Jämför produkter: Axeluppriktning serie XT

I tabellen nedan kan du jämföra produkterna i XT-serien sida vid sida. De största skillnaderna är:

Easy-Laser® XT770: Använder punktlaserteknologi, 2-axliga detektorer
Easy-Laser® XT660: Använder punktlaserteknologi
Easy-Laser® XT550: Använder punktlaserteknologi, Ex/ATEX-godkänt
Easy-Laser® XT440: Använder linjelaserteknologi


● = Ingår
○ = Tillbehör

SYSTEM XT770 Shaft+GEO XT770 Shaft XT660 Shaft XT550 Ex/ATEX XT440 Shaft
Laserteknologi Punkt Punkt Punkt Punkt Linje
Typ av detektor 2-axlig PSD 2-axlig PSD 1-axlig PSD 1-axlig PSD 1-axlig PSD
Storlek på detektor 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 30 mm
Trådlös kommunikation mellan enheter
Ex-klassifikation
IP-klass (mätenheter) 66, 67 66, 67 66, 67 66, 67 66, 67
Mätområde 20 m 20 m 20 m 20 m 10 m
Drifttid, avläsningsenhet 16 h 16 h 16 h 11 h 16 h
Drifttid, mätenheter 24 h 24 h 24 h 20 h 24 h
Enheter förmonterade på fixturer
Inbyggd hjälp på flera språk
Automatisk generering av PDF-rapport
Axelfixtur med kedja
Förlängningskedjor
Magnetfötter
Mellanfixturer
Magnetfixtur
AXELUPPRIKTNINGSPROGRAM XT770 Shaft+GEO XT770 Shaft XT660 Shaft XT550 Ex/ATEX XT440 Shaft
Horisontal
Vertikal
Kardan ●** ●** ●** ●**
Maskintåg (obegränsat antal)
Maskintåg (3 maskiner)
GEOMETRISKA MÄTPROGRAM XT770 Shaft+GEO XT770 Shaft XT660 Shaft XT550 Ex/ATEX XT440 Shaft
Twist
Enkel planhet L
Rakhet L
ANDRA MÄTPROGRAM XT770 Shaft+GEO XT770 Shaft XT660 Shaft XT550 Ex/ATEX XT440 Shaft
Värde*
Värde* (dynamisk registrering/trend)
Uppriktining av remdrift E E E E E
Vågplan (visas i programmet Värden) ●/C C/L C C C
Vibrationsmätning V V V V V
EasyTrend™ B B

* = programmet Värden är en digital indikatorklocka som du kan utföra många mät- och uppriktningsjobb med.
**Tillbehör krävs

Förklaringar
E=möjlig när BTA-enheter läggs till
V=möjlig när VIB-enhet XT280 läggs till
B=möjlig när passande fäste eller fixtur läggs till
C=möjlig när det digitala maskinpasset XT290 läggs till
L=möjlig när lasersändare XT20 eller XT22 läggs till

Obs! Det här är en förenklad översikt. Rådfråga alltid din lokala distributör om du ska uppgradera ditt system eftersom fler fästen och fixturer som inte nämns här kan behövas. En annan anledning är att det kan finnas fästen och fixturer som är bättre lämpade för den specifika mättillämpningen än de som ingår som standard.