Flexibel mätning
för stort som smått

Dieselmotorer
och växellådor

Med Easy-Laser® Linebore-system kontrolleras rakheten på bland annat vev- och kamaxellagrens centrumlinje, med en upplösning på 0,001 mm, och ett maximalt mätavstånd på 40 meter. Både lagerhalvor och hela lager kan mätas, dessutom kan lagerlägena ha olika diametrar.
 
Oavsett motorkonstruktion går det mycket snabbt att genomföra mätningen.

Mätning av lagerläge

Lasersändaren monteras (med magneter) axiellt vid motorns ena ända. Med sändarens inbyggda koordinatbord är det mycket enkelt att finjustera laserstrålens riktning. Detektorn placeras därefter i lagergångarna och mätvärden registreras i varje.

Resultatet av mätningen visar lagerlägenas position vertikalt och horisontellt i förhållande till två valda nollpunkter (referenser). Dessa kan utgöras av valfria lager, och kan skiftas för att beräkna minsta nödvändiga bearbetning. Resultatet presenteras både digitalt och grafiskt, och kan överföras till PC för dokumentation och vidare analys.
 

Fler exempel på mätbehov

Andra mätapplikationer för motortillverkare är exempelvis planhet på delningsplan, rätvinklighet för cylinderborrning samt axeluppriktning vid montage av drivlina.

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss