För nybyggnation och reparation

Varvsindustri

Det finns många användningsområden för lasermätning inom varvsindustrin, både vid nybyggnation, reparation och vanligt underhållsarbete.

Uppriktning av propelleraxel
och växellåda

Uppriktning av propelleraxel och växellåda görs med axeluppriktningsutrustning, där mätenheterna monteras på respektive sida av kopplingen. Om fartyget ligger i vatten måste Horizontal-programmet användas, eftersom det inte utnyttjar de elektroniska vinkelgivarna, vilket EasyTurn™-programmet gör (vinkelgivarna påverkas av fartygets rörelser i vattnet). Mätresultatet visar hur växellådan ska justeras och shimsas för att vara i rak linje med axeln.

Uppriktning av lagerläge i
förhållande till skrovgenomföring

Uppriktning av lagerläge i förhållande till skrovgenomföring (eller växellåda) görs med Linebore-utrustning där lasersändaren monteras på den axiella ytan på skrovgenomföringens ena ända (eller växellådans fläns) och detektorn placeras i lagerläget. Mätvärden registreras i två positioner för varje lagerläge (detektorn roteras 180°), mätprogrammet beräknar och visar sedan positionen i vertikal och horisontal riktning.

Planhetsmätning av
ett svängkranslager

Vid planhetsmätning av ett svängkranslager till en kran används Lasersändare D22 (eller D23). Sändaren fixeras med sina magneter på flänsen. Detektorn placeras på markerade punkter runt hela flänsen, och mätvärden registreras vid varje. Tre nollpunkter (referenser) med 120° delning beräknas av mätsystemet. Resultatet kan visas som 3D-graf eller siffror. Du kan flytta nollpunkter för att finna värdena som medför minsta bearbetning.

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss