Rätt riktat ökar du produktiviteten

Formsprutning, extrudering, filmblåsning, formblåsning – i plastindustrin finns många olika maskiner med specifika uppriktningsbehov. Easy-Laser har lösningar för dem alla. Korrekt uppriktning förhindrar kvalitetsbrister och ökar produktiviteten. 

Rikta extrudermaskiner

Extruderpipan kontrolleras avseende rakhet med system Easy-Laser® E930. Systemet består av avläsningsenhet, lasersändare, detektor och fixturer/röradaptrar anpassade för maskinen som ska mätas. Med detta menas att adaptrarna är tillverkade till rätt diameter (bestäms vid order). Detektorn skjuts in i röret och mätvärden tas i önskade positioner. Resultatet visar en rakhetskurva samt rundhet om så önskas. Beroende på om det är en enkel- eller dubbelpipig extruder designas adaptrarna olika. Uppriktning av rör mot växellåda är en annan applikation för våra mätsystem. Fördelarna med korrekt uppriktning är bland annat:

  • Förlänger livet på skruven.
  • Förlänger tiden mellan planerade servicestopp.
  • Minskar mängden felproducerade produkter, dvs totala mängden granulat som används.
  • Tillgängliga maskintiden ökar.
  • Produktionshastigheten kan ökas för vissa processer.

Filmblåsning

Dessa typer av maskiner har ofta en mängd valsar som behöver riktas in parallellt och i våg. Detta görs med system E970. En uppriktad maskin producerar med jämnare kvalitet och riskerar färre oplanerade driftsstopp. 

Läs mer i detta kundcase: Att anpassa sig till förutsättningarna.

Formsprutningsmaskiner

Här kan det vara nödvändigt att kontrollera parallelliteten mellan verktygshalvorna, och riktningen på deras låsrörelse.