Uppriktning ger maximal tillgänglighet

Bredden av applikationer och maskintyper inom det man kallar processindustri är enorm. Det absolut vanligaste är dock uppriktning av roterande maskiner som pumpar, motorer, kompressorer, blåsmaskiner, separatorer, centrifuger, omrörare m.m. Easy-Laser erbjuder lösningar för alla behovsnivåer och applikationstyper. 

Uppriktning av roterande maskiner

För uppriktning av roterande maskiner används axeluppriktningssystem, som Easy-Laser® XT440, XT660 och XT770. Vilket du bör välja avgörs av vilken typ av maskiner du har, samt hur stor kontroll på hela maskinen du bör ha. Det som särskiljer Easy-Laser från andra axeluppriktningssystem på marknaden är att det ingår mer än bara funktioner för att rikta den roterande maskinen, till exempel har du även tillgång till planhets-/twistprogram. Handlar det om potentiellt explosiva miljöer är det främst det Ex/ATEX-klassade systemet XT550 som gäller, läs mer om det på sidan om explosiva miljöer. En hel del maskiner har radiella kraftöverföringar, dvs remdrifter av olika slag. Där används Easy-Laser® XT190, vårt remuppriktningsverktyg med digital visning som möjliggör att rikta till remtillverkarens föreskrivna toleranser. 

Axeluppriktning på alla slags maskiner

Roterande maskiner behöver riktas för att arbeta optimalt under drift. En av de saker som kan skilja sig åt är hur maskinerna är monterade. Horisontellt, vertikalt/flänsmonterat, flera maskiner i rad (maskintåg), kardankopplade maskiner; Easy-Laser har uppriktningsprogram för alla typer av maskiner. Dessutom finns en mängd programfunktioner som hjälper dig lösa uppriktningsjobben på ett enklare sätt. Här kan du jämföra våra axeluppriktningsystem i XT-serien.

Maskintågsprogrammet i XT Alignment app

Vibrationskontroll

Easy-Laser® XT280 är ett lättanvänt vibrationsanalysinstrument som snabbt diagnosticerar vibrationsnivå, obalans, feluppriktning etc. på pumpar, motorer, lager, m.m.   

Planhet på fundament – en grundförutsättning

Att installera maskiner på ytor som är plana är en grundläggande förutsättning för att de ska fungera som det är tänkt. Då är det bra för dig att våra axelsystem XT550, XT660 och XT770 kommer med programvara för twistmätning av fundament, vilket används ihop med standard-mätenheterna. XT770 har dessutom ett program för ”enkel planhet” där en separat sveplasersändare används (XT20, tillbehör). Med detta kan du säkerställa att fundamentet är plant och i våg samt att alla fotplattor är planparallella. Det finns ISO-standarder att följa för detta. En annan möjlighet är att använda E290 digitalt maskinpass för detta. 

”Tillförlitlig maskininstallation” är ett begrepp som innefattar allt du bör ta hänsyn till för att få ut det som var planerat av en maskin eller anläggning, inte minst kontroll av planhet. Läs mer om Tillförlitlig maskininstallation på denna sida.

Se till att få bukt med mjukfot och dynamiska krafter 

Mjukfot är en benämning på olika problem med att maskinens samtliga fötter inte står stumt mot underlaget. Orsakerna till detta kan vara flera; ett skevt fundament, att fotplattorna inte är planparallela, felaktig shimsning, vinklade maskinfötter etc. Easy-Laser har programvara som ger dig möjlighet att kontrollera mjukfot på hela maskinen, både på motorn och pumpen. Lär dig mer om mjukfot.

Dynamiska krafter uppstår till exempel i rörsystem när vätskorna pumpas. Dessa krafter pressar maskinen i en oönskad riktning, vilket påverkar uppriktningen. Med programvaran EasyTrend kan du registrera mätvärden över en längre tidsperiod, från uppstart till driftläge, för att se om sådana problem förekommer i din maskin. 

EasyTrend-programmet