Ge dina maskiner rätt förutsättningar

Ge dina maskiner rätt förutsättningar

Inom industrin är det rutinarbete att underhålla sina maskiner och anläggningar. Men alla är inte lika medvetna om hur man kan minimera framtida kostnader och risk för produktionsstopp redan från start. Fastän det borde vara lika självklart!

Ökad hållbarhet och minskad energiförbrukning 

Överallt i samhället används maskiner för att producera diverse föremål, bearbeta material, pumpa vätskor, etc. Alla dessa maskiner måste ges rätt förutsättningar att göra det jobb de konstruerades för. Och detta blir allt viktigare i och med de naturligt ökande kraven på hållbarhet och produktivitet vi ser i vårt samhälle. Vi påminns ständigt om behovet av energieffektivisering för miljöns skull, eller hur? Det är här precisionsuppriktning med lasermätsystem kommer in.   

Electric meter

Planhet och våg är grundläggande

Helt grundläggande för att en roterande maskin ska fungera som det är tänkt är att den står uppställd på en plan yta och i våg. Detta för att lager i de roterande delarna ska smörjas korrekt, och att belastningar på maskinkomponenter ska motsvara det som beräknats för. Med lasermätsystem från Easy-Laser säkerställer du på ett enkelt sätt att fundamentet är plant och i våg, och att alla monteringsytor är planparallella så att maskinen inte tvingas i position när den väl bultas fast. 

Visste du exempelvis att rekommenderad tolerans för planhet på maskinfundament är 0,2–0,4 mm/m, och att planparallelliteten för alla fotplattor bör vara inom än 0,05 mm? Nästa steg är att montera maskinerna (till exempel en pump och motor) korrekt i linje med varandra, så kallad axeluppriktning. Och nej, det räcker inte med linjal och ögonmått i dagens maskiner, som du förstår!

Har du koll på de dynamiska krafterna?

En annan sak som ofta förbises vid maskininstallationer är de dynamiska krafter som uppstår när maskinen är i drift. De kan genereras från vätskor som pumpas, som ger oönskade krafter i röranslutningar, eller materialutvidgning vid temperaturökningar. Detta i sin tur snedställer axlar, vilket ger större påkänningar i lager och tätningar än vad maskinen konstruerades för. Ett exempel från verkligheten är ett företag som under flera års tid aldrig fick ordning på sin maskin. Många hade varit där och ”bevisat” vad som var fel, men problemen kvarstod alltid. Vi kunde med en dynamisk mätning snabbt visa att den förflyttade sig 1,3 mm horisontellt efter uppstart, vilket så klart var förödande, och inget som någon hade väntat sig. Efter rätt åtgärder går maskinen nu till slut som den ska.  

Ett laseruppriktningsystem återbetalar sig snabbt

De stora fördelarna med lasermätsystem är:

  • Programvara som guidar steg för steg, vilket ger enkelt handhavande.
  • Flexibelt och snabbt att montera på de flesta typer av maskiner.
  • Högsta tillförlitlighet och precision (ner till 0,001 mm).

En annan fördel med ett lasermätsystem är att du kan dokumentera arbetet i en mätrapport för dig själv eller uppdragsgivaren, och visa att det som är gjort ligger inom de toleranser som krävs enligt maskintillverkaren.

På längre sikt är denna spårbarhet mycket viktig, då du om ständiga problem uppstår i produktionen kan gå tillbaka och se att förutsättningarna var korrekta från start. Eller inte. Då vet du var du ska påbörja problemlösningen!

Men bäst av allt är såklart att göra rätt från början - att ge maskinerna rätt förutsättningar för problemfri drift och optimal utnyttjandegrad. Investeringen i ett lasermätsystem är en bråkdel av vad oplanerade produktionsstopp och onödigt höga elräkningar kostar. Ökad konkurrenskraft får du på köpet.

Vill du veta mer om våra uppriktningslösningar för industrin? Kontakta oss direkt! 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Easy-Laser ny uppriktningspartner för EMHA
24 november 2021

Easy-Laser ny uppriktningspartner för EMHA

EMHA är ett nederländskt företag som är specialiserat på mätning, underhåll och optimering av maskiner och utrustning inom sjöfarts- och industrisektorn. De har verksamhet världen över och erbjuder service dygnet runt alla dagar för att få drivsystem och roterande maskiner att fungera med högre verkningsgrad och bättre hållbarhet. Läs mer
Installationen av roterande maskiner avgör hur de kommer att fungera!
09 november 2021

Installationen av roterande maskiner avgör hur de kommer att fungera!

Tack vare mina många års erfarenhet från området installation och underhåll av roterande utrustning kan jag säga att installationsfasen är fundamental. Men varför är den så viktig? Läs mer