Rikta rätt från början – optimera produktionen

I tillverkningsindustrin finns maskiner som gör de mest fantastiska saker! För att kunna göra detta med rätt kvalitet och i hög hastighet krävs det att de är korrekt uppriktade och uppställda. Easy-Laser används för att säkerställa detta. Våra mätsystem används även för att kontrollera det som tillverkas, så att toleranser hålls, och så att delar kan monteras ihop korrekt. Under denna rubrik har vi därför samlat information både om själva maskinerna och det de tillverkar. 

Produktionsmaskiner – geometrisk kontroll

Ett begrepp som omfattar mycket, javisst, men det som generellt kan sägas är att det är mycket viktigt att maskiner är korrekt uppställda på plana fundament och i våg. Fundament måste också dimensioneras korrekt. Bara om grundarbetet är korrekt gjort kan du lita på att maskinen fungerar optimalt. Det handlar om att ge maskinerna rätt förutsättningar för att tillsammans med operatören utföra ett optimalt arbete. 

Ett vanligt scenario är att produktionslinjen konstrueras och testbyggs på ett ställe, därefter beställs av en kund eller ”packare” som byggt en processmodul med flera andra komponenter. Sedan genomförs en FAT (Factory Approval Testing) innan skeppning till slutkund. För skeppningen behöver modulerna förberedas, maskintåg frikopplas, rördragningar lossas, tömmas på olja etc. Sedan transporteras modulerna till slutkundens lokaler där de slutligen installeras. Tänk på detta:

  • Modulerna måste vägas in, och planheten måste kontrolleras innan maskinerna monteras.
  • Anta alltid att förutsättningarna kommer att förändras efter att modulerna har lyfts vid transporterna.
  • Se alltid den slutliga installationen hos kunden som en helt ny installation.

     

Med ovanstående i tanken är det enkelt att förstå att kontroll av maskinuppställningen behöver göras med precision i väldigt många steg i processen för att säkerställa tillförlitlig maskininstallation. Ett generellt krav är bättre än 0,1 mm/m relativt våg/lod och för planhet. Bygglaserutrustning erbjuder sällan den precision som krävs av dagens högeffektiva maskiner. 

Läs mer om Tillförlitlig maskininstallation.

Tryckpressar och kartongmaskiner

Maskiner för bearbetning av, och tryck på finpapper och kartong har ofta behov av uppriktning av valsar, skärhuvuden och styrningar. Geometrisk mätning av maskinramar och fundament är också vanligt förekommande. Ställer vi en maskin optimalt med lasermätsystem (rakhet, planhet, våg och parallellitet) kan man alltid direkt avläsa bättre resultat på slutprodukten. Och ofta öka hastigheten. Läs gärna mer om hur EMBA Machinery mäter och riktar med laser i sin produktion och vid maskinuppställning.

Industrirobotar (svetsning, målning, skärning, materialhantering etc)

Industrirobotar är uppenbart beroende av att stå stabilt, och att kunna röra sig på ett exakt och kontrollerbart sätt. Kontrollera fundamentet med ett lasersystem för planhetsmätning. 

Tillverkning av dieselmotorer och växellådor

För att kontrollera rakhet på lagerlägenas centrumlinje används system Easy-Laser® E950 eller XT950 för hålcentrering. Om du vill mäta relativt en axiell yta på motorblocket används lasersändare D25 med inbyggt vinkelprisma (tillbehör). Planhetsmätning av delningsytor görs med sveplaser (exempelvis D22).

Tillverkning av möbler och inredning

Maskinerna som tillverkar möbler och inredning, företrädesvis av trä men även stål, har precis som maskinerna i metallindustrin behov av att vara korrekt uppställda och riktade, dock inte alltid med samma höga krav på precision.  

Textilindustri   

Exempelvis automatiska vävmaskiner, stickmaskiner och symaskiner. Dessa maskiner har en hel del valsar, gejdrar och räls som måste vara raka, plana, parallella och i vinkel.