Egensäker uppriktning i explosiva miljöer

Många branscher måste följa strikta säkerhetsbestämmelser och standarder (t.ex. ATEX och IECEx) när det gäller användning av elektronisk utrustning i potentiellt explosiva områden. Egensäker utrustning hjälper företag att uppfylla dessa krav.

Var finns riskerna?

Det ställs höga krav på säkerheten i alla process- och tillverkningsindustrier där explosiv gas eller damm kan förekomma. Exempel på sådana miljöer är:

  • Kemiska och petrokemiska anläggningar
  • Olje- och gasraffinaderier
  • Kraftverk
  • Anläggningar för bearbetning av spannmål eller socker

Säkerhet för människor och verksamheter 

Ett egensäkert verktyg är konstruerat för att förhindra gnistbildning, höga temperaturer och andra antändningskällor. När det gäller axeluppriktning av en pump och motor i en kemisk fabrik, till exempel, ger egensäker utrustning möjlighet till snabbare och säkrare inspektion, mätning och uppriktning utan att man behöver ansöka om särskilda tillstånd. Du säkerställer också en hög säkerhetsnivå och efterlevnad av regler.

Ex-godkänd axeluppriktning

När det gäller axeluppriktning i den här typen av miljöer har Easy-Laser ett robust system, XT550 Ex. Mätenheterna har genomgått rigorösa tester och är EX/ATEX-godkända för användning i områden där explosiva gas- eller dammpartiklar kan förekomma (zon 1/21). Precis som de flesta  Easy-Laser-system är de dessutom IP66- och IP67-klassade, vilket innebär att de har mycket hög täthetsklassning för vatten och damm.

Alla delar av anläggningarna kräver inte egensäkra produkter. Du kan då välja att ha både Ex-klassade och "vanliga" uppriktningssystem från vårt XT-sortiment. Fördelen är att mjukvaran är densamma i alla system, vilket minimerar behovet av utbildning på olika produkter.

Easy-Laser® XT550 tilldelades HazardEx Award för bästa tekniska innovation 2019.

Läs mer om vad beteckningarna i klassningen av Ex/ATEX-system innebär