Optimera produktionen med laser

Maskinerna i fordonsindustrin har samma krav på korrekt uppställning och uppriktning som annan industri för att kunna garantera driftsäkerhet och produktivitet. Detta säkerställer du med Easy-Lasers mät- och uppriktningssystem.  

Fundament och maskinramar 

Som alltid, det du ställer dina maskiner på är bokstavligt talat grunden för att de ska fungera optimalt. Det gäller alla maskiner som listas nedan. Därefter ska maskinens eventuella ramar och övriga delar riktas upp rakt, plant, rätvinkligt etc. Detta kan du exempelvis göra med mätsystemet Easy-Laser® E920.       

Hydraulpressar

Med Easy-Laser kontrollerar du att verktygshalvorna är planparallella, dvs att de möts på ett korrekt sätt över hela ytan. 

Kantpressar och bockmaskiner

Kontrolleras avseende rakhet och parallellitet.

Motortestbänkar

Vid utveckling och färdigställande av motorerna körs dessa i testbänkar. Elmotorer går ofta på mycket högre varvtal än motsvarande som drivs på fossila bränslen. Det ställer ännu högre krav på uppriktningen av testbänkarna. 

Verktygsmaskiner

Läs mer om uppriktning av verktygsmaskiner under rubriken Tillverkningsindustri.

Industrirobotar (svetsning, målning, skärning, materialhantering etc)

Industrirobotar är uppenbart beroende av att stå stabilt, och att kunna röra sig på ett exakt och kontrollerbart sätt. 

Transportband och transportbanor

Ska monteras rakt, plant, rätvinkligt och parallellt.