Rakhet en grundförutsättning

Rakhetsmätning görs dagligen på mängder av industrier. Exempelvis balkar, valsar, rör, maskingavlar, maskingejdrar och transportband. Rakhet är ofta grundförutsättningen för att en maskin ska fungera korrekt och/eller producera felfria detaljer.

Principen för rakhetsmätning

Grundprincipen för rakhetsmätning är att alla mätvärden kommer att visa detektorns position relativt laserstrålen. Strålen grovriktas först in längs mätobjektet. Därefter placeras detektorn på valda mätpunkter och värdena registreras. Efter mätningen sätts lämpligen två av mätpunkterna till noll, då räknas övriga punkter om till denna referenslinje. Nya mätpunkter kan läggas till eller tas bort från redan befintliga. Ett offsetvärde för alla punkter kan läggas in för automatisk beräkning av korrekt justervärde.

 

Relativ eller absolut referens

​Då mätobjektet skall vara referens (relativ referens) nivelleras lasern till detektorn på de två referenspunkterna. Denna nivellering utförs alltid enligt samma princip - nollställning av lasern.
 
Vid horisontell referens (absolut referens) används en laserstråle som nivelleras enligt libellerna på lasersändaren (D22). Därefter visas alla detektorvärden i förhållande till horisontalplanet.
 

Rakhet med S- och M-enhet

Det går även att genomföra en rakhetsmätning med S- och M-enhet (d.v.s. ingen separat lasersändare används). S-enheten används som referenssändare och M-enheten används som detektor. Det går dock inte att använda horisontell referens i detta fall.

Mätsystem för alla behov

Axeluppriktning, remuppriktning eller geometrisk mätteknik?

Ta en närmare titt på våra produkter

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer
Select Country

Kontakta oss