Undvik dyra driftstopp med uppriktning

Ett oplanerat stopp i papper- och massaindustrin är mycket kostsamt, därför är korrekt riktade maskiner av största vikt. Med Easy-Laser kontrollerar och justerar du valsparallellitet, riktar de roterande maskinerna och mäter planhet. 

Valsar – parallellitet och våg

De planerade driftstoppen behöver hållas så korta som möjligt, vilket ställer krav på att mätsystemet är enkelt att använda. Med mätsystemet Easy-Laser® E970 mäter och justerar du valsarna till rätt position, parallellt och i våg. Den vanligaste proceduren är att placera lasersändaren på ett stativ vid sidan av maskinen (se bild). Den justeras sedan till att peka längs med maskinen, vinkelrätt mot valsarna alltså. Nästa steg är att med lasersändarens inbyggda 90° vinkelprisma peka strålen parallellt med en utvald vals. Programvaran guidar dig steg-för-steg genom proceduren. Detektorn placeras vid båda ändarna av valsen, och man får nu ett vinkelvärde i förhållande till maskinen. Denna kan nu utgöra referens. Nu låter vi åter strålen peka längs med maskinen, på ett vinkelprisma placerat vid sidan av övriga valsar som ska kontrolleras. Vi mäter nu som tidigare vid valsens båda ändar. De nya mätvärdena vi får visar hur valsarna ska justeras för att vara parallella med varandra. Justeringen görs med ”live-värden” för direkt återkoppling. 

Den vertikala vinkeln (pitch) kontrolleras med det digitala maskinpasset (till exempel Easy-Laser® XT290), eller genom att nivellera laser D22 enligt de inbyggda libellerna och peka strålen över valsen. Därefter placeras detektorn vertikalt vid valsens ändar, och mätvärden registreras vid varje position. Eftersom "laserstrålen" är nivellerad i våg visar mätresultatet valsens position i förhållande till detta. Justera vid behov.  

Planhet på vira-parti m.m.

Allt som behövs för att kontrollera planhet på vira-parti ingår i system E970. Faktum är att du med detta system kan göra de flesta typer av geometriska mätningar; rakhet, planhet, rätvinklighet, parallellitet, vågplan. Du kan alltså med ett och samma system kontrollera och justera alla sektioner i pappersmaskinen, inte bara valsar, för att säkerställa driftsäkerhet och produktkvalitet.

Axel- och kardanuppriktning

För att rikta drivenheterna till valsarna, exempelvis växellåda och kardanaxel, används axeluppriktningssystem. Dessa används även för alla andra roterande maskiner i anläggningen, som pumpar och motorer. Läs mer om axeluppriktning här.

Fläktar med remtransmissioner

Riktas med Easy-Laser® XT190, världens enda remtransmissionsverktyg med digital visning av justeringen i realtid. Detta möjliggör uppriktning enligt de toleranskrav remtillverkaren har. 

Konverteringsmaskiner

Detta är en annan typ av maskin som påminner om en pappersmaskin, och har många liknande behov av uppriktning, till exempel valsparallellitet.

Traverser och kranar

Traversbanor måste installeras parallellt och i våg, och även kontrolleras för rakhet. Detta går att göra med E970 alternativt med exempelvis E920