Jämför produkter axeluppriktning
Serie E

I tabellen nedan kan du jämföra våra axeluppriktningssystems tekniska data och funktioner sida-vid-sida. De huvudsakliga skillnaderna är:

  • Easy-Laser® E720 Axel/Geo: High-end trådlöst system för både axeluppriktning och geometrisk mätning.
  • Easy-Laser® E710 Axel/Geo: High-end trådlöst system för både axeluppriktning och grundläggande geometrisk mätning
  • Easy-Laser® E420 Axel: Entry-level trådlöst system


● = Ingår
○ = Tillbehör

SYSTEME720E710E420
Art. Nr.12-095512-044012-0745
Trådlös kommunikation mellan enheter
Kommunikation via kabel mellan enheter
Enheter förmonterade på fixturer
Mätprogram All144
Inbyggd hjälp på flera språk
Automatisk generering av PDF-rapport
EasyLink™ PC-program ingår
Streckkodsläsare
Axelfixtur med kedja
Förlängningskedjor
Magnetfötter
Mellanfixturer
Magnetfot med roterbar toppdel
Magnetfixtur
Lasersändare D22
Ex-klassificering N/AN/AN/A
MÄTPROGRAM E720E710E420
Värde (Digitala mätklockor)
Horisontal
Vertikal
Kardan**
Maskintåg (obegränsat antal)
Maskintåg (3 maskiner)
Mjukfot
Offset och vinkel
Vibration**
Uppriktining av remdrift**
Rakhet 1-punkt
Rakhet 2-punkt (cirkelcentrum)
Rakhet 3-punkt
Rakhet 4-punkt
Rakhet multipunkt
Rundhet/ovalitetsmätning
Spindelriktning
Rätvinklighet
Planhet
Twist
Parallellitet
Flänsplanhet
Flänsparallellitet

**Tillbehör krävs