De 4 typerna av mjukfot

De 4 typerna av mjukfot

Mjukfot är en term som ofta används i samband med axeluppriktning. Faktum är att du alltid måste utföra mjukfotskontroll innan det faktiska uppriktningsarbetet kan inledas – det är ett avgörande steg för att säkerställa att installationen blir tillförlitlig. Låt oss gå igenom de fyra typerna av mjukfot och varför de uppträder.

Med mjukfot menas att maskinen inte vilar jämnt på alla fötter. Ett annat begrepp du kanske hört är engelskans soft foot

Varför måste förekomsten av mjukfot kontrolleras och avhjälpas? Kan det vara ett stort problem om det finns en liten spalt under en maskinfot eller en liten hög med skräp under en annan? Det korta svaret är: Ja. Om maskinen inte vilar perfekt plant på maskinfundamentet kan det (och kommer sannolikt att) uppstå problem som axelförskjutning, ökad vibration, lagerhaveri – och så småningom maskinhaveri. Och det blir betydligt dyrare än att lösa problemet med mjukfot från början! Turligt nog levereras alla Easy-Lasers axeluppriktningssystem med ett program för mjukfotskontroll, vilket visar dig vilka fötter som behöver justeras och hur mycket. 

Det finns fyra typer av mjukfot, som alla har en sak gemensam: En eller flera fötter vilar inte stadigt på maskinfundamentet. Och det kan finnas olika orsaker till det. Så låt oss ta en titt. 

1.    Parallell mjukfot

Parallell mjukfot innebär att inte samtliga fötter befinner sig i samma plan. Tänk dig ett vickande bord på en restaurang, vilket går att gunga fram och tillbaka. I det här fallet visar lasersystemets programvara höga mjukfotsvärden (>0,05 mm) för motsatta hörn. Kontrollera med bladmått vilken fot (eller vilka fötter) som behöver shimsas och hur mycket.   

Det finns tre möjliga orsaker till parallell mjukfot: 

 • Ett ben är för kort. 
 • Fundament eller monteringsplattor är inte planparallella. 
 • För lite shims under en eller flera fötter. 

Parallell mjukfot korrigeras genom att tillräckligt många shims placeras ut för att hindra den gungande rörelsen. Använd så få shims som möjligt och inte fler än fyra stycken. 

Parallel soft foot

2.    Mjukfot till följd av böjd/vinklad fot:

Detta är en typ av mjukfot som ofta förekommer när fotens undersida är vinklad i förhållande till maskinfundamentet. I det här fallet visar lasersystemet höga mjukfotsvärden för tre eller fyra fötter. Den fot som har högst mjukfotsvärde har en avsmalnande luftspalt från ett hörn av foten till ett annat.   

Det kan finnas flera orsaker till detta fenomen: 

 • Maskinen har tappats eller hanterats ovarsamt.  
 • Monteringsplattorna är böjda eller illa bearbetade.  
 • Allvarligt vertikalt vinkelfel föreligger.  
 • Fötterna är svetsade.  
 • Sättningar i fundamentet.  

Bästa sättet att avhjälpa det här problemet är att maskinbearbeta fötterna, fundamentet, eller bägge. Om detta inte är möjligt är shimsning med stegvis placerade shims ett alternativ, även om du bör försöka undvika detta. 

Bent soft foot

3.    Fjädrande fot:

Vid fjädrande fot går det inte att upptäcka någon spalt under foten med bladmått. Problemet är i stället vanligen att utrymmet mellan foten och fundamentet är fyllt med för många shims från tidigare försök att avhjälpa mjukfot. Det kan också finnas oönskat material, som smuts eller rost, ansamlat under foten.   

Fjädrande fot kan orsakas av: 

 • Smuts, fett, färg eller rost mellan foten och fundamentet. 
 • För många shims – använd inte mer är fyra shims per fot. 
 • Krökta shims 
 • Shims med grader eller skador. 

För att avhjälpa detta problem måste området runt och under foten rengöras noggrant och gamla shims bytas ut mot nya med hög lasttålighet och kompressionsstyvhet.  

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på vid shimsning.

Squishy soft foot

4.    Mjukfot orsakad av externa faktorer:

Detta är en typ av mjukfot som orsakas av yttre krafter som verkar på maskinramen, och som kan vara svårt att detektera. Lasersystemet indikerar fler än en mjukfot, vanligen vid samma sida eller samma ände av maskinen. Med bladmått hittas en spalt, vanligen parallell eller nästan parallell. 

Några möjliga orsaker är:  

 • Belastning från koppling eller rör.  
 • Maskin med fribärande roterande komponenter.  
 • Belastning på skivor eller hjul från remmar eller kedjor.  
 • Alltför styva kabel- eller slanghöljen.  
 • Fundament- eller ramverksstag är kopplade till maskinen.  
 • Lyft- och justerskruvar har av misstag lämnats åtdragna.  

För att avhjälpa denna typ av mjukfot måste du avlägsna de yttre krafter som orsakar problemet. Detta kan kräva mer än en mjukfotskontroll, eftersom dessa krafter kan uppkomma när som helst under axeluppriktningsprocessen. 

Induced soft foot

 

Ett steg närmare problemfri drift

Som vi sade i inledningen till artikeln: Det är mycket viktigt att mjukfot avhjälps. Ingen maskin är byggd för att arbeta under de ökade påkänningar eller med de kraftiga vibrationer som är följderna av mjukfot. Så säkerställ att samtliga fötter vilar stadigt på marken (eller på fundamentet, i det här fallet), så har du åstadkommit bästa möjliga förutsättningar för perfekt axeluppriktning och problemfri drift.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin
09 oktober 2023

Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin

Han har arbetat med tillverkare, energileverantörer och till och med svenska försvaret. Med årtionden av erfarenhet av att hjälpa till att förhindra energiförluster har Fredrik Thulinsson sett en bransch i förändring, vilken börjar inse hur viktigt det är med uppriktade maskiner. Läs mer
Hög precision och långa avstånd med XT22
13 juni 2023

Hög precision och långa avstånd med XT22

Med den användarvänliga lasersändaren Easy-Laser® XT22 är det möjligt att mäta planhet och rakhet på avstånd upp till 40 m. Det kan vara en rejäl utmaning att justera laserhuvudet för att rikta laserstrålen mot detektorn på så långt avstånd! Läs mer