Uppriktning av turbiner

Äldre, konventionella metoder för att mäta turbiner är mycket tidskrävande. Med ett lasermätsystem kan arbetet genomföras betydligt snabbare och med högsta precision. Möjligheten att enkelt och tydligt dokumentera arbetet är också en stor fördel. 

Turbiner av många olika slag 

Elproduktion sker i flera olika former, där många går ut på användande av en turbin för drift av en generator. Exempelvis gas-, ånga-, vatten-, sol- och vindkraft. Ibland även dieseldrivna generatorer, främst som backup och för utjämning i kraftnätet. För att lösa just ert behov av lösningar inom detta applikationsområde kan en kombination av delar från olika mätsystem vara lämplig. Vi har valt att lägga information om vindturbiner på en egen sida, läs mer här om mät- och uppriktningslösningar för vindkraftsindustrin.

Snabbare och enklare mätningar av turbiner

Äldre metoder för uppriktning av turbiner kräver ibland användande av tunga axlar (rena axlar) och/eller vajer och mätklockor. Detta tar lång tid att sätta upp inför mätningen. Ett lasersystem kommer i relativt små och lätta transportväskor och sätts upp på maskinen på en bråkdel av den tiden. Fler fördelar är till exempel att ingen vajer är i vägen för teknikern, att alla beräkningar av justervärden görs av programvaran, och att uppriktning kan göras med live-värden när det passar. Och inte minst, du får en komplett dokumentation av uppriktningen.

Rakhetsmätning av diafragma och lagergångar

Att rikta diafragman i en gas- eller ångturbin kan vara ett omfattande arbete. Easy-Laser har speciella system för detta  (Easy-Laser® E960) med flexibla och lättanvända fixturer och programvaror som guidar användaren genom mätprocessen. Lasersändaren monteras vid turbinens ena centrumända (oftast ett lagerläge). Detektorn registrerar mätvärden vid önskade positioner. Mätresultatet visar rakheten på lagrens och diafragmans centrumlinje både vertikalt och horisontellt, jämfört med två nollpunkter (referenser).   

Axel-/kopplingssuppriktning

För uppriktning av kopplingen mellan turbin och generator är det axeluppriktningssystem som gäller. Precisionskraven är höga så därför används mätsystem med programvara som kan ta ett stort antal mätvärden (multipunkt), till exempel Easy-Laser® XT770.

Planhet på turbinens delningsytor 

Turbinhalvornas delningsytor kan behöva kontrolleras avseende planhet. Detta görs med en sveplasersändare som D22.

Bygga och installera anläggningen 

Det är mycket viktigt att fundament till turbiner och övriga maskiner i anläggningen är plana och i våg för att resten av installationsarbetet ska kunna göras med tillförlitlighet. På lång sikt är det också en förutsättning för problemfri drift. Med Easy-Laser säkerställer du detta. Andra saker som kan mätas och riktas med Easy-Laser är centrering av infästningar för dammluckor vid kraftverksdammar, rakhet på rörsystem, vinkelräthet och planhet på rörflänsar etc.