Maskiner som roterar timme efter timme

Pumpar, kompressorer, ”expanders”, generatorer – dessa hittar du i tusental inom olje- och gasindustrin. Roterande maskiner som får världens hjul att spinna. Även i en värld på väg mot mer förnyelsebara alternativ och större miljökrav. Korrekt uppriktning blir då viktigare än någonsin.

Axeluppriktning med en twist

För dessa roterande maskiner används axeluppriktningssystem, som Easy-Laser® XT440, XT660 och XT770. Vilket du bör välja avgörs av vilken typ av maskiner du har, samt hur stor kontroll på hela maskinen du vill eller bör ha. Handlar det om potentiellt explosiva miljöer är det EX/ATEX-klassade systemet Easy-Laser® XT550 som gäller, läs mer om det på sidan om explosiva miljöer. En hel del maskiner har radiella kraftöverföringar, dvs remdrifter av olika slag. Exempelvis fläktar. Där används Easy-Laser® XT190 BTA, vårt remuppriktningsverktyg med digital visning som möjliggör att rikta till remtillverkarens föreskrivna toleranser.

Axeluppriktningssystemet Easy-Laser® XT770 kan lösa alla viktiga steg vid maskininstallation och fortsatt underhåll. Med en separat lasersändare för planhet (tillbehör) kontrollerar du att nödvändiga förutsättningar för problemfri drift finns med från början. Redan med standardsystemets mätenheter kan du kontrollera eventuell twist/vridning i ett fundament. 

”Tillförlitlig maskininstallation” är ett begrepp som innefattar allt du bör ta hänsyn till för att få ut det som var planerat av en maskin eller anläggning som inbegriper (främst) roterande maskiner. Läs mer om Tillförlitlig maskininstallation.

Det egensäkra systemet XT550 för axeluppriktning.