Jämför produkter: Axeluppriktning serie E

I tabellen nedan kan du jämföra våra axeluppriktningssystems tekniska data och funktioner sida-vid-sida. De huvudsakliga skillnaderna är:

Easy-Laser® E710 Axel/Geo: High-end-system för både axeluppriktning och grundläggande geometrisk mätning
Easy-Laser® E420 Axel: Entry level-system


● = Ingår
○ = Tillbehör

SYSTEM E710 E420
Laserteknologi Punkt Linje
Typ av detektor 2-axlig PSD 1-axlig PSD
Storlek på detektor 20×20 mm 20 mm
IP-klass 65 65
Mätområde 20 m 3 m
Trådlös kommunikation mellan enheter
Kommunikation via kabel mellan enheter
Enheter förmonterade på fixturer
Mätprogram 14 4
Inbyggd hjälp på flera språk
Automatisk generering av PDF-rapport
EasyLink™ PC-program ingår
Axelfixtur med kedja
Förlängningskedjor
Magnetfötter
Mellanfixturer
Magnetfot med roterbar toppdel
Magnetfixtur
Lasersändare D22
Ex-certifierat N/A N/A
GEOMETRISKA MÄTPROGRAM E710 E420
Rakhet L
Planhet L
Rätvinklighet L
Parallellitet A T/A/L
Offset och vinkel
Spindelriktning
Flänsplanhet L
Twist
AXELUPPRIKTNINGSPROGRAM E710 E420
Horisontal
Vertikal
Kardan ●**
Maskintåg (obegränsat antal)
Maskintåg (3 maskiner)
ANDRA MÄTPROGRAM E710 E420
Värde*
Värde* (dynamisk registrering/trend)
Vågplan (visas i programmet Värden) C C
Uppriktining av remdrift E E

* = programmet Värden är en digital indikatorklocka som du kan utföra många mät- och uppriktningsjobb med.
**Tillbehör krävs

Förklaringar
0=uppgradering som inte rekommenderas
L=möjlig när lasersändaren D22 läggs till
T=möjlig när stativ läggs till
A=möjlig när vinkelprisma läggs till
E=möjlig när BTA-enheter läggs till
B=möjlig när passande fäste eller fixtur läggs till
C=möjlig när det digitala maskinpasset E290 läggs till
R=möjlig när sats för valsuppriktning läggs till

Obs! Det här är en förenklad översikt. Rådfråga alltid din lokala distributör om du ska uppgradera ditt system eftersom fler fästen och fixturer som inte nämns här kan behövas. En annan anledning är att det kan finnas fästen och fixturer som är bättre lämpade för den specifika mättillämpningen än de som ingår som standard.