GARANTIER

Vi vet att Easy-Laser® möter de strängaste kvalitetskrav.
Det är en av anledningarna till att vi kan erbjuda 3 års garanti på våra mätsystem.


Långa garantitider

Våra mätsystem har en produktgaranti på minst 3 år. Varför erbjuder vi det? Jo, för att du inte ska behöva oroa dig över oväntade extra utgifter. Och för att vi vet att Easy-Laser® motsvarar de allra högsta kvalitetskraven. Alla precisionsinstrument kräver kalibrering med vissa intervall. 

Observera! Du behöver inte längre registrera ditt system för att få 3 års garanti.

ISO9000 och certifierad tillverkning

Vi är ett är ISO9001-godkänt företag. Vårt kvalitetssystem är dessutom godkänt av Nemko (Notification Number Nemko 05ATEX4428O) enligt följande: 

“Nemko AS, notified body number 0470 for Annex VII in accordance with Article 9 of Council Directive 94/9/EC of March 1994 notifies to the applicant that the actual manufacturer has a product quality system which complies to Annex VII of the Directive.” 

Garantiåtagande

Easy-Laser AB utvecklar och tillverkar Easy-Laser®-produkterna under strikt kvalitetskontroll. Skulle produkten sluta fungera eller ligga utanför specifikation inom tre (3) år från inköp gäller garanti med betald reparation eller utbyte av defekta produkter.

(1) Med nya eller begagnade utbytesdelar.
(2) Byte av produkt mot ny eller likvärdig begagnad vars skick är samma eller bättre än originalprodukten. Inköpsdatum skall av kund kunna styrkas med inköpshandling. Kopia av originalet skall skickas med produkten vid reparation.

Garantin gäller under normalt användande enligt manualen som medföljer produkten. Garantin omfattar brister och fel på Easy-Laser® produkt som kan härröras till material och/eller fabrikationsfel. Denna garanti gäller endast i det land produkten är såld.
 

Garantin gäller inte:

Om produkten hanterats ovarsamt eller felaktigt. Om produkten utsatts för onormalt hög temperatur, fukt, chock eller höga spänningar. Om produkten modifierats, reparerats eller demonterats av icke certifierad reparatör.

Ersättning för eventuella följdskador orsakad av fel på Easy-Laser® produkt utgår ej. Easy-Laser AB står ej för transportkostnader för utrustning som skickas till Easy-Laser AB för reparation.  

OBS: Före produkten skickas för reparation är det kundens ansvar att göra backup på all sparad data. Återställning av sparade mätdata ingår inte i garantin. Easy-Laser AB tar inte ansvar för sparad data som skadas eller förloras under transport eller reparation. 
 

Lithium Ion batteri begränsad garanti

Lithium-batterier tappar oundvikligen effekt under sin livstid, beroende på användningstemperatur och antal laddcykler. Därför faller de interna laddbara batterierna som används i E-serien inte under vår generella 2-åriga garanti. 1 års garanti gäller för att batterikapaciteten inte ska understiga 70 % (en normal förändring innebär att batteriet efter mer än 300 laddcykler fortfarande ska ha över 70 % kapacitet). 2 års garanti gäller om batteriet blir obrukbart på grund av tillverkningsfel eller faktorer som Easy-Laser AB har kunnat förväntas påverka, eller om batteriet uppvisar onormal kapacitetsförlust i relation till användandet.