerhetsband för lasersändare
 • 1 Manual
 • 1 Machine tools Guide
 • 1 Måttband 5 m
 • 1 USB-minne med EasyLink™ PC-program
 • 1 USB-kabel
 • 1 Laddare (100–240 V AC)
 • 1 Insexnyckelsats
 • 1 Axelrem för avläsningsenhet
 • 1 Optikrengöringsduk
 • 1 CD med dokumentation
 • 1 Transportväska​​

Be om en offert >>

Be om en offertVänligen fyll i...
Land:
Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Select Country

Kontakta oss

Delarna som ingår i ditt mät- och uppriktningssystem har alla utvecklats med tanke på ett specifikt behov eller applikation. Men generellt sett är det alltid fyra saker som måste ingå. Läs mer

UTBYGGNAD

Easy-Lasers mätsystem är redan extremt flexibla i sin standardform. Genom att använda smarta tillbehör kan du anpassa dina system för just dina behov, nu och i framtiden när dina krav förändras. Det är kostnadseffektivt.