Hållbarhet – vårt gemensamma ansvar

Genom vår ägare Indutrade är vi anslutna till FN:s Global Compact. Det innebär att vi aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor och stödjer Global Compacts grundläggande principer* om miljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Detta genomsyrar hela vår verksamhet, varje dag.

Vår arbetsmiljö

Det är viktigt för oss att vara en inkluderande och öppen arbetsplats, där människor trivs och vill stanna länge. Relationen mellan oss som arbetsgivare och våra medarbetare ska präglas av öppenhet, respekt och inflytande. 

 • Vi bejakar mångfald.
 • Vi erbjuder flexibilitet när det gäller arbetstid och val av arbetsplats.
 • Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.
 • Vi förebygger hälsoproblem genom årliga hälsokontroller och friskvårdsaktiviteter.
 • Vi mäter varje månad nöjdhet genom en personalenkät.

Våra produkter

Genom att använda Easy-Lasers produkter kan våra kunder driva en mer hållbar verksamhet; en korrekt uppriktad maskin går inte sönder i förtid och drar inte mer energi än nödvändigt. Men hur är det med våra egna produkters påverkan på miljön?

 • Vi strävar efter att göra hållbara materialval och konstruera produkter som håller länge.
 • Vi erbjuder reparation, kalibrering och underhåll av våra produkter så nära kunden som möjligt.

Vår verksamhet

Vi strävar efter att kontinuerligt minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, i stort och smått.

 • Vi återvinner så mycket som möjligt, både från vår produktion och verksamheten i övrigt.
 • Vi använder oss av klimatkompenserade transporter.
 • Vi använder enbart fossilfri el.

Vårt samhällsansvar

Vi tar ansvar i vårt lokalsamhälle men även globalt genom vårt samarbete med leverantörer och distributörer.

 • Både distributörer och leverantörer skall leva upp till de krav som ställs i Indutradekoncernens Uppförandekod.
 • Vi ska vara goda grannar och ta vara på möjligheter att stärka de samhällen där vi verkar.
 • Kortsiktig lönsamhet skall inte prioriteras framför långsiktig hållbarhet.