Info  

GE DINA MASKINER RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FRÅN BÖRJAN

Easy-Laser® E720 är ett komplett verktyg för underhållsteknikern. Det ger dig inte bara alla funktioner för axeluppriktning, utan även möjlighet att kontrollera maskinfundamentets planhet! ​

Som du vet börjar maskinuppställning oftast med fundamentet. Om fundamentet är plant och i våg får du betydligt färre problem med resten av arbetet med att installera eller justera in maskinen som ska ställas upp. Med Easy-Laser® E720 kan du utöver allt som har med uppriktningen av själva maskinen att göra, även utföra följande:

 • Mäta planhet på fundament
 • Kontrollera planparallellitet på flera ytor för stora maskiner
 • Mäta planhet på en enskild maskinfots stödplatta
 • Ställa fundamentet i våg och rakt
 • Rikta in röranslutningar rakt och vinkelrätt

Mätenheterna som ingår i system E720 använder sig av punktlaserteknik. Detta är en av anledningarna till att du med E720 får ett mätsystem som kan användas på många fler platser i din verksamhet än bara för axeluppriktning på roterande maskiner.

Alla mätprogram ingår

Program för mjukfotskontroll, vertikala/flänsmonterade maskiner, maskintåg och kardan/offsetmonterade maskiner ingår. Även program för rakhetsmätning, planhetsmätning/twist och parallellitetsmätning ingår, för att nämna några. Stor, tydlig färgskärm, trådlösa mätenheter, lång driftstid och robust design ger dig ett mätsystem som är både enkelt att använda och uthålligt.

Enkelt att använda = snabbt och rätt gjort

Med enkelhet menar vi flera saker, exempelvis enkelt att placera eller montera mätutrustningen på mätobjektet, enkelt att genomföra mätningen och enkelt att förstå mätresultatet. Med Easy-Laser® E720 kan du mäta alla typer av roterande maskiner lika bra, stora som små, oberoende av axeldiameter.

Med trådlösa mätenheter (laser/detektor) arbetar du friare. Mätvärdena kan registreras med endast 40° rotation av axlarna. Du kan sedan rikta i ”live” med mätenheterna i vilken position som helst runt axeln. Avläsningsenhetens program finns på flera språk vilket underlättar handhavandet; engelska, spanska, tyska, franska, kinesiska, portugisiska och svenska. Programmen guidar dig genom mätprocessen steg-för-steg till ett perfekt uppriktningsresultat.

 • Lätt att lära, lätt att använda
 • 3 års garanti ger trygghet
 • Snabb service och support
 • Ergonomisk design
 • Låga totalkostnader under hela produktens livscykel, exempelvis service, tillbehör etc.
 • Endurio™ Power management system ser till att du aldrig behöver sluta mitt i en mätning eftersom batteriet har tagit slut.
 • Expanderbar / Anpassningsbar Ett brett utbud av tillbehör innebär att du kan anpassa mätsystemet för dina behov, nu och i framtiden.
JÄMFÖR DENNA PRODUKTmed andra E-axeluppriktningssystemBe om en offert
Funktioner  

Program och funktioner

Nyckeln till en effektiv och tillförlitlig mätning är program som guidar dig genom mätprocessen. Easy-Laser®-systemen stödjer dig med smarta funktioner och ett tydligt användargränssnitt. Dock är det ju så att det inte främst är våra mätsystem som gör jobbet, utan du som yrkesman!

HORISONTELLA MASKINER

Horisontellt kopplade maskiner handlar oftast om en pump och motor, men det kan även vara andra typer av maskiner som växellådor och kompressorer. Oavsett maskiner är det mycket enkelt att mäta och rikta med Easy-Laser®. Mätenheterna (M och S) monteras på var sin sida av kopplingen, med trådlös kommunikation eller kabel till avläsningsenheten. Du följer sedan instruktionerna steg-för-steg på bildskärmen.

VERTIKAL- OCH FLÄNSMONTERADE MASKINER

Uppriktning av vertikala samt flänsmonterade maskiner, till exempel pumpar, motorer och växellådor. Visar centrumförskjutning och vinkelfel samt shimsvärde vid respektive bult.

KARDAN/OFFSETMONTERADE MASKINER

Uppriktning av kardan/offsetmonterade maskiner. (Tillbehör Kardanfixtur, Art. Nr. 12-0615 behövs.)

VÄRDE - DIGITAL MÄTKLOCKA

Programmet kan exempelvis användas när man vill mäta som med indikatorklockor, för att kontrollera axelns radiella rörelse, och för att kontrollera hur rörlaster påverkar uppriktningen. Detta kan göras med standardutrustningen och helt vanlig uppsättning på maskinen. Kan också användas för att utföra många typer av geometriska mätningar.

REMUPPRIKTNING

Med systemet kan du mäta och rikta rem- och kedjetransmissioner med digital precision. Avläsningsenheten har du med dig till platsen där du justerar. Justeringen av maskinerna visas i realtid på bildskärmen med värden för vinkel och axiell förskjutning i både vertikal och horisontell riktning, samt justervärde på främre eller bakre fotpar. Resultatet kan dokumenteras som vanligt. (Med tillbehör XT190 BTA.)

MJUKFOTSKONTROLL

Börja uppriktningsarbetet med att göra en mjukfotskontroll för att säkerställa att maskinen vilar lika på alla fötter. Detta är nödvändigt för en tillförlitlig uppriktning. Programmet visar vilken/vilka fötter som måste åtgärdas. Efter mjukfotskontrollen kan du gå direkt till uppriktningsprogrammet med alla maskinens mått sparade.

EASYTURN™ OCH MULTIPUNKT

Med vår EasyTurn™-funktion kan du starta mätningen var som helst på varvet. Vrid axlarna med mätenheter till tre positioner i valfri riktning med ner till så lite som 20° emellan för att registrera mätvärdet. Mätningen är klar! För avancerade applikationer, exempelvis turbiner, finns Multipunkts-funktion där ett valfritt antal mätpunkter runt hela eller delar av varvet registreras.

LIVE-ANY-ANGLE 360°

Denna funktion medger justering av maskinerna i live med mätenheterna positionerade var som helst runt axeln. Bra när maskindelar hindrar normal justerpositionering.

TERMISK TILLVÄXT-KOMPENSATION

Maskinerna (exempelvis en pump och motor) utvidgas i många fall olika från kallt till hett tillstånd (driftstemperatur). Med denna funktion beräknar mätsystemet korrekta shims- och justervärden även i dessa fall. Kompensationsvärden för de olika maskinerna tillhandahålls normalt av tillverkarna.

OFFSET OCH VINKEL

Detta program visar centrumförskjutning och vinkelfel mellan exempelvis två axlar. Värdena för horisontell och vertikal riktning visas samtidigt. Kan även användas för dynamiska mätningar.

RESULTATTABELL

Resultattabellen visar repeterbarheten hos dina uppmätta värden, och låter dig spara kommentarer för varje resultat.

TOLERANSKONTROLL

Mätresultatet kan kontrolleras mot fördefinierade toleranstabeller eller värden du själv bestämmer. På så vis ser du direkt om uppriktningen ligger inom godkänd tolerans. Detta medför att tiden för uppriktning förkortas väsentligt.

REFERENSFOTSLÅSNING

Med denna funktion har du möjlighet att låsa valfritt fotpar på maskinen. Detta ger stor frihet vid uppriktning av basförankrade eller bultförankrade maskiner.

MÄTVÄRDESFILTER

Avancerad elektronisk filterfunktion som kan användas för tillförlitligt mätresultat även i mycket dålig mätmiljö som exempelvis luftturbulens från öppna portar och störande vibrationer från närstående maskiner.

PARALLELLITET

För parallellitetsmätning av valsar, räls, conveyrar, traverser, plåtkapar, produktionslinjer, m.m. Två metoder är tillgängliga: mätning med vinkelprisma eller med vinkeldetektor E2.

FLERA FOTPAR

Programvaran klarar att hantera maskiner med alla typer av konstruktion: två fotpar, tre fotpar, fotpar framför kopplingen etc.

VÄXLA VY-FUNKTION

Välj om du vill visa maskinen från höger eller vänster sida, så att bilden stämmer överens med din verklighet. Gör det tydligare hur du ska justera maskinen.

KONTROLLERA LAGERSPEL

Alla våra mätsystem har det mycket användbara Values-programmet. Programmet kan exempelvis användas när man vill mäta som med indikatorklockor, och för att kontrollera lagerglapp. Och detta med standardutrustningen och helt vanlig uppsättning på maskinen!

RAKHETSMÄTNING

Med rakhetsprogrammet kan du enkelt kontrollera långa axlar, valsar, lagerpositioner, fundament, maskinkonstruktioner, rörinstallationer med mera. Du lägger in antalet mätpunkter i förväg eller efter hand som du mäter. Resultatet visas för både horisontell och vertikal riktning, digitalt och grafiskt. Vill du göra det ännu professionellare lägger du till en separat lasersändare som D22.

TWISTMÄTNING

Twistmätnings-programmet ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera maskinfundamentets skevhet eller twist med bara mätenheterna i systemet.

PLANHETSMÄTNING

Program för att kontrollera planhet/twist på (exempelvis) maskinfundament, maskinbord, etc. Med avancerade "best-fit" beräkningar.

FLÄNSPLANHET

För planhetsmätning av flänsar och cirkulära plan, exempelvis flänsar på vindkraftverkstorn och svängkranslager. Hanterar 1 till 5 cirklar med mätpunkter, med 3-180 mätpunkter på varje. 3 nollpunkter med 120° delning beräknas av systemet.

FLÄNSPARALLELLITET

För parallellitetsmätning av exempelvis flänsar på torndelar till vindkraftverk. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

VÅGPLAN

Program Vågplan (som finns i displayenhet E51*) används ihop med det digitala maskinpasset E290. Ett digitalt maskinpass är perfekt vid installation, uppställning och underhåll av precisionsmaskiner, maskinbord, valsar, etc. Ja, till i stort sett det mesta du kan tänka dig.
*E51 ingår i E710/E720- och E9xx-systemen.

Dokumentera ditt mätresultat

ANSLUT TILL DIN PC

Avläsningsenheten ansluts till datorn via USB-porten. Den dyker sedan upp på skrivbordet som en USB-disk som du enkelt kan överföra filer till och från.
 

EASYLINK™ PC-PROGRAMVARA

Med EasyLink™ samlar du alla dina mätningar på ett ställe, tar fram rapporter med bilder och data samt exporterar till ditt underhållssystem. Programmet har tydlig mappstruktur, och du kan dra och släppa filer från avläsningsenheten till databasen. Bygg upp din egen struktur med mappar för till exempel fabrik, avdelning eller maskintyp. Databasen kan även läggas på en gemensam serverarea och delas med andra. Med allt samlat på ett ställe har du bättre översikt över tiden vilka åtgärder som genomförts. Med EasyLink™ kan du även göra backuper av det som sparats i avläsningsenheten.

SKRIV UT

Skriv ut alla mätdata direkt på plats med portabel termoskrivare (tillbehör).

STRECKKODSLÄSARE

Streckkodsläsaren används för att "mata in" maskindata automatiskt innan mätning startas. Detta kan spara tid och minska risken för felinmatningar. Streckkodsläsare är tillbehör.
 

SPARA I DET INBYGGDA MINNET

Spara alla mätningar i avläsningsenhetens interna minne.
 

SPARA TILL USB-MINNE

Du kan snabbt spara ner önskade mätningar till ditt USB-minne. Tag med det till din dator för att skriva ut rapporter samtidigt som du lämnar mätsystemet kvar på plats.

 

Systemdelar  

D22 LASERSÄNDARE

Lasersändare D22 kan användas för att mäta planhet, rakhet, rätvinklighet och parallellitet. Laserstrålen kan svepa runt 360° med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Laserstrålen kan vinklas av 90° till svepet, inom 0,01 mm/m.

Sändaren har flera monteringsalternativ: Fixera den med de tre starka magnetfötterna, horisontellt eller vertikalt. Använd maskinspindelfästet, eller placera den vid sidan av maskinen på till exempel ett stativ (tillbehör).

image description
 1. Laseröppning
 2. Roterbart huvud
 3. Laseröppning
 4. Nivelleringsskruvar (x2)
 5. Magnetfötter (x3)

AVLÄSNINGSENHET E51

Med avläsningsenheten för E-serien kan du jobba effektivare och i längre pass än tidigare tack vare flera innovativa lösningar. Den är även ergonomiskt designad med greppvänligt gummiöverdrag och mycket robust i sin konstruktion.
 

TAPPA ALDRIG KRAFTEN!

Easy-Laser® E710 är utrustat med vårt Endurio™ Power management system. Detta försäkrar att du aldrig behöver avbryta mitt i en mätning för att batteriet har tagit slut. Om det interna batteriets laddnivå börjar bli låg sätter du i batterier i det integrerade batterifacket och fortsätter mäta. Du behöver alltså inte leta reda på ett nätuttag, och du behöver inte vänta ett par timmar på att enheten ska laddas upp igen innan du kan återuppta arbetet. Är det inte så det alltid borde ha varit? Det unika Endurio™-systemet kontrollerar också all elektronik så att enheten förbrukar så lite ström som möjligt i varje läge.
 

ERGONOMISK DESIGN

Avläsningsenheten har en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den har stora knappar med bra avstånd emellan för fingrarna och som ger tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med två enter-knappar passar systemet bra både för vänster och högerhänta även under långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig grafik som guidar dig genom mätningen.
 

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Du kan skapa en användarprofil där du sparar dina personliga inställningar. Du kan också ha olika inställningar för olika typer av mätningar. Det snabbar upp arbetet!
 

SPRÅKVAL

Du kan välja vilket språk som ska visas. Välj mellan svenska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, holländska, italienska, japanska, koreanska och kinesiska.

UPPGRADERING

Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten uppgraderas via internet eller genom att ansluta ett USB-minne med den nya programvaran. På detta vis har du även i framtiden tillgång till de mätprogram vi utvecklar för nya ändamål.
 

image description
 1. Två OK-knappar, för höger- och vänsterhänta
 2. Stor och tydlig 5,7" färgdisplay
 3. Riktiga knappar för tydlig feedback
 4. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna
image description
 1. Fäste för axelrem
 2. Integrerat batterifack för torrceller
 3. Laddkontakt
 4. USB A
 5. USB B
 6. Easy-Laser® mätutrustning
 7. Robust, gummiklädd yta

OBS: Kontakternas damm- och stänkskydd avmonterat på bilden

MÄTENHETER ES / EM

Mätenheterna har stora 20 mm detektorytor (PSD för största noggrannhet) vilket gör det möjligt att mäta på ett avstånd av ända upp till 20 meter. Den gedigna och vridstyva konstruktionen av aluminium och rostfritt stål garanterar stabila mätvärden och pålitlig uppriktning med högsta precision även i de tuffaste av miljöer. Mätenheterna är dessutom damm- och vattentäta i enlighet med både IP66 och IP67. Anslut till avläsningsenheten trådlöst eller med kabel. Både kabel och trådlösa enheter ansluts blixtsnabbt med Push/Pull-kontakter, alltså behövs inget skruvande.
 

VINKELGIVARE I BÅDA ENHETERNA

Med vinkelgivare i båda mätenheterna vet systemet exakt hur de är positionerade. Gör det mycket enkelt att rikta även okopplade axlar.
 

ELEKTRONISKA MÅLTAVLOR

Tack vare 2-axliga detektorer har du tillgång till elektroniska måltavlor, dvs du kan på bildskärmen se var laserstrålen träffar.

FLEXIBLA MONTERINGSMÖJLIGHETER

Det finns en tanke bakom den rena och kompakta designen, nämligen att det förenklar att kunna få plats och medger varierande monteringssätt. Du kan mäta alla typer av roterande maskiner lika bra, stora som små, oberoende av axeldiameter. Enheterna har dessutom två extra skruvhål för fler infästningsmöjligheter.

TVÅ LASRAR, TVÅ PSD

Den så kallade reverserande mätmetoden med två laserstrålar och två PSD gör det möjligt att mäta även grovt felställda maskiner. Speciellt bra också vid nyinstallation, när maskinerna ännu inte är i rätt position.

image description
 1. Stängerna har en höjd på 60–180 mm. Vid behov är de förlängningsbara ”obegränsat” med tillbehörsstänger. Av rostfritt stål.
 2. Kraftiga kontaktskydd
 3. PSD (2-axlig)
 4. Laseröppning
image description
 1. Stabil aluminiumkonstruktion
 2. Gängade hål för fler infästningsmöjligheter

Ett komplett system innehåller

 • 1 Lasersändare D22
 • 1 Mätenhet EM
 • 1 Mätenhet ES
 • 1 Avläsningsenhet E51
 • 2 BT trådlösa enheter
 • 2 Kablar 2 m
 • 2 Axelfixturer med kedjor
 • 2 Förlängningskedjor
 • 2 Magnetfötter
 • 1 Magnetfot med roterbar topp
 • 2 Magnetfixturer
 • 2 Mellanfixturer
 • 8 Stänger 120 mm
 • 4 Stänger 60 mm
 • 1 Manual
 • 1 Snabbmanual
 • 1 Måttband 3 m
 • 1 USB-minne med EasyLink™ PC-program
 • 1 USB-kabel
 • 1 Laddare (100–240 V AC)
 • 1 Verktygslåda
 • 1 Axelband till avläsningsenhet
 • 1 Rengöringsduk för optik
 • 1 Transportväska 
Tekniska data  

Tekniska data

Avläsningsenhet

Namn
E51
Art. Nr.
12-0418
Typ av display/storlek
VGA 5,7” färgskärm, bakgrundsbelyst LED
Visad upplösning
0,001 mm
Power management
Endurio™-system för obruten strömförsörjning
Internt batteri (fast)
Heavy duty laddbart Li Ion
Batterifack
For 4 x R14 (C)
Kontaktering
USB A, USB B, Easy-Laser®-enheter, Laddare
Temperaturområde
-10–50 °C
Kommunikation
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
Internt minne
>100 000 mätningar kan sparas
Hjälpfunktioner
Miniräknare, Enhetskonverterare
Kapslingsklass
IP-klass 65
Husets material
PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 250x175x63 mm
Vikt (utan batterier)
1080 g

Lasersändare

Namn
D22
Art. Nr.
12-0022
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
630–680 nm, synligt rött ljus
Laserklass
Klass 2
Justerbar modulation
5, 32 KHz
Uteffekt
< 1 mW
Stråldiameter
6 mm vid öppning
Arbetsområde
40 meters radie
Typ av batteri
1 x R14 (C)
Driftstid/batteri
ca 24 tim.
Nivelleringsområde
± 30 mm/m [± 1.7°]
3 st libellers skalstreck
0.02 mm/m
Vinkelräthet mellan laserstrålar
0.01 mm/m [2 arc sec.]
Svepets planhet
0.02 mm/m
Finjustering
0.1 mm/m [20 arc sec.]
2 st libeller för vridning
5 mm/m
Husets material
Eloxerad aluminium
Mått
BxHxD: 139x169x139 mm
Vikt
2650 g

Mätenheter

Namn
EM / ES
Art. Nr.
12-0434 / 12-0433
Kommunikation
Trådlös enhet 12-0436 (separat enhet)
Kabelanslutning
Easy-Laser® "rödkabel"
Typ av detektor
2-axlig PSD 20x20 mm
Upplösning
0.001 mm
Mätfel
<1% +1 siffra
Mätområde
Upp till 20 m
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
635–670 nm
Laserklass
Säkerhetsklass 2
Laseruteffekt
<1 mW
Elektronisk vinkelgivare
0,1° upplösning
Temperaturgivare
± 1° C noggrannhet
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Temparaturområde
-10–50 °C
Internt batteri
Li Po
Husets material
Eloxerad aluminium/ABS-plast
Mått
BxHxD: 60x60x42 mm
Vikt
202 g

Trådlös enhet

Namn
Wireless unit for E7, E5, E4, ES, EM, ESH, EMH
Art. Nr.
12-0436
Kommunikation
BT trådlös teknologi
Internt batteri
N/A
Temparaturområde
-10–50 °C
Kapslingsklass
IP-klass 66 och 67
Husets material
ABS
Mått
BxHxD: 53x32x24 mm
Vikt
25 g
Dokumentation  

Downloads

Här kan du hitta produktbroschyrer och manualer i PDF-format. De innehåller ytterligare information om våra produkter. För nedladdning av mjukvara, gå till Livscykelsupport > Programvaror.

Manualer

E9xx Geometric Manual
E710 Manual

Broschyrer

E710 / E720 brochure
Product Catalogue rev. 20
Product Overview

Be om en offert >>

Be om en offertVänligen fyll i...
Land:
Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Select Country

Kontakta oss

Straightforward by all measures!

i Företaget och produkterna

Blog
Visst, vi vet att Easy-Laser är världsledande inom utrustning för laseruppriktning. Men hur kan vi bli bättre på att beskriva vad vi gör och hur vi gör det? År 2012 satte vi ord på det som var, och är, vår företagskultur – och så såg våra k...Läs mer