Lösningar på tusentals mät- och uppriktnings­problem

Marina applikationer

Easy-Laser har uppriktningssystem för olika typer av drivsystem på fartyg, exempelvis propelleraxlar, pods och vattenjet. Till detta kan vi erbjuda lösningar för en mängd andra applikationer, exempelvis rakhet och planhet.

Läs mer

Energiproduktion

Äldre, konventionella metoder för att mäta turbiner är mycket tidskrävande. Med ett lasermätsystem kan arbetet genomföras betydligt snabbare och med högsta precision. Möjligheten att enkelt och tydligt dokumentera arbetet är också en stor fördel.

Läs mer

Vindkraft

Easy-Laser är sedan många år en av de ledande leverantörerna av mät- och uppriktningssystem till vindkraftsindustrin, både för axel-­­­/kopplingsuppriktning och planhetsmätning av tornflänsar. 

Läs mer

Olja och gas

Pumpar, kompressorer, ”expanders”, generatorer – dessa hittar du i tusental inom olje- och gasindustrin. Roterande maskiner som får världens hjul att spinna. Även i en värld på väg mot mer förnyelsebara alternativ och större miljökrav. Korrekt uppriktning blir då viktigare än någonsin.

Läs mer

Dieselmotorer

Med Easy-Laser® Linebore-system kontrolleras rakheten på bland annat vev- och kamaxellagrens centrumlinje, med en upplösning på 0,001 mm, och ett maximalt mätavstånd på 40 meter.
 

Läs mer

Papper och massa

Ett oplanerat stopp i papper- och massaindustrin är mycket kostsamt, därför är korrekt riktade maskiner av största vikt. Med Easy-Laser kontrollerar och justerar du valsparallellitet, riktar de roterande maskinerna och mäter planhet.

Läs mer

Processindustri

Bredden av applikationer och maskintyper inom det man kallar processindustri är enorm. Det absolut vanligaste är dock uppriktning av roterande maskiner som pumpar, motorer, kompressorer, blåsmaskiner, separatorer, centrifuger, omrörare m.m. Easy-Laser erbjuder lösningar för alla behovsnivåer och applikationstyper.

Läs mer

 

Plastindustri

Formsprutning, extrudering, filmblåsning, formblåsning – i plastindustrin finns många olika maskiner med specifika uppriktningsbehov. Easy-Laser har lösningar för dem alla. Korrekt uppriktning förhindrar kvalitetsbrister och ökar produktiviteten.

Läs mer

Fordonsindustri

Maskinerna i fordonsindustrin har samma krav på korrekt uppställning och uppriktning som annan industri för att kunna garantera driftsäkerhet och produktivitet. Detta säkerställer du med Easy-Lasers mät- och uppriktningssystem.  

Läs mer

Tillverkningsindustri

I tillverkningsindustrin finns maskiner som gör de mest fantastiska saker! För att kunna göra detta med rätt kvalitet och i hög hastighet krävs det att de är korrekt uppriktade och uppställda. Easy-Laser används för att säkerställa detta. Våra mätsystem används även för att kontrollera det som tillverkas, så att toleranser hålls, och så att delar kan monteras ihop korrekt. 

Läs mer

Sågverk

Ett sågverk är en mycket tuff miljö, där maskinerna slits hårt. Regelbunden kontroll och justering av maskinens vinklar och rakhet ökar kvaliteten på det sågade virket, och gör att utbytet och produktionshastigheten kan hållas på högsta nivå timme efter timme. Med ett lasermätsystem kan arbetet göras snabbt och med hög precision.

Läs mer

Explosiva miljöer

I potentiellt explosiva miljöer måste speciellt designade och godkända mätsystem användas. Detta för att eliminera risken för katastrofala olyckor. Alternativt behöver s.k. ”hot permits” utfärdas, en ibland omständlig procedur som kan undvikas med vårt Ex/ATEX-godkända mätsystem.

Läs mer

Axeluppriktning

Felaktigt uppriktade axlar och de följdverkningar detta får ligger bakom mer än 50 % av alla driftstopp i roterande maskiner. De medför att den oplanerade stilleståndstiden och därmed produktionsförlusterna ökar. Självklart ökar också de totala underhållskostnaderna.

Läs mer

Remuppriktning

En vanlig missuppfattning är att remtransmissioner inte påverkas nämnvärt av feluppriktning. Denna uppfattning ger industrin onödigt höga elräkningar. Flera undersökningar har visat på besparingar på upp till 10 % bara i energikostnad!

Läs mer

Rakhet

Rakhetsmätning görs dagligen på mängder av industrier. Exempelvis balkar, valsar, rör, maskingavlar, maskingejdrar och transportband. Rakhet är ofta grundförutsättningen för att en maskin ska fungera korrekt och/eller producera felfria detaljer.

Läs mer

Planhet

En grundförutsättning vid maskinuppställning är att fundamentet är plant. Det är också ett krav för maskinbord, så att tillverkade detaljer sedan håller toleranserna. Flänsar på tornsegment för vindturbiner kontrolleras också avseende planhet, men här kan kravet vara sammankopplat med en önskad lutning på planet.

Läs mer

Rätvinklighet

Kontroll av rätvinklighet görs i en mängd applikationer, exempelvis verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och diverse maskinkonstruktioner.

Läs mer

Parallellitet

Exempel på parallellitetsmätningar är inbördes parallellitet mellan valsar eller andra ytor i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. Andra exempel är traversbanor, räls och pressbord.

Läs mer