Att mäta rätvinklighet

Kontroll av rätvinklighet görs i en mängd applikationer, exempelvis verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och diverse maskinkonstruktioner.

Mätning av rätvinklighet

Vid mätning av rätvinklighet registreras först två mätvärden på det ena objektet för att skapa en referens till vinkeln. Därefter utnyttjas det inbyggda prismat i lasersändare D22, vilket vinklar av laserstrålen exakt 90°, och två nya mätvärden registreras på det andra objektet. Mätvärdena omräknas till ett vinkelvärde som visar det andra objektets eventuella avvikelse från 90°.

Vilken mätutrustning behöver du?