Undvik dyra stillestånd
med uppriktning

Papper
och massa

Det finns många avgörande anledningar till uppriktning inom pappers och massaindustrin. Bland annat måste pappersmaskinens valsar vara parallella med varandra, annars blir kvaliteten på det färdiga papperet dålig. Oparallellitet kan även orsaka brott i pappersbanan, med kostsamma driftsstopp som följd.
 
Att ett driftstopp inom pappers- och massaindustrin kostar enorma pengar är väl känt. Därför är förebyggande underhåll av största betydelse. Med hjälp av Easy-Laser® minimerar du risken för oplanerade driftstopp och säkerställer produktkvaliteten.

Kontrollera parallellitet mellan valsar

För uppriktning av valsar används Parallellitets-utrustningen. Det vanligaste tillvägagångssättet är som följer: Lasersändare D22 (på stativ) riktas in parallellt med maskinen. Vinkelprisma D46 (också på stativ) vinklar därefter av laserstrålen parallellt med valsarna istället. En detektor placeras horisontellt vid valsens ena ända, och mätvärdet registreras. Därefter flyttas detektorn till valsens andra ända, och mätvärdet registreras. På samma sätt görs med övriga valsar som skall mätas. Avläsningsenheten visar både grafiskt och digitalt valsarnas parallellitet i förhållande till valfri vals eller baslinjen.

 

Kontrollera valsarnas vågläge

Den vertikala vinkeln (pitch) kontrolleras med det digitala maskinpasset (till exempel Easy-Laser® E290), eller genom att nivellera laser D22 enligt de inbyggda libellerna och peka strålen över valsen. Därefter placeras detektorn vertikalt vid valsens ändar, och mätvärden registreras vid varje position. Eftersom "laserstrålen" är nivellerad i våg visar mätresultatet valsens position i förhållande till detta.

 

Mät planhet på vira-parti

För planhetsmätning av vira-parti används laser D22 och detektorn. Detektorn placeras på markerade punkter på ytan, laserstrålen riktas in mot detektorn, och värden registreras. Resultatet visar ytans planhet i förhållande till tre nollpunkter (referenser) som kan ändras om så önskas

 

Fler exempel på uppriktningsbehov

Andra exempel på uppriktningsbehov är mellan växellåda och kardankopplade axlar, axeluppriktning mellan pumpar och motorer, remtransmissionsuppriktning på fläktar, rakhetsmätning av valsar, parallellitet och planhet på fundament etc.

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss