Axeluppriktning med 5 olika mätmetoder

Axeluppriktning med 5 olika mätmetoder

Med axeluppriktningssystemen i Generation XT får du tillgång till fem olika mätmetoder. Var och en har sina fördelar. Läs mer om hur du bäst utnyttjar dem!

De fem mätmetoderna är 9-12-3, EasyTurn™, Multipunkt, Kontinuerligt svep samt en ny metod, Okopplat svep. Låt oss beskriva dem var för sig så att du förstår när de utnyttjas som bäst.

Metod 1: 9-12-3

Klockmetoden, eller som den även kallas 9-12-3, är ursprunget till all axeluppriktning. Den som känner till hur man använder analoga mätklockor kommer känna igen sig i denna metod. En mätklocka monteras på vardera axel, och mätvärden tas i tre olika punkter, motsvarande klockslagen 9-12-3, eller vinklarna 0-90-180 på en cirkel. Den bygger på geometri (och trigonometri), mer specifikt cirkelmatematik. Det matematiska antagandet är att om vi kan mäta upp halvcirkeln, kan vi sedan räkna ut hur hela cirkeln ser ut, och följaktligen bestämma cirkelcentrum (rotationscentrum) för båda axlarna. Dessa centrum kan sedan jämföras mot varandra och vi kan således räkna ut hur väl uppriktade maskinerna är emot varandra. Och med ett laserbaserat mätsystem även direkt få feedback på justeringen av maskinen i realtid.

Shaft alignment clock

Rotationen av mätenheterna runt axeln brukar liknas med visarna på en klocka; 9, 12, 3 och 6.

När skall man då använda denna metod? Ett svar är att man alltid kan använda den när man har möjlighet att rotera axlarna fritt, och inga andra fysiska hinder finns som hindrar dig ifrån att mäta i just positionerna 9-12-3. Begränsningen är dock att du måste positionera mätenheterna i just 9-12-3 så precist som möjligt, och att systemet inte använder de inbyggda inklinometrarna för att beräkna positionen (du måste med andra ord hålla reda på detta själv).

Det finns dock en applikation när du måste ta till 9-12-3 metoden; vid axeluppriktning ombord på ett sjösatt fartyg. Anledningen är att inklinometrarna skulle röra sig efter våg i takt med fartygets rörelse och potentiellt förstöra mätvärdesinsamlingen. Därför rekommenderar vi att du använder 9-12-3 metoden då inklinometrarna stängs av.

Shaft alignment 1-2-3 clock method
Mätmetod 9-12-3 – ursprunget till all axeluppriktning.

Metod 2: EasyTurn

EasyTurn är en unik vidareutveckling av 9-12-3 metoden, med friheten att välja vilket klockslag (vid vilken vinkel) du skall starta mätvärdesinsamling. Med hjälp av lite matematik kan vi även begränsa totalt mätområde till 40 grader total rotation. Detta betyder praktiskt sett att du kan använda denna metod då du har begränsad möjlighet att rotera maskinerna, kanske på grund av platsbrist kring axlarna.
 Shaft alignment EasyTurn method
Mätmetod EasyTurn medger ner till 20° mellan mätpunkterna. Bra om maskinskydd eller rör hindrar exakta positioner enligt klockmetoden.

Metod 3: Multipunkt

Multipunkt är i sin tur en vidareutveckling av EasyTurn. Även Multipunkt tillåter att du startar mätvärdesinsamlingen vilket klockslag som helst, och total insamling över så liten rotation som 40 grader. Dock medger metoden, som namnet antyder, att man samlar in fler än tre punkter.

Detta är fördelaktigt om du mäter på större maskiner där det är besvärligt att rotera axlarna. Samla in fler mätvärden över en kortare rotation för att öka den matematiska sannolikheten för att få bra mätvärden. Denna metod medger även en kvalitetsmässig utvärdering av mätserien. Utvärderingen tar hänsyn till bland annat temperaturskiftningar, mätriktning och antal mätpunkter
 
Shaft alignment multipoint method
Med Multipunkt-metoden registreras ett flertal punkter runt axeln, vilket ger möjlighet till utvärdering av mätkvaliteten.

Metod 4: Kontinuerligt svep

Kontinuerligt svep kan beskrivas som Multipunkt med automatisk, kontinuerlig mätvärdesinsamling. I praktiken innebär detta att du kan samla in mätvärden kontinuerligt med mätenheterna i rörelse. Det vill säga, du startar mätvärdesinsamlingen (vid vilket klockslag/vinkel som helst) och sedan roterar du axlarna utan att stoppa, i en riktning. Fortsätt tills du samlat in tillräckligt med mätvärden för att uppnå god kvalitet på beräkningen (kvalitetsutvärdering görs även här precis som i Multipunkt).
 
Shaft alignment continuous sweep method
Kontinuerligt svep används med fördel när det är svårt att stoppa maskinerna för att registrera mätvärden.

Vid avslut beräknas axlarnas rotationscentrum och detta presenteras grafiskt. Denna metod används med framgång i fall där det är svårt att stoppa maskinerna för att ta stillastående mätpunkter, exempelvis vid uppriktning av stora turbiner.

Metod 5: Okopplat svep

Som namnet indikerar, kan du med den här metoden mäta maskiner med okopplade axlar. Du roterar en axel/mätenhet åt gången och låter strålen passera över den andra, stillastående, enheten. När enheterna passerar varandra, registreras värdet automatiskt och den stationära enheten roteras sedan till nästa position. Du kan starta och stoppa på valfria positioner runt axeln och registrera hur många värden som helst.

Mätmetod för axeluppriktning av okopplade axlarMetoden Okopplat svep är särskilt användbar när endast en (eller ingen) av axlarna kan roteras med handkraft.

Vi hoppas att du nu har en tydligare bild av de olika mätmetoderna och när de bäst kan användas. Om du laddar ner vår kostnadsfria app, XT Alignment, kan du testa alla metoderna i demoläge! Appen finns för nedladdning på Google Play eller i App Store.

 

(Alla metoder som vi har beskrivit här kan användas med alla våra XT-system för axeluppriktning, förutom system XT440 där du endast kan använda 9-12-3 och EasyTurn.)

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin
09 oktober 2023

Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin

Han har arbetat med tillverkare, energileverantörer och till och med svenska försvaret. Med årtionden av erfarenhet av att hjälpa till att förhindra energiförluster har Fredrik Thulinsson sett en bransch i förändring, vilken börjar inse hur viktigt det är med uppriktade maskiner. Läs mer
Hög precision och långa avstånd med XT22
13 juni 2023

Hög precision och långa avstånd med XT22

Med den användarvänliga lasersändaren Easy-Laser® XT22 är det möjligt att mäta planhet och rakhet på avstånd upp till 40 m. Det kan vara en rejäl utmaning att justera laserhuvudet för att rikta laserstrålen mot detektorn på så långt avstånd! Läs mer