För nybyggnation och reparation

Varvsindustri

Det finns många användningsområden för lasermätning inom varvsindustrin, både vid nybyggnation, reparation och vanligt underhållsarbete.

Uppriktning av propelleraxel
och växellåda

Uppriktning av propelleraxel och huvudmaskin eller växellåda görs med axeluppriktningsutrustning, där mätenheterna monteras på respektive sida av kopplingen. Mätprogrammen kan också mäta i små vinklar ner till 40° om det är krångligt att rotera axeln, eller om röranslutningar eller andra skrovdetaljer är i vägen. Mätresultatet visar hur motorn/växellådan ska justeras i sidled och shimsas för att vara i rak linje med axeln.

Uppriktning av hjälpmaskin

Uppriktning av dieselmotor och generator eller annan hjälputrustning såsom pumpar, motorer mm. görs med samma axeluppriktningsutrustning som ovan. Mätsystemet levererar lika hög kvalitet på uppriktningsresultat oavsett om fartyget ligger vid kaj, i docka eller under gång (där arbetet ibland påverkas av fartygets rörelser i vattnet).

Shaft alignment onboard ship
Axeluppriktning med mätenheter monterade på respektive sida av kopplingen.

Alignment of bearing journals
Mätning av skrovgenomföringens rundhet​.

Uppriktning av lagerläge i
förhållande till skrovgenomföring

Uppriktning av lagerläge i förhållande till skrovgenomföring (eller växellåda) görs med utrustning för hålcentrering. Eftersom mätningen sker i lagercentrum passar instrumenten till såväl små som stora axeldiametrar. Mätmetoden bygger på att en lasersändare monteras på den axiella ytan på skrovgenomföringens ena ända (alternativt på växellådans fläns eller i det sista stödlagret) och detektorn placeras i lagerläget. Mätvärden registreras för varje lagerläge, mätprogrammet beräknar och visar sedan positionen i vertikal och horisontal riktning. Eftersom injusteringen görs på land eller i docka, kan om så önskas kompensationsvärden läggas in för att motsvara lagrens position då fartyget ligger i vattnet.

Vid behov kan även rundheten på lagret kontrolleras. Bäst görs det med fixtur med mätprobe, se bild.  

Planhetsmätning av
svängkranslager

I hamnar och på fartyg förekommer ibland svängkranar. För att dessa ska fungera problemfritt måste lagret vara plant. Vid mätning av planhet på ett svängkranslager (se bild) används en separat lasersändare som Easy-Laser® D22, som sveper över ytan. Sändaren monteras direkt på lagret med supermagneter, sedan placeras detektorn på utvalda punkter runt lagret och mätvärde registreras. Programvaran beräknar automatiskt best-fit resultat för optimal justering. Du kan även flytta nollpunkter manuellt för att finna värdena som medför minsta bearbetning.

Flatness measurement of slewing ring bearings
Planhetsmätning av svängkranslager.

Belt alignment onboard ship
Här ses rempaketet på färjan Marie som går mellan fastlandet och Öckerö i Göteborgs skärgård. Två motorer driver en drivaxel, som i sin tur är kopplad till en 360° vridbar propeller-pod​.

Remdrivna system

På exempelvis bilfärjor kan drivsystemet ibland bestå av kraftiga remdrifter (se bild). Då används med fördel laserbaserade mätsystem för just denna typ av applikation. Givetvis kan det även finnas andra system på fartyg som drivs med remmar och som behöver riktas för att ta bort vibrationer, öka verkningsgraden och förlänga tiden mellan rembyte.

Dieselmotorer

Flertalet större tillverkare av dieselmotorer använder också Easy-Laser i sin produktion för kontroll av vev- och kamaxellagrens rakhet (centrumlinjen). En indirekt mätning är kontroll av motorbasens rakhet, som kan indikera att maskinen är felaktigt uppställd/monterad (se bild).

Kontroll av lagerspel

Det går att kontrollera om lagerspelet är inom tolerans genom att montera mätenheter på axel respektive fast del i maskineriet. Därefter lyfts axeln med talja eller domkraft, och förflyttningen (spelet) registreras. Läs mer om detta i denna bloggartikel om turistbåten MS Tonne.

Checking the centre line of the bearing journals
Kontroll av lagerlägenas centrumlinje (rakhet i två riktningar).

Straightness measurement of the machine base
Rakhetsmätning av maskinbasen.

Measuring vessel hull

Kontroll och mätning vid omkonstruktion av fartygsskrov

En ovanlig applikation! Men detta är egentligen bara en variant av vanlig rakhetsmätning där Easy-Laser används vid grovriktning. Vi pratar inga hundradelar här...

Mauro Regali på Azzurra Tecnology har stor erfarenhet av komplicerade mätningar. I detta fall skulle framdel och bakdel positioneras in en bit ifrån varandra för att kunna förlänga skrovet (se bild).

Kundanpassade lösningar

Easy-Laser har en mycket bred kunskap inom mätning och uppriktning för varvsindustrin. Vi har utvecklad uppriktningslösningar för ”single bearing drive lines”, och kundanpassade lösningar för drivlinor med vattensmorda gummilager.

Beroende på vilka applikationer du behöver rikta kan vi sätta ihop ett mätsystem som löser just dina behov. Genom att kombinera delar ur exempelvis ett system för hålcentrering och ett axeluppriktningsystem på ett smart sätt får du en mycket kostnadseffektiv lösning. Detta gör Easy-Laser perfekt för serviceföretag och maskininstallatörer som har stor bredd i sina uppdrag. Ett exempel på detta är On Site Alignment, användare av Easy-Laser, som är specialister på fartygsapplikationer. Besök gärna On Site Alignments webbplats.

Laseruppriktning ombord

On Site Alignment är ett nederländskt företag vars fokus är uppriktning på fartyg. Erbjudandet omfattar support när det uppstår situationer kring bland annat uppriktning, teknik och felsökning av kritisk utrustning. On Site Alignment är experter inom sitt fält och arbetar uteslutande med uppdrag där det finns behov av deras specialistkompetens.

Läs mer

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss