Laseruppriktning ombord

Laseruppriktning ombord

On Site Alignment är ett nederländskt företag vars fokus är uppriktning på fartyg. Erbjudandet omfattar support när det uppstår situationer kring bland annat uppriktning, teknik och felsökning av kritisk utrustning. On Site Alignment är experter inom sitt fält och arbetar uteslutande med uppdrag där det finns behov av deras specialistkompetens.

Joost van Doodewaard är ansvarig för den dagliga verksamheten på On Site Alignment i Asien, med bas i Singapore. För ett par år sedan började de använda utrustning från Easy-Laser i arbetet. Vi pratade med Joost om de specifika utmaningar som gäller för uppriktning av roterande maskiner på fartyg, vilket utgör 95 % av On Site Alignments arbete i Asien.

Uppdragen på ett skeppsvarv kan variera på en lång rad sätt. Finns det några typiska uppdrag som ofta hamnar på On Site Alignments bord?​
– Som alla lätt kan inse finns det gott om roterande maskiner på en båt. Därför finns det också gott om situationer som kan uppstå. För att ta ett exempel utför vi ofta uppriktning av växellådan och huvudmotorn och använder då axeluppriktningsverktyg. Det är här Easy-Laser kommer in, E710 för att vara exakt. Resultaten från mätningen visar hur huvudmotorn ska riktas upp. 

Shaft alignment of dredge pump
Axeljustering på en muddringspump.

När vi lyfter ut propelleraxeln, kan vi mäta skrovgenomföringen i relation till huvudmotorn. Vi monterar lasern på svänghjulet och förlänger vevaxelns centrumlinje. Detektorn placeras vid lagerpositionerna. Värdena registreras, mätprogrammet beräknar och visar positionerna vertikalt och horisontellt. 

Bore alignment of stern tube
Mätning av skrovgenomföring. Detektor sedd bakifrån, lasersändare på flywheel i andra änden​.

Joost van Doodewaard fortsätter:

– Det vi erbjuder är specialisttjänster. Det hindrar inte att det kan vara ett ganska oglamouröst och fysiskt ansträngande arbete, där vi ibland behöver krypa genom trånga passager och smutsiga utrymmen. Uppriktning på fartyg innebär andra utmaningar också. Det finns många parametrar vi måste ta hänsyn till. Ett skepp som ligger i vattnet rör sig, vilket ger andra lastnings- och barlastförutsättningar. Vi behöver ta hänsyn till allt detta för att beräkna korrekta uppriktningsmål. Starkt solljus påverkar ju metall, och det i sin tur påverkar självklart mätprocessen. För att minimera denna påverkan försöker vi utföra uppdragen på kvällar eller tidiga morgnar.

On Site Alignment har använt E710 i ett par år nu. Hur började det?
– Först och främst är punktlasern mer exakt än en linjelaser. När vi tittade närmare på det, visade det sig också att Easy-Lasers erbjudande faktiskt hade ett konkurrenskraftigt pris, så i slutänden var det ett lätt val. Vi måste ha laserutrustning, och alla hos oss måste kunna använda den. Det är ett av våra verktyg, och vi använder det i så stor utsträckning som möjligt. Ibland är laser inte ett alternativ, och då får det bli andra, mer traditionella uppriktningsverktyg. Men jag skulle säga att laser är det verktyg vi använder mest.

Measuring flatness of foundation  
Planhetsmätning av fundament för kabelläggnings-maskineri​.

Era kunder vill ju ha så få driftstopp som möjligt. Har laser några fördelar där, jämfört med andra verktyg?
– Allt kan ju hända i de tuffa miljöer där vi arbetar. Våra kunder måste få allt att rulla i gång igen, och vad händer om våra verktyg skulle gå sönder? Längre driftstopp, och besvikna kunder. Det är inget vi önskar. Därför är det viktigt att använda utrustning som klarar hårda krav, vilket E710 gör. En annan fördel är appen, som gör att även om en enhet skulle krascha så kan appen lika gärna användas på en backup-enhet.

Har era kunder visat något intresse för era laserverktyg?
– De är ingenjörer! De kommer alltid att vara intresserade av avancerad teknik. Och de har varit imponerade av det de har sett från Easy-Laser.

Så att fortsätta använda laseruppriktningslösningar från Easy-Laser verkar inte vara orimligt?
– Det verkar tvärtom mycket rimligt, skulle jag säga. Vi kommer sannolikt att uppgradera till XT-serien inom en inte alltför avlägsen framtid.

Easy-Laser vill ta tillfället i akt att önska On Site Alignment stort lycka till även i fortsättningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
05 december 2023

"Vi är miljöarbetare"

Uppriktning som utförs med hög precision bidrar till färre skador, längre livslängd och en effektivare maskin. Är det dags att uppgradera arbetsbeskrivningen för en hel yrkeskår? "Vi är lika mycket miljöarbetare som ingenjörer", säger Geir Jöran Bakke, Senior Supervisor Alignment för Bømlo Skipsservice i Norge. Läs mer
Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin
09 oktober 2023

Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin

Han har arbetat med tillverkare, energileverantörer och till och med svenska försvaret. Med årtionden av erfarenhet av att hjälpa till att förhindra energiförluster har Fredrik Thulinsson sett en bransch i förändring, vilken börjar inse hur viktigt det är med uppriktade maskiner. Läs mer