Om företaget

Straightforward by all measures

Easy-Laser® är en av världens ledande tillverkare och leverantörer av lasermätsystem för alla tänkbara branscher. Vi bidrar med extrem exakthet och precision. Men det är inte där vi särskiljer oss. I dag, när i princip vem som helst med en hygglig laser kan få resultatet ”rakt”, gäller det att vara lite mer framsynt.

För på lång sikt är det varken rakheten hos en enskild komponent eller perfekt uppriktada axlar som räknas. Det är vad dessa åtgärder resulterar i: ökad produktivitet och minskad resursanvändning. I slutändan är det egentligen det vi levererar. Och utifrån det perspektivet är vår viktigaste uppgift att göra vägen dit så jämn och rak som möjligt.

Det innebär att utveckla användarvänliga mät- och uppriktningssystem som är lika enkla att förstå sig på som de är mångsidiga och skalbara. Det betyder också korta leveranstider, utökade garantier och optimerad utbildning och support.

När du har kontakt med oss eller någon av våra partner kan du dessutom alltid förvänta dig att få raka och ärliga svar på vilka av våra produkter som är absolut nödvändiga för din verksamhet och vilka du kan klara dig utan. Vad som verkligen behöver riktas upp och inte. Så att det vi erbjuder dig är en lösning som ligger perfekt i linje med dina behov – och din budget.

Oavsett om du är servicetekniker, inköpare eller CFO i en multinationell industrikoncern så kommer du att uppleva att Easy-Laser genuint enkla att ha att göra med. Eller som vi brukar säga – ”straightforward by all measures”.

Över 25 års erfarenhet och all expertis i huset

Vi har mer än 25 års erfarenhet av lasermätningsteknik. Ända sedan starten har vi skött allt ifrån produktutveckling till tillverkning i vår anläggning i Mölndal. Med vårt tätt sammansvetsade team av konstruktörer specialiserade inom mekanik, elektronik, optik och programmering har vi lyckats uppnå både bättre kundanpassning av mekanik och programvara och kortare utvecklingstider. Detta gynnas även av tillgången till en egen välutrustad verkstad med CNC-maskiner där minsta lilla ändring snabbt går att utvärdera.

Certifierad konstruktion och produktion ger dig extra trygghet

I slutändan är det våra användares kvalitetsstandarder som sätter ribban för oss. Med andra ord är bara det absolut bästa gott nog. Vi är certifierade enligt ISO 9001* och sedan många år har vi även den högsta rankingen (AAA) när det gäller kreditvärdighet.

Ladda ner ISO-certifikat

Finansiellt stark ägare möjliggör tillväxt

Easy-Laser AB ägs av den svenskägda globala industrikoncernen Indutrade. Vår ägares finansiella styrka ger Easy-Laser bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på den växande marknaden för laserbaserade mätsystem. Läs mer om Indutrade på www.indutrade.se

* Easy-Laser AB:s certifikat är utfärdat av och revideras årligen av certifieringsorganet Nemko AS (NB 0470).

Easy-Laser och en hållbar värld

Easy-Lasers ägare, Indutrade AB, har skrivit under FN:s initiativ för hållbarhet, Global Compact. Därigenom har Easy-Laser indirekt förbundit sig att arbeta inom ramen för Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Exportkontroll och handelssanktioner

Easy-Laser Group är fast besluten att efterleva all gällande och relevant lagstiftning i de länder där vi är verksamma. Easy-Laser har därför implementerat en policy för exportkontroll och handelssanktioner. I denna policy fastställs principer för hela koncernen rörande exportkontroll, handelssanktioner och regelefterlevnad. Den gäller för Easy-Laser Group och för alla dess partners, var de än befinner sig. Alla Easy-Laser-företag och partners måste respektera denna policy och eventuella tillhörande riktlinjer eller förfaranden som anammats av Easy-Laser Group, liksom tillämpliga exportkontroller och handelssanktioner i de länder där de bedriver verksamhet.

Huvudkontor

Easy-Laser AB
Alfagatan 6
SE-431 49 Mölndal

+46 31 7086300
info@easylaser.com

Se lista över kontaktpersoner.