Uppriktning av remtransmissioner

En vanlig missuppfattning är att remtransmissioner inte påverkas nämnvärt av feluppriktning. Denna uppfattning ger industrin onödigt höga elräkningar. Flera undersökningar har visat på besparingar på upp till 10 % bara i energikostnad!
        
Att förlänga livslängden tack vare korrekt uppriktning är en enkel åtgärd. Och oavsett vilket av våra verktyg för remtransmissions­uppriktning du väljer återbetalar det sig oftast inom ett par månader.

Korrekt riktade maskiner medför stora förbättringar

  • Ökad maskintillgänglighet.
  • Ökad livslängd för remmar, remskivor och lager.
  • Mindre risk för överhettning och följdskador.
  • Sänkt ljudnivå.
  • Mindre risk för allvarliga haverier. 
  • Säkrare arbetsmiljö.
  • Totalt sett stora besparingar i färre reservdelar, lägre energiförbrukning och färre oplanerade driftstopp.

Breda remtransmissioner särskilt känsliga

Transmissioner med flera remmar i bredd är speciellt känsliga. Det är lätt att förstå att skillnaden i remspänning mellan den inre och yttre remmen kan skilja stort vid feluppriktning. Detta orsakar minskad verkningsgrad, eftersom inte alla remmar driver optimalt. Om en rem slits ut måste alla bytas till nya samtidigt, vilket givetvis fördyrar det hela. Även breda remmar påverkas mer, då spänningen är ojämn över bredden.

Fördelarna med laser jämfört med traditionell teknik

​Med laser går arbetet betydligt snabbare och enklare än med traditionella metoder som linjal och lina. Dessa metoder kräver oftast två personers arbete, en som håller i linjalen och en som justerar maskinen. Att med blotta ögat uppfatta små skillnader med dessa metoder är både godtyckligt och beroende på vem som utför uppriktningen. Lasermätsystem är avsevärt tydligare att avläsa. De är dessutom mycket noggrannare. Från remtillverkarens sida rekommenderas ibland ett maximalt vinkelfel mellan skivorna på 0,5 till 0,25 grader för optimal livslängd och verkningsgrad. Så små vinklar går inte att se med blotta ögat utan ett hjälpmedel som laser.

Montering mot sidan för högre noggrannhet

Easy-Lasers system för uppriktning av remtransmissioner, XT190 och D90, använder skivans sidoplan som referens vid uppriktningen. Detta ger en högre noggrannhet eftersom anläggningsytan för verktyget blir större än om det skulle ha monterats mot den radiella ytan. Eventuella fel och skador på skivan påverkar resultatet mindre på sidan. Risken för förslitning och skador på skivan är uppenbart större i och vid spåret, där remmen går.

En ytterligare fördel är att det utan extra tillbehör går att rikta alla typer av skivor, oavsett remtyp. Det är även lätt att kompensera för skivor med olika bredd. Magnetfäste på laser, detektor eller måltavlor gör det mycket enkelt att montera utrustningen. Det går även att rikta icke-magnetiska skivor, eftersom enheterna är så lätta och monteras mot sidan, att de sitter fast med hjälp av dubbelhäftande tejp.

Enheterna passar såväl stora som små remskivor.

Vilken mätutrustning behöver du?

För att hitta det mätsystem som passar dig bäst, besök sidan med våra olika system för uppriktning av rem- och kedjetransmissioner.