Bli expert på uppriktning!

Vill du fördjupa dina kunskaper finns vi till hands och erbjuder utbildning i mätning och uppriktning antingen på plats hos dig eller i våra välutrustade utbildningslokaler.

Våra kurser anpassas alltid till deltagarnas förkunskaper och typ av verksamhet. Ju mer du som användare förstår om mätteknik, desto mer nytta kommer du att ha av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. I våra utbildningar får du:

 • Ökad förståelse för uppriktningens betydelse för dina maskiners kondition och handfasta råd för ditt dagliga arbete.
 • Teoretiska kunskaper inom laser- och mätteknik, vilka alltid varvas med praktiska övningar på riktiga maskiner för att simulera verkligheten på bästa sätt.

Välj mellan två utbildningar
Vårt utbildningskoncept består av två grundutbildningar. Vi kan dessutom skräddarsy en utbildning som passar just ditt företags behov. Kontakta utbildningsansvarig för mer information: info@easylaser.com

Utbildning hos dig

Du kan även kontakta din lokala återförsäljare för utbildning inom mätning och uppriktning.

Hitta närmaste återförsäljare

Grundkurs i axeluppriktning

Kurslängd
1 dag
Antal deltagare
Max 8 personer
Förkunskaper
Inga
Pris
Kontakta oss för prisinformation
Plats
Easy-Laser AB's utbildningslokal i Mölndal

Kursmål

 • Ge deltagaren förståelse i behovet av uppriktade maskiner för att säkerställa hög driftsäkerhet.
 • Ge deltagaren förståelse i olika uppriktningsmetoder.
 • Ge deltagaren förståelse i att tillämpa olika uppriktningstoleranser för centrumförskjutning och vinkelfel.
 • Praktiskt använda Easy-Laser® mätinstrumentet för att rikta horisontal- och vertikalmonterade maskiner.
 • Att kunna använda BTA Compact för uppriktning av remtransmissioner.
 • Att efter genomförd kurs vara säker i handhavande av Easy-Laser® mätinstrumentet i sitt dagliga arbete.

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till UH-tekniker, FU-tekniker eller annan servicepersonal.
Kursen varvar teori och praktik och innehåller följande:

 • Laserteori.
 • Metoder för axeluppriktning, visa centrumförskjutning och vinkel.
 • Roterande maskiner, varför skall man rikta.
 • Öva att montera och använda Easy-Laser® mätinstrumentet på horisontella och vertikala maskiner.
 • Öva att använda BTA Compact för remtransmissionsuppriktning.
 • Öva att mäta, utvärdera, justera/shimsa.
 • Öva att spara och dokumentera, överföra till PC.
 • Slutprov.

 

Kardan / specialapplikationer

Kurslängd
1 dag
Antal deltagare
Max 8 personer
Förkunskaper
Grundkurs i axeluppriktning eller annan användarerfarenhet
Pris
Kontakta oss för prisinformation
Plats
Easy-Laser AB's utbildningslokal i Mölndal

Kursmål

 • Ge deltagaren förståelse för speciella maskiner, t.ex. kardanmonterade.
 • Ge deltagaren förståelse i olika uppriktningsmetoder för ovan nämnda maskiner.
 • Ge deltagaren förståelse för termisk tillväxt.
 • Ge deltagaren förståelse för maskintågsapplikationer, dvs flera kopplingar i rad.
 • Ge deltagaren förståelse i att tillämpa olika uppriktningstoleranser.
 • Praktiskt använda Easy-Laser® mätinstrumentet för att rikta horisontalt och vertikalt kardanmonterade maskiner, rikta maskintåg.
 • Att efter genomförd kurs vara säker i handhavande av Easy-Laser® mätinstrumentet i sitt dagliga arbete.

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till UH-tekniker, FU-tekniker eller annan servicepersonal. Kursen belyser metoder för att rikta kardanmonterade maskiner.

 • Belysa olika maskinuppställningar med kardandrift.
 • Uppriktning av kardanmonterade maskiner.
 • Öva att montera och använda Easy-Laser® mätinstrumentet på kardanmonterade maskiner.
 • Öva att kombinera olika mätprogram för olika applikationer.
 • Öva att mäta, utvärdera, justera/shimsa.
 • Öva att spara och dokumentera, överföra till PC.
 • Slutprov.