Planhet =
rakhet i två dimensioner

Planhetsmätning görs på exempelvis maskinbord, vira-parti i pappersmaskiner, flänsar och svängkranslager (cirkulära plan), maskinfundament etc.

Mätning av planhet/skevhet på rektangulära plan

Först grovriktas laserstrålen in längs och tvärs mätobjektet. Därefter placeras detektorn på valda mätpunkter och värdena registreras. Efter mätningen sätts tre av punkterna till noll, då räknas övriga punkter om till det nya referensplan som bildas. Mätvärdena på de övriga mätpunkterna visar direkt avvikelsen från laserplanet. Mätvärdena kan räknas om så att vilka tre som helst utgör nollreferenser, med den begränsningen att maximalt två ligger på samma linje, horisontellt, vertikalt eller diagonalt, i koordinatsystemet. (Om tre ligger i linje är det just en linje, och inte ett plan!)

Mätning av planhet/skevhet på cirkulära plan

Mätning av planhet/skevhet på cirkulära plan som exempelvis flänsar grundar sig också på att vi använder oss av tre referenspunkter, här fördelade 120° dem emellan på cirkeln. Bestäm antal mätpunkter och vilka som ska utgöra referenspunkter på vilket laserplanet kommer att vila. Alla mätresultat som visas är nu i förhållande till de tre valda referenspunkterna/laserplanet.

Planhetsmätning med ett referensplan som är parallellt med horisontalplanet

Laserstrålen justeras i detta fall enligt libellerna på lasersändaren och mätvärdet på första mätpunkten sätts till noll. Mätvärdena på de övriga mätpunkterna visar direkt avvikelse från horisontalplanet.

 

Vilka punkter på ytan skall mätas?

Vid planhetsmätning är det viktigt att bestämma sig för vilka punkter på ytan som skall mätas. Dessa markeras i ett koordinatsystem i X- respektive Y-led, eller vid varje bulthål på exempelvis en fläns.

Mätsystem för alla behov

Axeluppriktning, remuppriktning eller geometrisk mätteknik?

Ta en närmare titt på våra produkter

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer
Select Country

Kontakta oss