LODLINJEMÄTNING
förenklat beskrivet

Mätning av rakhet samt centrumlinje relativt en absolut lodlinje görs exempelvis på vertikala turbin- och generatoraxlar. Programmet utnyttjar den självkalibrerande egenskapen som lasersändaren (D22) uppnår då den indexeras 180°. 

LODLINJE

Placera lasern på första sidan ”klockan 9” av axeln. Registrera alla mätvärden längs med denna sida av axeln, flytta sedan lasersändaren till andra sidan, "klockan 3" (indexering), och registrera alla punkter på samma nivåer som förra sidan av axeln. Gör sedan motsvarande för andra riktningen, "klockan 12 och 6" för att erhålla riktningen på axeln.

 

VÅGPLAN

Digitala maskinpass är mycket användbara verktyg vid uppställning och uppriktning av maskiner av de flesta slag, exempelvis nivellering av maskinbord, valsar, fundament, etc. Easy-Laser® E290 tillför även möjligheten att dokumentera arbetet, genom att trådlöst ansluta till Easy-Laser® uppriktningssystem. Dokumentation är idag många gånger ett krav från uppdragsbeställaren. E290 är det perfekta komplementet till ditt laserbaserade uppriktningssystem. Våg kan också uppnås för en maskin genom att nivellera lasersändare D22 till våg (placerad vid sidan av maskinen), och sedan utnyttja laserstrålen som referens för vågplanet. Mät med detektorn på två ställen på maskinen och justera tills du får samma mätvärde.

Mätsystem för alla behov

Axeluppriktning, remuppriktning eller geometrisk mätteknik?

Ta en närmare titt på våra produkter

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer
Select Country

Kontakta oss