Ingenjör tittar in i kameran

Installationen av roterande maskiner avgör hur de kommer att fungera!

Tack vare mina många års erfarenhet från området installation och underhåll av roterande utrustning kan jag säga att installationsfasen är fundamental. Men varför är den så viktig?

Jo, för att installationen direkt påverkar maskinerna och är avgörande för driftförhållanden, prestanda och livscykelkostnad. Installationen av roterande maskiner påverkar helt enkelt hur de kommer att fungera. Och personligen ställer jag mig frågande till varför företag köper utrustning för miljontals kronor och låter oerfarna installatörer utföra installationen. Sedan lägger de ytterligare miljoner på tillståndsövervakning för att se dem haverera.

Missförstå mig inte, tillståndsövervakning är extremt viktig för att förstå vad som händer med maskinerna och för att tidigt detektera fel. Men faktum är att de flesta haverier orsakas av bristfällig installation och konstruktion. Så låt oss fokusera på installation av roterande maskiner.

Vad förväntar vi oss av våra maskiner?

  • Tillförlitlig drift – vi förväntar oss att vår roterande utrustning ska uppfylla sitt avsedda ändamål utan att haverera.
  • Hög prestanda – vi förväntar oss att vår utrustning ska producera så som den är konstruerad för att göra.
  • Lång livslängd – om utrustningen är konstruerad för att hålla för 20 eller 30 års drift, så är det vad vi vill uppnå.
  • Låg underhållskostnad – vi förväntar oss att inte behöva spendera mer pengar efter att investeringen gjorts.

Ansvarsområden vid installation

Kommunikation, procedurer och integritet. Detta är de ansvarsområden som är så viktiga under installationsfasen. Låt mig förklara.

Kommunikation
Det är nödvändigt att säkerställa korrekt kommunikation mellan konstruktionsteam, tekniker och installationsteam. Vi vet att det alltid föreligger utmaningar i fråga om att få installationsarbetet utfört i tid och inom specifikationerna. Teamen måste kommunicera kontinuerligt för att kunna hantera eventuella svårigheter eller förändringar. I verkligheten passar inte allting som det gör på ritningarna. Det tror jag att många av er har upplevt, eller hur?

Procedurer
Installationsförfaranden måste upprättas utifrån konstruktionsspecifikationerna och alla teammedlemmar måste känna till dem. Förfarandena är olika i olika branscher. Att utföra en installation vid ett kärnkraftverk är inte samma sak som att utföra en installation inom farmaceutisk industri. Det bör alltid finnas en hänvisning till den specifika standard som är tillämplig för den anläggning där installationen utförs. API Recommended Practices for Machinery Installation and Installation Design (API 686) är ett perfekt underlag att utgå från.

Integritet
Integritet är en viktig del av installationsfasen, och det börjar med säkerhet. Alla som deltar i installationsarbetet måste genomgå säkerhetsutbildning. Specifika utbildningar måste hållas, exempelvis för arbete på hög höjd, arbete i trånga utrymmen, brandskydd eller kemikaliehantering. Brott mot säkerhetsreglerna kommer att försena projektet, så det är mycket viktigt att de följs.

Gör allting i rätt ordning

Installation av roterande utrustning måste följa en viss ordning. Installationsförfaranden läggs alltid upp så att man utgår från basen. Fundamentet är hörnstenen för hela installationen. Det konstrueras för att bära roterande maskiner och överföra och fördela belastning och dynamiska krafter orsakade av pulsation och processer. Därför måste man ägna särskild omsorg åt fundament. De måste vara plana, planparallella och i våg. Om vi inte följer ordningen för installationsförfarandena kommer vi inte att kunna slutföra efterföljande steg eller ge rätt förutsättningar för tillförlitlig drift av den roterande utrustningen.

Slutligen måste allt arbete dokumenteras korrekt under processen, genom upprättande av digitala rapporter, för att man ska kunna granska och jämföra värden och data. Detta utgör viktiga referenser, eftersom det framtida arbetet hänger ihop med resultaten från installationen.  

Om du liksom jag tycker att detta är superviktigt och intressant, kontakta mig på LinkedIn, så kan vi lära mer av varandra!

Roman Megela  
Senior Reliability Engineer 
Easy-Laser AB  

Den här artikeln publicerades i original i MaintWorld Magazine.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
De 4 typerna av mjukfot
21 september 2021

De 4 typerna av mjukfot

Mjukfot är en term som ofta används i samband med axeluppriktning. Faktum är att du alltid måste utföra mjukfotskontroll innan det faktiska uppriktningsarbetet kan inledas – det är ett avgörande steg för att säkerställa att installationen blir tillförlitlig. Låt oss gå igenom de fyra typerna av mjukfot och varför de uppträder. Läs mer
Metsä Fiber Oy:s sågverk i Kyrö optimerar produktiviteten med laseruppriktningssystem
16 augusti 2021

Metsä Fiber Oy:s sågverk i Kyrö optimerar produktiviteten med laseruppriktningssystem

En av världens ledande producenter av massa, sågat virke och andra bioprodukter, Metsä Fiber Oy, investerade nyligen i ett laseruppriktningssystem till sitt sågverk i finska Kyrö. Vår partner YTM-Industrial, som sålde systemet, reste också dit för att utbilda personalen så att de själva kan rikta upp sin utrustning för bästa möjliga resultat. Läs mer