Stora pengar att spara med
korrekt riktade maskiner

Remuppriktning

En vanlig missuppfattning är att remtransmissioner inte påverkas nämnvärt av feluppriktning. Denna uppfattning ger industrin onödigt höga elräkningar. Flera undersökningar har visat på besparingar på upp till 10 % bara i energikostnad!
 
Transmissioner med flera remmar i bredd är speciellt känsliga. Det är lätt att förstå att skillnaden i remspänning mellan den inre och yttre remmen kan skilja stort vid feluppriktning. Detta orsakar minskad verkningsgrad, eftersom inte alla remmar driver optimalt. Om en rem slits ut måste alla bytas till nya samtidigt, vilket givetvis fördyrar det hela. Även breda remmar påverkas mer, då spänningen är ojämn över bredden.
        
Att förlänga livslängden tack vare korrekt uppriktning är en enkel åtgärd. Och med tanke på kostnaden för den här typen av remmar och remskivor kan du spara stora pengar. Oavsett vilket av våra verktyg för remtransmissionsuppriktning du väljer återbetalar det sig oftast inom ett par månader.

Fördelarna med laser jämfört med traditionell teknik

​Med laser går arbetet betydligt snabbare och enklare än med traditionella metoder som linjal och lina. Dessa metoder kräver oftast två personers arbete, en som håller i linjalen och en som justerar maskinen. Att med blotta ögat uppfatta små skillnader med dessa metoder är både godtyckligt och beroende på vem som utför uppriktningen. Lasermätsystem är avsevärt tydligare att avläsa. De är dessutom mycket noggrannare. Från remtillverkarens sida rekommenderas ibland ett maximalt vinkelfel mellan skivorna på 0,5 till 0,25 grader för optimal livslängd och verkningsgrad. Så små vinklar går inte att se med blotta ögat utan ett hjälpmedel som laser.

Läs mer om besparingar under rubriken Fördelar med laseruppriktning.

Korrekt riktade maskiner medför stora förbättringar

  • Ökad tillgänglighet och produktivitet för maskinen = tryggare produktion
  • Optimalt utnyttjad smörjfilm = mindre risk för överhettning och följdskador
  • Minskad friktion = lägre energiförbrukning
  • Lägre vibrationer = sänkt ljudnivå
  • Mindre risk för allvarliga haverier = säkrare arbetsmiljö

Totalt sett stora besparingar i färre reservdelar, lägre energiförbrukning och färre oplanerade driftstopp.

 

Montering mot sidan för högre noggrannhet

Easy-Laser XT190/D90 använder skivans sidoplan som referens vid uppriktningen. Detta ger en högre noggrannhet eftersom anläggningsytan för verktyget blir större än om det skulle ha monterats mot den radiella ytan. Eventuella fel och skador på skivan påverkar resultatet mindre på sidan (se bild). Risken för förslitning och skador på skivan är uppenbart större i och vid spåret, där remmen går. En ytterligare fördel är att det utan extra tillbehör går att rikta alla typer av skivor, oavsett remtyp. Det är även lätt att kompensera för skivor med olika bredd. Magnetfäste på laser, detektor eller måltavlor gör det mycket enkelt att montera utrustningen. Det går även att rikta icke-magnetiska skivor, eftersom enheterna är så lätta och monteras mot sidan, att de sitter fast med hjälp av dubbelhäftande tejp.

För stora som små remskivor (A/B). En stor anläggningsyta (X) påverkar noggrannheten mindre än en kort av samma eventuella fel på skivan.

Training

The more you understand about measurement technology, the more use you will get out of your measurement system in your daily work. Attend one of our training classes now!

Read more
Select Country

Kontakta oss

Measurement systems for every need

Shaft alignment, belt alignment or geometric measurement technology?

Have a look at our products