Axeluppriktningssystem för Vestas vindturbiner
Axeluppriktningssystem för Siemens Gamesa vindturbiner
Vindkraftverk nacell
Axeluppriktningssystem för Vestas vindturbiner
Axeluppriktningssystem för Siemens Gamesa vindturbiner
Vindkraftverk nacell

Easy-Laser® Vindturbiner - Axeluppriktning

Uppriktning av generator och växellåda i vindturbin

Vi erbjuder axeluppriktningssystem utvecklade speciellt för uppriktning av vindturbiner. Den medföljande fixtursatsen gör det möjligt att rikta upp växellåda och generator med kopplingen demonterad och rotorn låst, och den passar många drivlinemodeller från de största tillverkarna.

Många ledande tillverkare kräver av säkerhetsskäl att uppriktningen görs utan monterad koppling. I sådana fall måste uppriktningen utföras utan att axeln roteras. Detta är möjligt med Easy-Laser-systemen, som är konstruerade för att användas med kopplingen demonterad och rotorn låst. Att demontera kopplingen och använda de specialkonstruerade fixturerna är det säkraste sättet att utföra uppriktning av en vindturbin.

Dessa system är avsedda att användas vid installation, men också vid löpande underhållsarbete i fält. De uppfyller alltså väl behoven hos serviceföretag.

System för axeluppriktning med låst rotor

Våra två specialsystem innefattar fixturer som passar flänskopplingarna mellan växellåda och generator på många turbinvarianter från ledande tillverkare:

System VT

Detta system för axeluppriktning består av tre olika satser (säljs separat): en generell installationssats, en kompletterande servicesats för användning på mindre turbiner, samt en uppgraderingssats. Installationssatsen kan levereras utan mätenheter, avläsningsenhet etc. (kallas då mekanisk fixtursats), om du redan har dessa enheter. Kan användas med mätenheter i serie E och XT. Det kompletta systemet passar alla Vestas-turbiner.

System GA

Denna lösning består av en sats med avläsningsenhet och mätenheter (serie E) samt fixturer för mätning med monterad koppling, liksom en fixtursats (för både serie E och XT) för mätning med demonterad koppling. Satserna säljs separat eller som paket. Passar Siemens Gamesa-turbiner.

Mer information finns i broschyren för respektive system under fliken Dokumentation.

Axeluppriktning med roterarande axel

För att axeluppriktning ska kunna utföras med monterad koppling måste axeln roteras, exempelvis med hjälp av servomotordrivning, och stoppas med bromsen. Mätprogrammet EasyTurn (vilket som standard ingår i alla Easy-Laser-system) är perfekt för detta. Det kräver minsta möjliga axelrotation för att bestämma uppriktningen.

Alla våra standardsystem för axeluppriktning kan användas för uppriktning med roterbar axel. Vi erbjuder flera olika monteringsfixturer, magnetiska eller med offset, som kan användas i situationer där det kan vara svårt att montera utrustningen. Kontakta oss för att se vilken lösning som passar bäst för dig!

Mät- och uppriktningslösningar för vindkraftsindustrin

 

Produktinformation

System VT brochure (Wind)
System GA brochure (Wind)

XT440 - Axeluppriktning

Easy-Laser® XT440 är vårt enklaste app-baserade mätsystem, som innehåller allt du behöver för axeluppriktning av horisontellt och vertikalt/flänsmonterade maskiner.

XT660 - Axeluppriktning

Med Easy-Laser® XT660 hanterar du alla viktiga steg vid maskinuppställning och underhåll.

XT770 - Axeluppriktning

Med Easy-Laser® XT770 kan du rikta upp horisontella och vertikala/flänsmonterade maskiner samt maskintåg, men även mäta skevhet i maskinfundament, lagerspel med mera. 

Vindturbiner - Axeluppriktning

Axeluppriktningssystem utvecklade speciellt för uppriktning av generator och växellåda för vindturbiner.

XT770 Shaft+GEO - Axeluppriktning och geometrisk mätning

Med Easy-Laser® XT770 kan du rikta upp horisontella och vertikala/flänsmonterade maskiner samt maskintåg, men även mäta skevhet i maskinfundament, lagerspel med mera. 

XT550 - Axeluppriktning

Easy-Laser® XT550 är ett egensäkert axeluppriknings­system, utvecklat speciellt för användning i potentiellt explosiva miljöer.