Fördelar med
laseruppriktning

Sparar tid och pengar åt företaget

Du har mycket att vinna i både tid och pengar räknat på att ha dina maskiner riktade inom de rätta toleranserna. En investering i ett laserbaserat uppriktningssystem som Easy-Laser® betalar sig snabbt genom lägre kostnader för reservdelar, färre driftsstopp och mindre elräkning. På köpet får du en bättre arbetsmiljö.

Korrekt uppriktade maskiner minskar risken för dyrbara haverier och stillestånd. Typiska problem med dåligt riktade maskiner är:

 • Förlorad produktionstid
 • Läckande tätningar
 • Ökade vibrationsnivåer
 • Högre energiförbrukning
 • Lagerhaveri
 • Axelbrott
 • Kopplingsförslitning
 • Kvalitetsproblem
 • Sämre arbetsmiljö

Du gör en insats för miljön

Uppriktning av maskiner och anläggningar är faktiskt en av de bästa investeringarna för miljön du kan göra! Att minskat energibehov ger en självklar koppling till miljön och minskat behov av olja, kol och gas m.m. förstår alla. Vad många kanske inte tänker på är alla andra positiva effekter av korrekt riktade maskiner.

För varje dag som livslängden kan ökas på lager, tätningar och andra förslitningsdetaljer skjuts tillverkningen av denna reservdel framåt i tiden, så att säga. Om du under en period, låt oss säga fem år, kan halvera uttaget av reservdelar minskar du samtidigt energiåtgången för tillverkningen av dessa reservdelar med grovt räknat hälften. Transportbehovet för dessa ”icke tillverkade” reservdelar försvinner också, vilket i sig ger en besparing. Dessutom minskar självklart den totala materialåtgången. Resurssnålt i alla led.

Om du är tillverkaren av ovanstående reservdelar är det kanske inte en positiv tanke först. För dig kanske det är roligare att fundera över effekten av en korrekt uppriktad verktygsmaskin. Tänk om du tack vare det kunde minska mängden ”varg” som körs med till exempel fem procent. Inte bara skulle du öka den tillgängliga maskintiden, du skulle också minska mängden råmaterial som behöver köpas in. Livslängden på verktygen skulle troligtvis också förlängas. Den goda spiralen fortsätter.

En läckande tätning i en pump, orsakad av bristfällig uppriktning, gör att onödiga mängder av vätskor går till spillo. Mer smörjmedel kan eventuellt behövas för att få maskinen att arbeta någorlunda bra. En korrekt riktad maskin är med andra ord resurssnålare på alla sätt. Är dessa vätskor dessutom miljöfarliga och ett allvarligt haveri med läckage ut i miljön som följd kan förhindras, då har din uppriktning gjort en insats för miljön. Även om det handlar om mindre läckage. ”Många bäckar små”, som man brukar säga.

Energibesparingar återbetalar investeringen

Peter Bengtsson och Peter Lundahl arbetar med förebyggande underhåll på Akzo Nobel Functional Chemicals AB i Stenungsund. Att rikta sina maskiner med laser är idag en självklarhet för de flesta större industrier, men även mindre företag har mycket att vinna på detta. Speciellt som kostnaden för mätsystem nu för tiden är mycket rimlig.

“Tillsammans med vibrationskontroll är uppriktning av maskinerna de största kostnadsbespararna inom underhållsarbetet", menar Peter och Peter.

Avdelningen för Functional Chemicals har runt 100 kopplade maskiner. Dessa förbrukar närmare 7000 kW per timme (6000 timmar/år). Den totala energikostnaden blir då: 6960 kW x 6000 h x 0,3 kr = 12.528.000 kr/år (2005).

Om energiminskningen vid bra uppriktning blir 1% (125.280 kr) är investeringen återbetald redan inom 3–6 månader.

Dessutom finns 20 remdrifter med en energiförbrukning på 600 kW per timme (8000 tim./år). Total energikostnad för dessa: 600 kW x 8000 h x 0,3 kr = 1.440.000 kr/år.

1% energiminskning motsvarar då 14.400 kr, men för remdrifter handlar det oftare om besparingar på så mycket som 5–10%. Här är återbetalningstiden med andra ord ännu kortare. Total besparing mer än 140.000 kr/år!

Färre oplanerade driftsstopp ger tryggare produktion

Pappersbruk som exempelvis Stora Enso i Fors kör sina maskiner dygnet runt med ett produktionsvärde per timma på 85.000 kronor. De uppskattar att tillgängligheten i hela processen har ökat med en dag per år tack vare uppriktning med Easy-Laser®. Detta skulle motsvara en besparing på över 2 miljoner kronor per år (2000).

Ett annat exempel är tillverkare av stora dieselmotorer som MAN/B&W, vilka årligen riktar hundratals motorer med hjälp av Easy-Laser® system. Motorhaverier på grund av bristfällig uppriktning är en av de vanligaste orsakerna till reparationer och tid i docka, vilka kan ge förluster motsvarande 1,5 till 2 miljoner per fartyg. MAN/B&W menar att lågt räknat undviker de ett tjugotal haverier årligen tack vare uppriktning med Easy-Laser®.

Mycket pengar kan sparas i maskinverkstäder genom kontinuerligt underhållsarbete och kontroll av verktygsmaskinerna. En riktig maskingeometri garanterar att de tillverkade detaljerna håller sig inom toleranserna. Omvänt ger en felaktig maskin problem med fler kasserade detaljer, eventuell extra tid för justering av felaktiga detaljer eller förlängd maskintid för att tillverka överupplaga. En maskin som är rätt inställd sparar råmaterial, gör att du kan hålla leveranstiderna och producera mer på samma tid. Du får också lättare att planera produktionen om du vet att du kan lite hundraprocentigt på dina maskiner. I slutändan kanske en stor konkurrensfördel för ditt företag.

Stora besparingar för remdrivna maskiner

Stora Enso i Sverige har fokuserat på att utveckla ett program för förebyggande underhåll sedan 2003. Deras tidigare underhållschef var den som tog det första steget mot stora besparingar för alla remdrifter.

"Vi insåg tidigt att en investering i Easy-Laser® BTA skulle ge stora besparingar", säger Jan-Ove Westlund på avdelningen för mekaniskt underhåll på Stora Fors AB. Han fortsätter:

"Sedan vi börjat använda BTA:n för att rikta våra remtransmissioner kan vi konstatera att förbrukningen av remmar och remskivor minskat markant. Detta har givetvis även inneburit en större tillgänglighet i våra maskiner. Om man som vi har närmare 250 remdrifter, är det lätt att förstå vad detta innebär. Att verktyget dessutom är mycket användarvänligt, i princip självinstruerande, gör att det verkligen utnyttjas maximalt."

 • De mätte energiförbrukningen före och efter uppriktning och kom fram till besparingssiffror på mellan 5 och 20 procent för dessa. De började arbetet på sina viktigaste maskiner som vacuumpumpar, pulpers, mixers och remdrivna filter, med fokus på två huvudpunkter: Uppriktning med Easy-Laser® BTA för remtransmissioner
 • Göra åtkomsten av remskivorna enklare genom att byta ut fasta skydd mot skydd med luckor som är enkla att öppna för uppriktningsarbetet

Besparingarna de kunde räkna hem var:

 • 200 remdrifter x € 535 / år = € 100.700 (genomsnittlig kostnad för reservdelar som skivor, remmar och lager)
 • 10 % energibesparing (genomsnitt) = € 214,000 (200 remdrifter med i genomsnitt 25 kW motor med 8000 driftstimmar och € 0,054/kWh)
 • Undvikande av 24 timmar stopptid i pappersmaskinen = € 216.000

Läs hela denna artikel »

Laser alignment justification

It has been proposed that laser alignment equipment should be purchased by the maintenance department of a large company in Great Britain. It would be used on the connecting shafts between all motors and pumps, mixers, fans, compressors etc on site to ensure they are correctly aligned.

The current system used for shaft alignment is a straight edge. This is relatively inaccurate since it depends on the judgement of the human eye. There are four ways in which the shaft alignment can differ from the ideal situation of being perfectly aligned; horizontal and vertical offset where the rotating axes are parallel but not colinear, and horizontal and vertical angularity, where the two shafts are meeting at an angle. It is extremely difficult to get all 4 within acceptable limits of accuracy when aligning with just a straight edge. Typically the shafts will be misaligned by about 0.5mm using this technique. However, using laser alignment will typically reduce the offset to less than 0.1mm and the angularity to less than 0.1 mm/100 mm (angularity is measured as a ratio of the gap between the shafts to their diameter).

The bare minimum that would be saved in the secondary plant is (figures as per 2002):

 • Labour £897
 • Electricity £3,183.73
 • Repair £2,786
 • Total £6,866.73
The electricity savings could be up to 3 times higher, since it was shown that savings of up to 3.28% could be made, but for the purpose of these calculations a value of 1% was used. This report will go on to show that improving these alignments will lead to savings in the maintenance budget and the power consumption of the plant. It will also show that the cost of purchasing the Easy-Laser® alignment equipment would easily be repaid within a year, and it would continue paying for itself several times over in the coming years.
 
Read the entire article here »

 

Proper alignment will reduce your CO2 footprint!

Traditionally, maintenance departments do not sing their own praises. Maybe that should change? In many companies the maintenance departments are still considered to be a necessary expense instead of a profit centre. This perception is starting to change as improved maintenance procedures demonstrate cost savings that go directly to the company’s bottom line by reducing the energy costs and improving reliability.

One example is Lake Erie Steel, a large steel mill in Nanticoke Ontario, who recently purchased an Easy-Laser®, dual beam, shaft alignment system. This system gives them the ability to align the 14-foot long Jack Shafts on their water cooling towers. Spanning the 14 feet coupling to coupling is not a problem for the Easy-Laser®, which is capable of shaft alignment over a distance of sixty feet. In the past a contractor had done this work using a single beam system that could not span the required distance of fifteen feet from the motor to gearbox.

Read the entire article here »