Garantier

Vi vet att Easy-Laser® möter de strängaste kvalitetskrav.
Det är en av anledningarna till att vi kan erbjuda 3 års garanti på våra mätsystem.

Garantiåtagande

Easy-Laser AB utvecklar och tillverkar produktsortimentet Easy-Laser®. Produkterna tillverkas under strikt kvalitetskontroll. Skulle produkten sluta fungera eller ligga utanför specifikation inom tre (3) år från inköp gäller garanti med betald reparation eller utbyte av defekta produkter. 

Garantin gäller inte:

  • Om produkten hanterats ovarsamt eller felaktigt.
  • Om produkten utsatts för onormalt hög temperatur, fukt, stötar eller höga spänningar.
  • Om produkten modifierats, reparerats eller demonterats av icke certifierad personal.

Ersättning för eventuella följdskador orsakad av fel på Easy-Laser® produkt utgår ej. Easy-Laser AB står ej för transportkostnader för utrustning som skickas till Easy-Laser AB för reparation.  

OBS: Innan produkten skickas för reparation är det kundens ansvar att göra backup på all sparad data. Återställning av sparade mätdata ingår inte i garantin. Easy-Laser AB tar inte ansvar för sparad data som skadas eller förloras under transport eller reparation. 

Lithium ion batteri begränsad garanti

Lithium-batterier tappar oundvikligen effekt under sin livstid, beroende på användningstemperatur och antal laddcykler. Därför faller de interna laddbara batterierna som används i Easy-Laser-produkter inte under vår generella 3-åriga garanti. 1 års garanti gäller för att batterikapaciteten inte ska understiga 70% (en normal förändring innebär att batteriet efter mer än 300 laddcykler fortfarande ska ha över 70% kapacitet).

Ecom avläsningsenhet begränsad garanti

Garantitiden för ECOM avläsningsenhet (Art. Nr. 12-1086/12-1327) är ett (1) år.

ATEX-certifierade mätenheter

XT50-mätenheterna är ATEX-typgodkända av DNV GL Presafe AS (NB 2460). Detta innebär att de uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven avseende utförande för produkter som är avsedda för användning i potentiellt explosionsfarliga miljöer.

Easy-Laser AB har ett omfattande kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, övervakat av Nemko AS, (NB 0470), som även innefattar förfaranden för ATEX-produkter. Detta innebär att produkter i ATEX-utförande tillverkas, marknadsförs och servas enligt den strängaste standard.

Ladda ned certifikat