Bli expert på uppriktning!

Vill du fördjupa dina kunskaper finns vi till hands och erbjuder utbildning i mätning och uppriktning antingen på plats hos dig eller i våra välutrustade utbildningslokaler.

Våra kurser anpassas alltid till deltagarnas förkunskaper och typ av verksamhet. Ju mer du som användare förstår om mätteknik, desto mer nytta kommer du att ha av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. I våra utbildningar får du:

  • Ökad förståelse för uppriktningens betydelse för dina maskiners kondition och handfasta råd för ditt dagliga arbete.
  • Teoretiska kunskaper inom laser- och mätteknik, vilka alltid varvas med praktiska övningar på riktiga maskiner för att simulera verkligheten på bästa sätt.

Vi skräddarsyr en utbildning som passar just ditt företags behov! Kontakta utbildningsansvarig för mer information: info@easylaser.com