Egensäkerhet
för explosiva miljöer

I potentiellt explosiva miljöer måste speciellt designade och godkända mätsystem användas. Detta för att eliminera risken för katastrofala olyckor. Alternativt behöver s.k. ”hot permits” utfärdas, en ibland omständlig procedur som kan undvikas med vårt mätsystem som är utvecklat för användning i Ex-klassade miljöer.

En unik lösning för potentiellt explosiva miljöer

Easy-Laser® XT550 axeluppriktningssystem är ett mätsystem som ingår i vår XT-range. Detta innebär att du kan erhålla den med den avläsningsenhet vi levererar alternativt så använder du den Ex-klassade läsplatta eller mobil du redan har. Det är kostnadseffektivt! Några industrier där det kan finnas behov för detta är olja och gas, livsmedel, läkemedel och gruvindustri. Alla delar i anläggningarna kräver inte egensäkra produkter. Du kan då välja att ha både Ex-klassade och ”vanliga” produkter från vår XT-range. Fördelen är att programvaran är densamma i alla, vilket minimerar behovet av utbildning på olika produkter.

Axeluppriktningssystemet Easy-Laser XT550 tilldelades 2019 HazardEx Award för Best Technical Innovation.

Läs mer om vad beteckningarna i klassningen av Ex/ATEX-system innebär