Mät upp maskinens geometri
före linjärrörelsen

Verktygsmaskiner

För att klara kvalitetskrav och minimera kassationer är kontroll och uppriktning av verktygsmaskiner ett krav. Det viktigaste att kontrollera är maskinens geometri, eftersom en skev åkrörelse eller oplan yta aldrig kan kompenseras av en nog så kalibrerad linjärrörelse. En riktig maskingeometri är förutsättningen för att kunna producera detaljer som håller sig inom toleranserna.
 
Våra geometrimätsystem klarar de flesta uppdrag inom detta område, trots att variationen i maskindesignen är stor: arborrverk, vertikal-, horisontal- och portalfräsar, svarvar, karusellsvarvar, borrmaskiner, borrautomater, vattenskärmaskiner, pressverk etc.

Easy-Laser® gör arbetet betydligt snabbare

Jämfört med konventionella metoder som mätklockor, räta vinklar etc så går arbetet betydligt snabbare med ett lasermätsystem. Anledningarna är flera:
 

Lasermätsystem

 • Lätt och behändig utrustning = kortare tid för förberedelse och mätning
 • Möjlighet att mäta och rikta på långa avstånd = högre noggrannhet
 • Möjlighet att mäta både X och Y (Z) riktningen på samma gång = sparar tid
 • Referensen (laserstrålen) är alltid 100% rak
 • Dokumentation av mätresultatet möjligt, både med skrivare och till PC
   

Konventionella metoder

 • Tung och otymplig utrustning = förlänger tiden för mätning
 • Utrustningen kan vara svår att montera = förlänger tiden för mätning
 • Möjligt nedhäng i indikatorklockornas fixturer
 • Möjligt avläsningsfel på indikatorklockorna (+ eller -, parallaxfel etc)
 • Möjliga förändringar eller förslitningar på fixturer = referensen är inte rak
 • Ingen dokumentation

Machine tool spindle alignment

Principen för mätning av spindelriktning

Mätning av pekriktning är viktigt att göra i maskinspindlar på en mängd maskiner såsom svarvar, borrmaskiner, borrautomater, arborrverk, fräsmaskiner etc.

Vid mätning av spindelriktning används med fördel spindellaser D146. När vi mäter pekriktning för exempelvis en maskinspindel i förhållande till maskinbädden, en motstående spindel eller lagergång, monteras lasersändaren i centrum eller nära centrum av spindeln. När maskinspindeln roteras ett halvt varv (180°) beräknas laserstrålens rotationscentrum där detektorn är placerad. Detta rotationscentrum finns nu lagrat i avläsningsenheten. Flytta nu detektorn ett bestämt avstånd till nästa mätpunkt och beräkna rotationscentrum för laserstrålen igen. Skillnaden i mätvärde på rotationscentrum vid detektorposition 1 och 2 är vinkelfelet mellan spindelns rotationscentrum och maskinbädden.

Pekriktning i ett arborrverk eller en fräsmaskin

Mätning av pekriktning i ett arborrverk eller en fräsmaskin kan göras med bordet som referens eller bordets åkrörelse/maskinbädden som referens. På så vis kan vi även se om bordet är parallellt med maskinbädden.

Uppriktning av sekundärspindel

En annan applikation är uppriktning av sekundärspindel mot huvudspindel. Här används med fördel de båda mätenheterna (kombinerad laser/detektor) i Easy-Laser®-system E940.

Högre precision med
HyperPSD™ detektorer

Mätenheterna som ingår i system E940 har vår HyperPSD™-teknologi. Detta gör det möjligt att visa en upplösning på 0,0001 mm. Denna höga upplösning ger dig möjlighet att få ännu bättre kontroll på dina maskiner.

Håll depåstoppen för din verktygsmaskin korta!

Dagens moderna tillverkningsindustri förlitar sig på högsta tillgänglighet. Olyckshändelser som spindelkrascher är då självklart högst ovälkommet. Det fina är att nuförtiden finns det snabba metoder för att kontrollera maskinens geometri.

Läs mer

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss