Uppriktning av vindturbiner

Easy-Laser är sedan många år en av de ledande leverantörerna av mät- och uppriktningssystem till vindkraftsindustrin, både för axel-/kopplingsuppriktning och planhetsmätning av tornflänsar. Våra kunder är några av världens största tillverkare av vindkraftsturbiner, exempelvis Vestas, Siemens/Gamesa, Envision, Goldwind med flera. Här följer några exempel på vad vi erbjuder.

Uppriktning av generator och växellåda 

Här används axeluppriktningssystem av standardtyp, eller speciellt anpassade OEM-varianter. De sistnämnda är utvecklade för att passa en turbintillverkares specifika dimensioner på kopplingarna på ett stort antal turbinvarianter i deras sortiment. De är gjorda för att användas med kopplingen avmonterad och rotorn låst, då detta är det säkraste för operatören. Easy-Lasers standardsystem används på andra kopplingskonstruktioner och där det anses säkert att låta kopplingen sitta kvar. Easy-Lasers uppriktningsystem är avsedda både för installation och för det kontinuerliga underhållsarbetet ute på fältet. De är därför väl anpassade även för serviceföretagens krav.   

Planhetsmätning av tornflänsar

Hur komplicerat planhetsmätning av flänsar är beror bland annat på torndiametern. Mindre diametrar (upp till 4 meter) är oftast okomplicerat att mäta. Större diametrar, speciellt till stora offshore-torn, kräver däremot ett annat tänk. Mätsystemen som används (E910 eller E915) är i grunden desamma, men för stora diametrar används med fördel vår patenterade sektionsmätnings-programvara. Med den mäts flänsen i fyra omgångar/sektioner, som sedan matematiskt fogas samman till ett komplett resultat. Fördelarna är främst två; på detta sätt påverkas mätningen inte av att flänsen deformeras av sin egen tyngd (gravitationspåverkan), dessutom gör det arbetet säkrare för teknikern som inte behöver stå på en hög stege eller plattform – all mätning sker ju från marknivå. Se mer i denna film.

Du kan mäta upp till 5 cirklar med mätpunkter per fläns, och kontrollera inte bara planheten utan även flänsytans vinkel (”taper”) relativt flänsplanet för korrekt sammanfogning av tornsektionerna. Direkt efter avslutad mätning kan du se resultatet som en 3D-bild i avläsningsenheten och utvärdera resultatet med olika ”best-fit” beräkningar för eventuell fortsatt bearbetning. Detta kan du alltså göra direkt på plats utan att avbryta för att gå till en PC med separat analysprogram, vilket effektiviserar arbetet.

Parallellitetsmätning av tornflänsar

Tornsektionens båda flänsar behöver vara parallella. För detta ändamål är system Easy-Laser® E910 lämpligt. Då placeras lasersändare och ett vinkelprisma på stativ vid sidan av tornsektionen. 

Planhetsmätning av flänsar på vingar och vinghubb

Även flänsarna på vingen och vingens infästning på hubben ska vara plana. Kontrolleras med samma typ av mätutrustning som för tornflänsar, dvs Easy-Laser® E910 eller Easy-Laser® E915.

Andra typer av mätningar 

  • Kontroll av planparallellitet av stålram (bed plate) för nacellens maskininstallationer.
  • Kontroll av planhet och vågplan för vindturbinens markfundament. (Se exempel från Raggovidda, Norge, i denna film från Veidekke.)