Info  

Lasermätsystem för uppriktning av extrudermaskiner

Med Easy-Laser® E930 kan diametrar ner till 50 mm mätas, på ett maximalt avstånd av 40 meter. Lasersändarens stråle kan jämföras med en absolut rak och viktlös linjal. Alltså en perfekt utgångspunkt för precisionsmätningar.

Under uppriktningsproceduren roteras både detektor och maskinspindel, vilket ger en självkalibrering av systemet. På detta sätt kan du fastställa spindelns centrumlinje i förhållande till röret.

Dokumentera ditt mätresultat

Detektorns mätvärde överförs trådlöst till avläsningsenheten, vilket ger ett smidigare arbetssätt. Programmen guidar dig steg-för-steg genom mätprocessen, med tydlig grafik på en 5,7” färgskärm. Du kan också skapa full dokumentation av ditt mätjobb, med direkt generering av PDF-rapport och databasprogram för PC.

Många anledningar till uppriktning

Växellådans axelcentrum måste sammanfalla med extruderrörets centrumlinje, annars kommer skruven att pressas mot röret vid ändarna, vilket leder till onormalt slitage på både rör och skruv samt ökad energiförbrukning. Detta slitage kan även medföra metallfragment i det producerade materialet. Det är viktigt att extruderröret är rakt, så att skruven inte på något ställe vilar mot röret. Något som annars kan medföra onormalt slitage och metallfragment i det producerade materialet. En korrekt uppriktning av extrudermaskinen ger en jämn temperatur i det producerade materialet vilket i sin tur ger en jämn och hög produktkvalitet på slutprodukten..

Komplett system med alla mätprogram

Easy-Laser® E930 är ett komplett system i sig, med lasersändare, detektor och avläsningsenhet. Då kan också lägga till andra delar ur vårt breda sortiment för att skapa ett system som passer dina specifika behov och krav, då alla programvaror följer med som standard. Addera exempelvis axeluppriktningsutrustning för andra typer av roterande maskiner, och lasersändare för planhetsmätning.

En uppriktad extruderingsmaskin ger:

 • Mindre slitage på rör och skruv.
 • Jämn kvalitet på producerat material.
 • Lägre energiförbrukning.
 • Lägre förbrukning av reservdelar.
 • Ökad tillgänglig maskintid.
Be om en offert
Funktioner  

Program och funktioner

Nyckeln till en effektiv och tillförlitlig mätning är program som guidar dig genom mätprocessen. Easy-Laser®-systemen stödjer dig med smarta funktioner och ett tydligt användargränssnitt. Dock är det ju så att det inte främst är våra mätsystem som gör jobbet, utan du som yrkesman!

RAKHETSMÄTNING

Med rakhetsprogrammet kan du enkelt kontrollera långa axlar, valsar, lagerpositioner, fundament, maskinkonstruktioner, rörinstallationer med mera. Du lägger in antalet mätpunkter i förväg eller efter hand som du mäter. Resultatet visas för både horisontell och vertikal riktning, digitalt och grafiskt.

RÄTVINKLIGHET

För mätning av rätvinklighet i maskiner och anläggningar.

OVALITET/RUNDHET

För ovalitetsmätning av hål och lagerlägen. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje hål.

HÅLCENTRUM, Rakhet 2-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar när håldiametern varierar. Exempelvis dieselmotorer, propelleraxel-anläggningar m.m. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

HALVCIRKEL, Rakhet 3-punkt

Mätvärden tas i tre positioner: 9, 6 och 3. Tillåter varierande diametrar. Att användas tillsammans med Turbinsystemet. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

RAKHET, 4-punkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Mäter två punkter i varje riktning, X och Y. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

RAKHET, multipunkt

Används vid rakhetsmätning av lagergångar. Antalet mätpositioner är teoretiskt sett obegränsat för varje mätpunkt. Klarar upp till 999 mätpunkter med 2 nollpunkter. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

OFFSET OCH VINKEL

Detta program visar centrumförskjutning och vinkelfel mellan exempelvis två axlar. Värdena för horisontell och vertikal riktning visas samtidigt. Kan även användas för dynamiska mätningar.

VÄRDE - DIGITAL MÄTKLOCKA

Programmet kan exempelvis användas när man vill mäta som med indikatorklockor, för att kontrollera axelns radiella rörelse, och för att kontrollera hur rörlaster påverkar uppriktningen. Detta kan göras med standardutrustningen och helt vanlig uppsättning på maskinen. Kan också användas för att utföra många typer av geometriska mätningar.

FLÄNSPLANHET

För planhetsmätning av flänsar och cirkulära plan, exempelvis flänsar på vindkraftverkstorn och svängkranslager. Hanterar 1 till 5 cirklar med mätpunkter, med 3-180 mätpunkter på varje. 3 nollpunkter med 120° delning beräknas av systemet.

FLÄNSPARALLELLITET

För parallellitetsmätning av exempelvis flänsar på torndelar till vindkraftverk. Med funktioner för avancerade "best-fit" beräkningar.

SPINDELRIKTNING

För mätning av maskinspindlars pekriktning i verktygsmaskiner, borrmaskiner etc.

MÄTVÄRDESFILTER

Avancerad elektronisk filterfunktion som kan användas för tillförlitligt mätresultat även i mycket dålig mätmiljö som exempelvis luftturbulens från öppna portar och störande vibrationer från närstående maskiner.

HORISONTELLA MASKINER

Horisontellt kopplade maskiner handlar oftast om en pump och motor, men det kan även vara andra typer av maskiner som växellådor och kompressorer. Oavsett maskiner är det mycket enkelt att mäta och rikta med Easy-Laser®. Mätenheterna (M och S) monteras på var sin sida av kopplingen, med trådlös kommunikation eller kabel till avläsningsenheten. Du följer sedan instruktionerna steg-för-steg på bildskärmen.

VERTIKAL- OCH FLÄNSMONTERADE MASKINER

Uppriktning av vertikala samt flänsmonterade maskiner, till exempel pumpar, motorer och växellådor. Visar centrumförskjutning och vinkelfel samt shimsvärde vid respektive bult.

KARDAN/OFFSETMONTERADE MASKINER

Uppriktning av kardan/offsetmonterade maskiner. (Tillbehör Kardanfixtur, Art. Nr. 12-0615 behövs.)

MASKINTÅG

Uppriktning av maskintåg med teoretiskt sett obegränsat antal maskiner. Varje maskin kan dessutom ha valfritt antal fotpar. Du väljer referensmaskin manuellt, eller låter programmet avgöra vilken som är lämpligast för att minimera justeringsbehovet.

EASYTURN™-FUNKTION

Med vår EasyTurn™-funktion kan du starta mätningen var som helst på varvet. Vrid axlarna med mätenheter till tre positioner i valfri riktning med ner till så lite som 20° emellan för att registrera mätvärdet. Mätningen är klar!

MJUKFOTSKONTROLL

Börja uppriktningsarbetet med att göra en mjukfotskontroll för att säkerställa att maskinen vilar lika på alla fötter. Detta är nödvändigt för en tillförlitlig uppriktning. Programmet visar vilken/vilka fötter som måste åtgärdas. Efter mjukfotskontrollen kan du gå direkt till uppriktningsprogrammet med alla maskinens mått sparade.

RESULTATTABELL

Resultattabellen visar repeterbarheten hos dina uppmätta värden, och låter dig spara kommentarer för varje resultat.

REMUPPRIKTNING

Med systemet kan du mäta och rikta rem- och kedjetransmissioner med digital precision. Avläsningsenheten har du med dig till platsen där du justerar. Justeringen av maskinerna visas i realtid på bildskärmen med värden för vinkel och axiell förskjutning i både vertikal och horisontell riktning, samt justervärde på främre eller bakre fotpar. Resultatet kan dokumenteras som vanligt. (Med tillbehör XT190 BTA.)

Dokumentera ditt mätresultat

ANSLUT TILL DIN PC

Avläsningsenheten ansluts till datorn via USB-porten. Den dyker sedan upp på skrivbordet som en USB-disk som du enkelt kan överföra filer till och från.
 

EASYLINK™ PC-PROGRAMVARA

Med EasyLink™ samlar du alla dina mätningar på ett ställe, tar fram rapporter med bilder och data samt exporterar till ditt underhållssystem. Programmet har tydlig mappstruktur, och du kan dra och släppa filer från avläsningsenheten till databasen. Bygg upp din egen struktur med mappar för till exempel fabrik, avdelning eller maskintyp. Databasen kan även läggas på en gemensam serverarea och delas med andra. Med allt samlat på ett ställe har du bättre översikt över tiden vilka åtgärder som genomförts. Med EasyLink™ kan du även göra backuper av det som sparats i avläsningsenheten.

SKRIV UT

Skriv ut alla mätdata direkt på plats med portabel termoskrivare (tillbehör).
 

STRECKKODSLÄSARE

Streckkodsläsaren används för att "mata in" maskindata automatiskt innan mätning startas. Detta kan spara tid och minska risken för felinmatningar. Streckkodsläsare är tillbehör.

SKAPA PDF-RAPPORT DIREKT

Efter avslutad mätning kan du direkt i mätsystemets avläsningsenhet generera en pdf-rapport med grafer och mätdata. Alla uppgifter om mätobjektet dokumenteras, och du kan lägga in ditt företags logotype och adressuppgifter om du vill.
 

SPARA I DET INBYGGDA MINNET

Spara alla mätningar i avläsningsenhetens interna minne.
 

SPARA TILL USB-MINNE

Du kan snabbt spara ner önskade mätningar till ditt USB-minne. Tag med det till din dator för att skriva ut rapporter samtidigt som du lämnar mätsystemet kvar på plats.

 

Systemdelar  

DETEKTOR E9 MED EXTRUDERFIXTURER

Detektordiameter 45 mm. 2-axlig PSD, 20x20 mm. Inbyggd 360° inclinometer. Inbyggd trådlös Bluetooth®-enhet och laddbart batteri. Det finns även en kontakt på baksidan för standard "röd kabel" (laddning och dataöverföring). Monteringsgängor i båda ändar, för röradapter 01-0777 eller andra passande fixturer (exempelvis 12-0767 och 12-0553).

image description
 1. Röradaptrar för detektorn. Tillverkas vid beställning till önskad diameter.
 2. Detektor E9
 3. Fäste för förlängningsstänger

AVLÄSNINGSENHET E51

Med avläsningsenheten för E-serien kan du jobba effektivare och i längre pass än tidigare tack vare flera innovativa lösningar. Den är även ergonomiskt designad med greppvänligt gummiöverdrag och mycket robust i sin konstruktion.
 

TAPPA ALDRIG KRAFTEN!

Easy-Laser® E710 är utrustat med vårt Endurio™ Power management system. Detta försäkrar att du aldrig behöver avbryta mitt i en mätning för att batteriet har tagit slut. Om det interna batteriets laddnivå börjar bli låg sätter du i batterier i det integrerade batterifacket och fortsätter mäta. Du behöver alltså inte leta reda på ett nätuttag, och du behöver inte vänta ett par timmar på att enheten ska laddas upp igen innan du kan återuppta arbetet. Är det inte så det alltid borde ha varit? Det unika Endurio™-systemet kontrollerar också all elektronik så att enheten förbrukar så lite ström som möjligt i varje läge.
 

ERGONOMISK DESIGN

Avläsningsenheten har en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den har stora knappar med bra avstånd emellan för fingrarna och som ger tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med två enter-knappar passar systemet bra både för vänster och högerhänta även under långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig grafik som guidar dig genom mätningen.
 

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Du kan skapa en användarprofil där du sparar dina personliga inställningar. Du kan också ha olika inställningar för olika typer av mätningar. Det snabbar upp arbetet!
 

SPRÅKVAL

Du kan välja vilket språk som ska visas. Välj mellan svenska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, holländska, italienska, japanska, koreanska och kinesiska.

UPPGRADERING

Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten uppgraderas via internet eller genom att ansluta ett USB-minne med den nya programvaran. På detta vis har du även i framtiden tillgång till de mätprogram vi utvecklar för nya ändamål.
 

image description
 1. Två OK-knappar, för höger- och vänsterhänta
 2. Stor och tydlig 5,7" färgdisplay
 3. Riktiga knappar för tydlig feedback
 4. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna
image description
 1. Fäste för axelrem
 2. Integrerat batterifack för torrceller
 3. Laddkontakt
 4. USB A
 5. USB B
 6. Easy-Laser® mätutrustning
 7. Robust, gummiklädd yta

OBS: Kontakternas damm- och stänkskydd avmonterat på bilden

D75 LASERSÄNDARE

Lasersändare för rakhetsmätning. Mätavstånd 40 meter. M6-gängor på flera ställen medger många alternativa monteringsmöjligheter. Med den avbildade magnetfixturen kan laserstrålen pekas från eller genom fixturen. Tre supermagneter håller sändaren i en stadig position.

image description
 1. Justerskruvar för laser
 2. Supermagneter

Ett komplett system innehåller

 • 1 Avläsningsenhet E51
 • 1 Lasersändare D75
 • 1 Detektor E9
 • 1 Kabel 2 m
 • 1 Kabel 5 m (förlängning)
 • 1 Fixtur med magneter för D75
 • 1 Set fixturer för detektor E9
 • 1 Set positioneringsstänger för detektor
 • 1 Måltavla extruder
 • 1 Manual
 • 1 Måttband 5 m
 • 1 USB-minne
 • 1 USB-kabel
 • 1 Batteriladdare (100–240 V AC)
 • 1 Verktygsset
 • 1 Rengöringsduk för optikt
 • 1 EasyLink™ Windows® program (CD)
 • 1 Transportväska
Tekniska data  

Tekniska data

Avläsningsenhet

Namn
E51
Art. Nr.
12-0418
Typ av display/storlek
VGA 5,7” färgskärm, bakgrundsbelyst LED
Visad upplösning
0,001 mm
Power management
Endurio™-system för obruten strömförsörjning
Internt batteri (fast)
Heavy duty laddbart Li Ion
Batterifack
For 4 x R14 (C)
Kontaktering
USB A, USB B, Easy-Laser®-enheter, Laddare
Temperaturområde
-10–50 °C
Kommunikation
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
Internt minne
>100 000 mätningar kan sparas
Hjälpfunktioner
Miniräknare, Enhetskonverterare
Kapslingsklass
IP-klass 65
Husets material
PC/ABS + TPE
Mått
BxHxD: 250x175x63 mm
Vikt (utan batterier)
1080 g

Lasersändare

Namn
D75
Art. Nr.
12-0075
Typ av laser
Diodlaser
Laservåglängd
630–680 nm, synligt rött ljus
Laserklass
Klass 2
Justerbar modulation
5, 32 KH
Uteffekt
< 1 mW
Stråldiameter
6 mm vid öppning
Arbetsområde
40 m
Typ av batteri
1 x R14 (C)
Driftstid/batteri
ca 15 tim.
Temperaturområde
N/A
Kapslingsklass
N/A
Kommunikation
N/A
Stötsensor
N/A
Typ av display
N/A
Laddning
N/A
Laserjustering
D75: 2 riktningar ±2° (± 35 mm/m)
Nivelleringsområde
N/A
3 st libellers skalstreck
N/A
Vinkelräthet mellan laserstrålar
N/A
Svepets planhet
N/A
Finjustering
N/A
2 st libeller för vridning
N/A
Husets material
Eloxerad aluminium
Fästtapp
N/A
Mått
BxHxD: 60x60x120 mm
Vikt
780 g

Detektorer

Namn
E9
Art. Nr.
12-0759
Kommunikation
BT trådlös teknologi eller kabel
Typ av detektor
2-axlig PSD 20x20 mm
Dual Detection Technology™
N/A
Typ av display
N/A
Upplösning
0.001 mm [0.05 mils]
Mätnoggrannhet
<1% +1 siffra
Vinkelmätare
0,1° upplösning
Temperaturgivare
± 1° C noggrannhet
Kapslingsklass
IP-klass 67
Internt batteri
Li Po
Temperaturområde
-10–50 °C
Störskydd
Påverkas ej av normalt omgivningsljus
Husets material
Eloxerad aluminium, plast
Mått
Diameter 45 mm, längd 100 mm
Vikt
180 g
Dokumentation  

Downloads

Här kan du hitta produktbroschyrer och manualer i PDF-format. De innehåller ytterligare information om våra produkter. För nedladdning av mjukvara, gå till Livscykelsupport > Programvaror.

Manualer

Extruder Guide
E9xx Geometric Manual

Broschyrer

Product Catalogue rev. 20
E930 brochure
Product Overview

Be om en offert >>

Be om en offertVänligen fyll i...
Land:
Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Select Country

Kontakta oss

Straightforward by all measures!

i Företaget och produkterna

Blog
Visst, vi vet att Easy-Laser är världsledande inom utrustning för laseruppriktning. Men hur kan vi bli bättre på att beskriva vad vi gör och hur vi gör det? År 2012 satte vi ord på det som var, och är, vår företagskultur – och så såg våra k...Läs mer

UTBYGGNAD

Easy-Lasers mätsystem är redan extremt flexibla i sin standardform. Genom att använda smarta tillbehör kan du anpassa dina system för just dina behov, nu och i framtiden när dina krav förändras. Det är kostnadseffektivt.