UPPRIKTNING
av rem- och kedjetransmissioner

Vi har ett komplett sortiment av professionella verktyg för remtransmissionsuppriktning. Du kan välja mellan ”visuell” avläsning på måltavlor eller digital avläsning. Oavsett så blir resultatet när du riktar med Easy-Laser® BTA (Belt Transmission Alignment) minskat slitage på remskivor, remmar, lager och tätningar. Dessutom sänker du vibrationsnivåerna. Ökad verkningsgrad innebär också lägre energikostnader. Av dessa anledningar återbetalar sig vanligtvis en BTA inom ett par månader, oavsett vilken av våra fyra modeller du väljer.