Lösningar
på tusentals mät- och uppriktningsproblem

Vårt produktsortiment är indelat i tre huvudsegment: Axeluppriktning, remuppriktning och geometrisk mätteknik. Men låt dig inte begränsas av detta. Du kan oftast själv sätta ihop ett system som passar just dina behov av lasersändare, detektorer och fixturer (se mer under Kombinerade system). För dig som användare är detta en framtidssäkerhet och svårslagen ekonomisk fördel. Helt enkelt mycket kostnadseffektivt!

Roterande maskiner

Axeluppriktning

Felaktigt uppriktade axlar och de följdverkningar detta får ligger bakom mer än 50 % av alla driftstopp i roterande maskiner. De medför att den oplanerade stilleståndstiden och därmed produktionsförlusterna ökar. Självklart ökar också de totala underhållskostnaderna.

Läs mer

Remuppriktning

En vanlig missuppfattning är att remtransmissioner inte påverkas nämnvärt av feluppriktning. Denna uppfattning ger industrin onödigt höga elräkningar. Flera undersökningar har visat på besparingar på upp till 10 % bara i energikostnad!

Läs mer
Geometrisk mätning

Lodlinje och vågplan

Mätning av rakhet samt centrumlinje relativt en absolut lodlinje görs exempelvis på vertikala turbin- och generatoraxlar.

Läs mer

Rakhet

Rakhetsmätning görs dagligen på mängder av industrier. Exempelvis balkar, valsar, rör, maskingavlar, maskingejdrar och transportband.

Läs mer

PARALLELLITET

Exempel på parallellitetsmätningar är inbördes parallellitet mellan valsar eller andra ytor i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. Andra exempel är traversbanor, räls, pressbord etc.

Läs mer

PLANHET

Planhetsmätning görs på exempelvis maskinbord, vira-parti i pappersmaskiner, flänsar och svängkranslager (cirkulära plan), maskinfundament etc.

Läs mer

RÄTVINKLIGHET

Kontroll av rätvinklighet görs i en mängd applikationer, exempelvis verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och diverse maskinkonstruktioner.

Läs mer
Industriapplikationer

Varvsindustri

Det finns många användningsområden för lasermätning inom varvsindustrin, både vid nybyggnation, reparation och vanligt underhållsarbete.

Läs mer

Papper och massa

Det finns många avgörande anledningar till uppriktning inom pappers och massaindustrin. Bland annat måste pappersmaskinens valsar vara parallella med varandra, annars blir kvaliteten på det färdiga papperet undermålig.

Läs mer

KRAFT OCH VÄRME

Äldre tiders metoder för att mäta turbiner var mycket tidskrävande. Med lasermätning kan arbetet göras snabbt och med mycket hög precision. Möjligheten att dokumentera mätresultatet är också en stor fördel.

Läs mer

VINDKRAFT

Inom vindkraftsindustrin finns många användningsområden för Easy-Laser®-systemen. Faktum är att Easy-Laser® är en av världens största leverantörer av laserbaserade mätsystem till vindkraftsindustrin.

Läs mer

Processindustri

Inom processindustrin är verksamheten oftast igång dygnet runt, året om. Detta ställer höga krav på förebyggande underhållsarbete.

Läs mer

Dieselmotorer

Med Easy-Laser® Linebore-system kontrolleras rakheten på bland annat vev- och kamaxellagrens centrumlinje, med en upplösning på 0,001 mm, och ett maximalt mätavstånd på 40 meter.

Läs mer

PLAST

Inom plastindustrin finns många olika typer av maskiner som behöver kontrolleras och riktas. På extruderingsmaskiner behöver rakhet på rör, axeluppriktning samt pekriktning för växellåda mot rör kontrolleras.

Läs mer

ÖVRIGA INDUSTRIER

Redan ett standardsystem från Easy-Laser® är mycket flexibelt när det kommer till fixturering och mätprogram. Det är egentligen bara din egen fantasi som sätter begränsningen!

Läs mer