Motorer och växellådor

Med Easy-Laser® Linebore-system kontrolleras rakheten på bland annat vev- och kamaxellagrens centrumlinje, med en upplösning på 0,001 mm, och ett maximalt mätavstånd på 40 meter. Både lagerhalvor och hela lager kan mätas, dessutom kan lagerlägena ha olika diametrar. Oavsett motorkonstruktion går det mycket snabbt att genomföra mätningen.

Mätning av lagerläge

Vid användning av linebore-system Easy-Laser® E950, monteras lasersändaren (med magneter) axiellt vid motorns ena ända. Med sändarens inbyggda koordinatbord är det mycket enkelt att finjustera laserstrålens riktning. Detektorn placeras därefter i lagergångarna och mätvärden registreras i varje.

Resultatet av mätningen visar lagerlägenas position vertikalt och horisontellt i förhållande till två valda nollpunkter (referenser). Dessa kan utgöras av valfria lager, och kan skiftas för att beräkna minsta nödvändiga bearbetning. Resultatet presenteras både digitalt och grafiskt, och kan överföras till PC för dokumentation och vidare analys.

Läs gärna artikeln om On Site Alignment, ett holländskt företag vars fokus är uppriktning på fartyg

Fler exempel på mätbehov

Andra mätapplikationer för motortillverkare är exempelvis planhet på delningsplan, rätvinklighet för cylinderborrning samt axeluppriktning vid montage av drivlina.