Uppriktade sågar ökar utbytet

Ett sågverk är en mycket tuff miljö, där maskinerna slits hårt. Regelbunden kontroll och justering av maskinens vinklar och rakhet ökar kvaliteten på det sågade virket, och gör att utbytet och produktionshastigheten kan hållas på högsta nivå timme efter timme. Med ett lasermätsystem kan arbetet göras snabbt och med hög precision. 

Ett enklare och mer universellt mätsystem

Ett lasersystem sätts snabbt och enkelt upp på maskinen. Lasern ger oss en absolut rak ”linjal” att placera i centrum av såglinjen där vi sedan mäter från till exempel mothållen till laserstrålen från båda sidor. Du kan då centrera precis efter dina önskemål och krav. Äldre metoder med tråd/vajer som sträcks längs såglinjen är i praktiken sällan tillräckligt för dagens precisions- och produktivitetskrav. En laserstråle är dessutom inte i vägen vid uppriktningsarbetet så som en vajer är. Tack vare snabb montering och mätprocedur kan systemet även utnyttjas under kortare produktionsstopp för att exempelvis kontrollera att stockar som kraschat in i styrguider inte har ändrat deras position.  

Vårt uppriktningssystem Easy-Laser® E980 kan användas både på klingsågar och bandsågar, och andra ingående komponenter i såglinjen som reducerare, styrplan m.m. Mätningarna dokumenteras enkelt med PDF. Systemet erbjuds med två alternativa lasersändare och andra anpassade tillbehör. Vi berättar gärna mer om vad som passar ert behov bäst!

Rikta klingsågar

Sågklingan (eller klingorna) ska vara inriktade parallellt med såglinjen. Det vanligaste är att peka laserstrålen längs hela maskinen, i centrum, mot specifika riktmärken i ändarna. Därefter kontrolleras klingor, reducerare och styrplan med mera mot denna referenslinje, så att rätt vinkel uppnås på varje maskinenhet. På detta vis kan du också vid kortare stopp kontrollera maskinen vid upptäckt av kvalitetsbrister i det sågade materialet. 

Rikta bandsågar

Bandsågshjulen ska vara parallella med varandra, och vinkelräta mot såglinjen. Här använder vi oftast en lasersändare som monteras vid bandhjulen, och som kan indexeras (vridas) exakt 90° mot såglinjen, för att kontrollera vinkeln på bandhjulen. Även styrplan och reducerare justeras till önskad vinkel mot stockriktningen. 

Ta en titt på videon för att se hur det fungerar!

Andra applikationer i sågverket

Rakhet på kedjetransportörer kontrolleras med sågverkssystemet E980. Uppriktning av roterande maskiner, exempelvis kardandrifter och pumpar, görs med något av våra axeluppriktningssystem. Uppriktning av remtransmissioner på fläktar görs med Easy-Laser® XT190.