Ökad kvalitet i sågverkslinjen med laser

Sågverk

I ett sågverk är det viktigt att hålla stöd och hållare för stock och planka centrerade, raka och parallella relativt reducerare och sågavsnitt. Det är höga krav på bearbetningsmomentet då produkten är tung, slitande och varierande i form och densitet.

Det är också fördelaktigt att rikta sågklingor och bandsågshjul parallellt och vinkelrätt inom rätt toleranser för att optimera maskinen.

Att på ett enkelt, snabbt och flexibelt sätt kunna mäta och rikta stöd, hållare, mothåll och sågklingor i verket är avgörande för att hålla kvaliteten på den sågade produkten och därmed säkerställa utbytet.

Fördelar med att mäta och justera sågverket:

  • Fortsatt hög produktionstakt
  • Färre oplanerades stopp
  • Bättre produktkvalitet
  • Förlängd livstid på sågblad och klingor
  • Förlängd livstid på lager och övriga maskinelement
  • Mindre vibrationer
  • Ökad maskinkontroll
  • Säkrare arbetsmiljö

Varför välja laser?

Lasern ger oss en absolut rak ”linjal” att placera i centrum av såglinjen där vi sedan mäter från t.ex. mothållen till laserstrålen från båda sidor. Vi kan då centrera precis efter våra önskemål.

Laserstrålen ersätter alltså den traditionella tråden/vajern, som spändes upp i centrum, och ger oss möjlighet att röra oss fritt i maskinen, skruva och justera och hela tiden se vad som händer. Det är ett snabbt och effektivt sätt att jobba på. Dessutom är det enkelt att dokumentera resultatet före och efter uppriktning.

Easy-Laser E980 är ett lasersystem speciellt utvecklat för mätning av sågverk.

Select Country

Kontakta oss

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer