Rätvinklighet

Kontroll av rätvinklighet görs i en mängd applikationer, exempelvis verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och diverse maskinkonstruktioner.

Mätning av rätvinklighet

Vid mätning av rätvinklighet registreras först två mätvärden på det ena objektet för att skapa en referens till vinkeln. Därefter utnyttjas det inbyggda prismat i lasersändare D22, vilket vinklar av laserstrålen exakt 90°, och två nya mätvärden registreras på det andra objektet. Mätvärdena omräknas till ett vinkelvärde som visar det andra objektets eventuella avvikelse från 90°.

Indexera när mycket hög
noggrannhet krävs

När en mycket hög noggrannhet vid mätning av rätvinklighet är nödvändig, där vi vill överträffa lasersändarens noggrannhet (D22 enligt teknisk specifikation 0,01 mm/m), använder vi oss av en metod där lasersändaren indexeras i 180°. Metoden lämpar sig för mätning av rätvinklighet i förhållande till två punkter på ett referensplan, eller för mätning av lodlinje där vi använder oss av sändarens libeller som referens.

Mätsystem för alla behov

Axeluppriktning, remuppriktning eller geometrisk mätteknik?

Ta en närmare titt på våra produkter

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer
Select Country

Kontakta oss