XT770 med Geo-kit
XT770 med Geo-kit

Easy-Laser® XT770 Shaft+GEO - Axeluppriktning och geometrisk mätning

Det kompletta systemet för uppriktning

XT770 Shaft+GEO har alla program och funktioner du behöver för installation och underhåll av dina maskiner. Jämfört med XT770 standardsystem ingår här även en separat lasersändare. Med XT770 Shaft+GEO kan du utföra exempelvis följande steg vid maskinuppställning:

 • Rikta maskinen
 • ​Kontrollera mjukfot
 • Mäta twist och planhet
 • Mäta rakhet
 • Mäta maskinens rörelse över tid

Med Easy-Laser XT770 för axeluppriktning och geometrisk mätning kan du rikta upp horisontellt och vertikalt/flänsmonterade maskiner samt maskintåg, men även mäta rakhet, planhet och skevhet i maskinfundament, lagerspel med mera

2-axliga PSDs (positionskänsliga detektorer) gör det möjligt att justera maskinen både vertikalt och horisontellt samtidigt, med mätenheterna placerade i valfri position.

Med XT770 kan du välja mellan flera olika mätmetoder, till exempel kontinuerligt svep och multipunkt. Det ger dig den flexibilitet du behöver för att uppnå ett perfekt mätresultat. Läs mer om de olika mätmetoderna under fliken Funktioner.

Lasersändare för geometrisk mätning

Systemet innehåller lasersändare XT20 eller XT22, som möjliggör planhets- och rakhetsmätningar med högsta tillförlitlighet och precision.

 • XT20 är perfekt för att kontrollera planhet och rakhet vid maskinuppställning, eller ytplanhet hos bearbetade detaljer.
 • XT22 kan även peka laserstrålen vinkelrätt mot laserplanet. Det ger dig ytterligare möjligheter att utföra geometriska mätningar med ännu högre noggrannhet.

Läs mer om lasersändarna

Hålcentrering med XT770 

Program Hålcentrum används ihop med Hålfixturs-kit (tillbehör) och dess lasersändare D75. Du använder antingen XT70-M mätenheten som detektor, vilken ingår i XT770-systemet, eller uppgraderar med detektor XT9 (tillbehör) om du vill kunna mäta mindre diametrar. Olika fixturer kan användas beroende på typ av jobb.

Unika dokumentationsmöjligheter 

XT-avläsningsenheten har en 13MP kamera, och du kan även utrusta den med en inbyggd IR-kamera. Det betyder att du kan visa en termisk bild på maskinen före och efter uppriktning. Du kan enkelt skapa och dela en PDF-rapport som innehåller både mätdata och bilder.

Lär känna Generation XT

 

Ladda ner

Om du inte har tillgång till Google Play:

XT Alignment app for Android 
(Version 8.3.4, 296MB)

Mätprogram

Programmen som beskrivs nedan är de vanligaste som används med det här systemet. Klicka här för att se en komplett översikt över möjligheterna.
* = tillbehör som behövs

Horisontella maskiner

Användargränssnittet är intuitivt och guidar dig genom mätprocessen. Det är animerat och zoomar in på det viktigaste i varje steg. Du kan spara mätningen av en maskin som As found och As left (före/efter) i samma mätfil.

Vertikala/flänsmonterade maskiner

Rikta vertikal-/flänsmonterade maskiner med detta program.

Maskintåg

Bygg ditt eget maskintåg med teoretiskt sett hur många maskiner som helst. Du kan välja referensmaskin manuellt eller låta programmet välja den som medför minst behov av justering.

Program för uppriktning av kardan-/offsetmonterade maskiner
Kardan-/offsetmonterade maskiner

För uppriktning av kardan-/offsetmonterade maskiner. (Tillbehör Kardanfixtur-set behövs.)

Mjukfotskontroll

Börja uppriktningsarbetet med att göra en mjukfotskontroll för att säkerställa att maskinen vilar lika på alla fötter. Detta är nödvändigt för en tillförlitlig uppriktning. Programmet visar vilken/vilka fötter som måste åtgärdas. Efter mjukfotskontrollen kan du gå direkt till uppriktningsprogrammet med alla maskinens mått sparade.

EasyTrend

Gör det möjligt att hålla koll på maskinrörelse över tid. Du kan till exempel kontrollera termisk tillväxt eller problem med rörkrafter.

Enkel planhet

Med detta program kan du kontrollera planhet på fundament och ramar, med två rader mätpunkter, 2 till 8 punkter per rad. Separat lasersändare behövs. (Kräver tillbehör Geo-Kit.) 

Twistmätning

Kontrollera maskinfundamentets skevhet eller twist med enbart systemets mätenheter.

Rakhet

Med vårt program för att mäta rakhet, kan du enkelt kontrollera långa axlar, valsar, lagerlägen, fundament, traversbanor, maskinstrukturer etc. Du kan få resultatet för både horisontell och vertikal uppriktning, grafiskt och digitalt. Programmet beräknar automatiskt olika typer av Best-fit. (Kräver Geo-kit)

XT Hålcentrerings-program
Hålcentrum

Använd detta program för att mäta centrumlinjens rakhet för hål, lagerlägen och andra cylindriska objekt. Mät 3–50 punkter i varje position (Multipunkt). Toleranser kan sättas om så önskas. Resultatet kan visas som Best-fit beräknat. Individuella punkter kan mätas om. (Kräver separat kit för hålcentrering.) 

Värde – applikationer för axeluppriktning

Använd M- och S-enheterna som ingår för att mäta som med indikatorklockor, fast med laserprecision och med möjligheten att dokumentera mätresultatet. En annan applikation är kontroll av glapp och rörelser i maskinkomponenter, exempelvis axelns radiella rörelse/lagerspel.

Remuppriktning

Med systemet kan du mäta och rikta rem- och kedjetransmissioner med digital precision. Avläsningsenheten har du med dig till platsen där du justerar. Justeringen av maskinerna visas i realtid på bildskärmen med värden för vinkel och axiell förskjutning i både vertikal och horisontell riktning, samt justervärde på främre eller bakre fotpar. Resultatet kan dokumenteras som vanligt. (Kräver tillbehör XT190 BTA.)

Vibrationsanalys

Diagnostisera vibrationsnivå, obalans, feluppriktning etc. (Kräver tillbehör XT280.)

Mätmetoder

9-12-3
9-12-3

Mätpunkter registreras på fasta positioner motsvarande klockan 9, 12 och 3. Detta är den klassiska trepunktsmetoden som kan användas i de flesta fall. Den föredragna metoden för situationer där maskinen som ska riktas är monterad på ett rörligt föremål och det inte är möjligt att använda inklinometrarna (t.ex. på fartyg, kranar, vindturbiner etc.).

EasyTurn™
EasyTurn™

Idealisk metod för kopplade maskiner där du manuellt roterar axlarna till valfritt läge. Med vår EasyTurn™-funktion kan du starta mätningen var som helst på varvet. Vrid axlarna med mätenheter till tre positioner i valfri riktning med ner till så lite som 20° emellan för att registrera mätvärdet. En smidigare variant av trepunktsmetoden (se 9-12-3). 

Kontinuerligt svep
Kontinuerligt svep

Automatisk registrering av mätpunkter under kontinuerlig rotation av axeln. Det enklaste och snabbaste sättet att få uppriktningsstatus på kopplade maskiner. Hundratals mätpunkter registreras. Börja registrera, rotera och stoppa i vilken vinkel som helst så får du resultatet direkt. Du kan starta var som helst på varvet. 

Multipunkt
Multipunkt

Multipunkt är i grunden samma som EasyTurn™, men du kan istället registrera valfritt antal punkter på den sektor du roterat. Detta ger ett optimerat beräkningsunderlag. Utmärkt exempelvis i turbin- och glidlagerapplikationer. 

Okopplat svep
Okopplat svep
Okopplat svep

Används när maskinerna är okopplade och när rotationen kan vara svår att kontrollera. Rotera en axel/mätenhet åt gången och låt strålen passera över den andra enheten (stillastående). Repetera proceduren varannan gång med enheterna tills önskat antal mätpunkter registrerats. Du kan starta och stoppa på valfria positioner runt axeln. Används för stora tunga maskiner som gasturbiner, vindturbiner eller växellådor som kan vara svåra att rotera till en specifik position.

Smarta funktioner

Mätvärdesfilter
Resultattabell
Flera fotpar
Termisk tillväxt-kompensation
Toleranskontroll
360 Live-justering
Utökad live-justering
Justeringsguide
Välj maskinbild
Spegla-funktion
Läs QR- och streckkoder
Mallar
Låsta fötter
Välj kopplingstyp
Fortsätt på mätning
Signera elektroniskt
Inbyggd manual
AV-kontakt
Flera språk
Skriv ut

Dokumentation

Spara till USB-minne
Spara i det inbyggda minnet
Lägg till foto
Flexibla rapportformat
Dela dina rapporter

Mätenheter XT70-M / XT70-S

XT70-mätenheterna utnyttjar 2-axlig punktlaser-teknik tillsammans med en kvadratisk PSD-detektor. En tydlig OLED-display visar enhetens vinkel på axeln för enklare positionering. 

Stabil och tålig konstruktion

De diagonalt placerade låsskruvarna håller mätenheterna i ett säkert grepp på stängerna. Kraftigt aluminiumhus för högsta mätstabilitet. IP66 och 67 dammtätt, vattentätt och stötskyddat. Kraftigt batteri för långa driftstider; upp till 24 timmar. Inbyggd trådlös teknologi.

Egenskaper

 • Inbyggd trådlös teknologi och laddbart batteri.  
 • TruePSD-teknologi med obegränsad upplösning för högsta noggrannhet.
 • Dubbla laserstrålar och PSD.
 • Stabil aluminiumkonstruktion. IP66/67-klassning på täthet.
 • OLED-display visar enhetens vinkel.
 • Skjutbar måltavla.
 • 24 timmars driftstid.
 1. Reglage för justering av laservinkel
 2. Anslutning för laddare
 3. Låsratt
 4. Skjutbar måltavla/dammskydd
 5. OLED-display: batteristatus/enhetens vinkel
 6. Förlängningsbara rostfria stänger
 7. Låsskruv för kedjespänning
 8. PSD
 9. Laseröppning

Avläsningsenhet XT12 (tillval)

Tålig och robust

Robust avläsningsenhet av industrikvalitet med slitstark gummerad skyddsbeläggning. IP66 och 67, damm-, vatten- och stötsäker. Som standard är en 13 MP-kamera för dokumentation inbyggd, men du kan även välja en modell med IR-kamera tillagd. Med detta kan du ta en termisk bild före och efter justering och inkludera med dokumentationen!

Touch-skärm som klarar skyddshandskar

En stor 8” touchskärm, som kan användas med handskar, gör informationen tydlig och appen lätt att använda. Du kan kontrollera batteristatus även när enheten är avstängd. Kraftfullt uppladdningsbart batteri för mycket långa drifttider; upp till 16 timmar. Fästpunkter för axelrem (ingår).

Egenskaper

 • Tålig, gummiöverklädd design, IP66/67.
 • Stor 8” touch-skärm som fungerar med handskar.
 • Värmekamera (tillval).
 • 16 timmars driftstid.
 1. Ergonomiskt gummibelagt hölje
 2. Knapp för kontroll av batteristatus
 3. Batteristatusindikatorer
 4. Dammskydd och skydd för kontakter (Obs: kontakterna är damm- och vattentäta)
 5. Närhetssensor
 6. Displayens ljusstyrkesensor
 7. Stor och tydlig 8-tums pekskärm, kan användas med handskar
 8. Enter-knapp
 1. Laddare
 2. USB C / USB A / AV-kontakt (HDMI)
 3. Fästpunkter för axelrem (x2)
 4. IR-kamera (tillval)
 5. 13 Mp kamera
 6. LED-ljus
 7. Högtalare

Lasersändare XT20

Lasersändare XT20 kan användas för att mäta planhet och rakhet. Laserstrålen kan svepas 360°, med ett mätavstånd på upp till 20 meter i radie. Laserhuvudet är mycket stabilt, men ändå enkelt att rotera. Inget behov av att låsa/låsa upp. Finjusteringsreglaget på laserhuvudet gör det enkelt att peka strålen på detektorn även vid långa avstånd (utväxlingsförhållande 1:132).

Vi har satt in elektroniska precisionslibeller i XT-sändarna. Fördelen är snabbare återkoppling vid nivellering och mindre risk för fel vid kalibrering, då alla användare ser samma vinkelvärde (jämfört med avläsning av spritlibeller). 

Lasersändarna har trådlös koppling till XT Alignment-appen. Tack vare detta kan du få upp varningsmeddelanden under pågående mätning, som uppmärksammar dig på händelser som kan påverka mätresultatet negativt. Till exempel om lasersändarens position har påverkats, eller om det uppstår temperaturförändringar inne i enheten. Appen guidar dig också steg för steg vid kalibrering av libellerna innan mätning.

Lasersändaren kan monteras på flera sätt. De tre supermagneterna kan placeras på olika positioner på sändaren, vilket gör det möjligt att vid behov montera den även på en liten yta.

Den medföljande multifixturen erbjuder flera andra flexibla monteringsmöjligheter, till exempel montering på stativ, magnetfötter eller stänger för att placera sändaren på en högre position.

Läs mer i broschyren om XT20/XT22.

 1. Superstabilt roterbart huvud, ändå enkelt att rotera. Inget behov av att låsa/låsa upp. En laseröppning.
 2. Markering varje 45°.  För snabb grovinställning.
 3. Finjustering av laserhuvud. .
 4. Laddkontakt.
 5. Tiltjustering (×2).
  Tiltbord med stor justervinkel, plus/minus, ±1.3° (±23 mm/m [±23 mils/inch]).
 6. Solid aluminiumkärna ger stabil konstruktion.
 7. Lyftspak.
  Även för att dämpa magnetkraften när sändaren placeras på ytan.
 8. Infästning för separat magnetfot (×2). 

 

 1. Gummerad greppyta.
 2. M6-gängor (x4) för säkerhetsremmens skruv och andra tillbehör/anpassningar.
 3. Försänkt profil för fingrarna, för bättre grepp när sändaren lyfts.
 4. Supermagneter (×3).
 5. Vinkelrät design gör det enkelt att placera i hörnet av ett objekt. Indikerar även tydligt tiltvinklarna och underlättar vid kalibrering.
 6. Tydlig TFT-färgdisplay,
  På/Av, Växla displayvy.

Lasersändare XT22 

Lasersändare XT22 kan användas för att mäta planhet, rakhet, vinkelräthet, våg och parallellitet. Laserstrålen kan svepas 360°, med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Laserhuvudet är mycket stabilt, men ändå enkelt att rotera. Inget behov av att låsa/låsa upp.

Vi har satt in elektroniska precisionslibeller i XT-sändarna. Fördelen är snabbare återkoppling vid nivellering och mindre risk för fel vid kalibrering, då alla användare ser samma vinkelvärde (jämfört med avläsning av spritlibeller). 

Laserstrålen kan pekas vinkelrätt mot laserplanet, inom 0,01 mm. XT22 har en mekanism för finjustering av laserhuvudet med ett utväxlingsförhållande på 1:1320. Detta gör det enkelt att peka strålen på detektorn även vid mycket långa avstånd.

Den fiberkopplade lasern ger en extremt jämn laserprofil, fri från reflektioner och oregelbundenheter. Detta betyder att laserstrålen har mycket bra optiska egenskaper när det kommer till rakhet (± 0,003 mm).

Lasersändaren kan monteras på flera sätt. De tre supermagneterna kan placeras på olika positioner på sändaren, vilket gör det möjligt att vid behov montera den även på en liten yta.

Den medföljande multifixturen erbjuder flera andra flexibla monteringsmöjligheter, till exempel montering på stativ, magnetfötter eller stänger för att placera sändaren på en högre position.

Läs mer i broschyren om XT20/XT22.

 1. Superstabilt roterbart huvud, ändå enkelt att rotera. Inget behov av att låsa/låsa upp. Två laseröppningar.
 2. Superfinjustering av laserhuvud.
  Förenklar inpekning av laserstrålen mot detektorn på mycket långa avstånd till maxavståndet 40 meter.
 3. Laddkontakt.
 4. Tiltjustering (×2).
  Tiltbord med stor justervinkel, plus/minus 1,3° (±23 mm/m).
 5. Lyftspak.
  Även för att dämpa magnetkraften när sändaren placeras på ytan.
 6. Infästning för separat magnetfot (×2). 
 7. Flippbart vinkelprisma.
  Möjliggör att peka strålen vinkelrätt mot laserplanet.
 8. Solid aluminiumkärna ger stabil konstruktion.
 9. Markering varje 45°.
  För snabb grovinställning.

 

 1. Gummerad greppyta.
 2. M6-gängor (x4) för säkerhetsremmens skruv och andra tillbehör/anpassningar.
 3. Försänkt profil för fingrarna, för bättre grepp när sändaren lyfts.
 4. Supermagneter (×3).
 5. Vinkelrät design gör det enkelt att placera i hörnet av ett objekt. Indikerar även tydligt tiltvinklarna och underlättar vid kalibrering.
 6. Tydlig TFT-färgdisplay.
  På/Av, Växla displayvy.

Ett komplett system innehåller

Alla XT770 Shaft+GEO mätsystem innehåller:​

 • 1 Mätenhet XT70-M
 • 1 Mätenhet XT70-S
 • 1 Lasersändare XT20 eller XT22
 • 1 Multi-fixtur för lasersändare
 • 2 Axelfixturer med kedja och stänger 120 mm
 • 1 set stänger 4×75 mm
 • 2 set stänger 4×120 mm
 • 1 Magnetfot
 • 1 Magnetfot med roterbar toppdel
 • 2 Mellanfixturer
 • 2 Förlängningskedjor 900 mm [35.4"]
 • 1 Måttband 3 m [9.8']
 • 1 Insexnyckelset
 • 1 Laddare (100–240 V AC)
 • 1 DC splitkabel för laddare
 • 1 DC till USB-adapter
 • 1 Snabbmanual
 • 1 Rengöringsduk för optik
 • 1 USB-minne med dokumentation
 • 1 Stor transportväska, med hjul

Tillval:​

 • Avläsningsenhet XT12, med eller utan IR-kamera

Avläsningsenhet

Namn
XT12
Typ av display/storlek
VGA 8” färgskärm, LED-belyst, multitouch
Internt batteri (fast)
Heavy duty Li Ion uppladdningsbart
Kontaktering
USB A, USB B, Laddare, Audio/video
Temperaturområde
-10–50 °C
Förvaringstemperatur
-20–50 °C
Kommunikation
Trådlös teknologi, WiFi
Relativ luftfuktighet
10–95%
Laddare
15 V
Kamera
13 MP, med diodlampa
IR-kamera (tillbehör)
FLIR LEPTON® (0–450 °C, 32–842 °F)
Hjälpfunktioner
Inbyggd manual
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Husets material
PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 274x190x44 mm
Vikt (utan batterier)
1450 g
Drifttid
Upp till 16 timmar kontinuerligt

Mätenheter

Namn
XT70-M / XT70-S
Kommunikation
BT trådlös teknologi
Typ av detektor
2-axlig TruePSD 20x20 mm
Upplösning
0.001 mm
Mätfel
±1µm ±1%
Mätområde
Upp till 20 m
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
630-680 nm
Laserklass
Säkerhetsklass 2
Laseruteffekt
<1 mW
Elektronisk vinkelgivare
0.1° upplösning
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Temperaturområde
-10–50 °C
Förvaringstemperatur
-20–50 °C
Relativ luftfuktighet
10–95%
Husets material
Anodiserad aluminium + PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 76x76.7x45.9 mm
Vikt
272 g
OLED-display
128x64 pixlar
Drifttid
Upp till 24 timmar kontinuerligt

Demo: axeluppriktning med XT-systemen

I den här videon demonstreras de olika fuktionerna i programmet för horisontell axeluppriktning. Systemen som används är XT440 och XT770.

(Den här videon producerades av vår kanadensiska partner Benchmark PDM.)

Lär känna din maskin från varje vinkel med XT770

Så här utför du en axeluppriktning i 5 steg

Manualer

XT Series Manual (pdf)

Produktinformation

XT770 Shaft alignment
XT20/XT22 Laser transmitters
XT Dynamic brackets
Product Overview
Product Catalogue rev. 24

För programvara se Support > Programvaror.