GARANTIER

Vi vet att Easy-Laser® möter de strängaste kvalitetskrav.
Det är en av anledningarna till att vi kan erbjuda 3 års garanti på våra mätsystem.

Garantiåtagande

Easy-Laser AB utvecklar och tillverkar produktsortimentet Easy-Laser®. Produkterna tillverkas under strikt kvalitetskontroll. Skulle produkten sluta fungera eller ligga utanför specifikation inom tre (3) år från inköp gäller garanti med betald reparation eller utbyte av defekta produkter. 

Garantin gäller inte:

  • Om produkten hanterats ovarsamt eller felaktigt.
  • Om produkten utsatts för onormalt hög temperatur, fukt, stötar eller höga spänningar.
  • Om produkten modifierats, reparerats eller demonterats av icke certifierad personal.

Ersättning för eventuella följdskador orsakad av fel på Easy-Laser® produkt utgår ej. Easy-Laser AB står ej för transportkostnader för utrustning som skickas till Easy-Laser AB för reparation.  

OBS: Innan produkten skickas för reparation är det kundens ansvar att göra backup på all sparad data. Återställning av sparade mätdata ingår inte i garantin. Easy-Laser AB tar inte ansvar för sparad data som skadas eller förloras under transport eller reparation. 

Lithium Ion batteri begränsad garanti

Lithium-batterier tappar oundvikligen effekt under sin livstid, beroende på användningstemperatur och antal laddcykler. Därför faller de interna laddbara batterierna som används i Easy-Laser-produkter inte under vår generella 3-åriga garanti. 1 års garanti gäller för att batterikapaciteten inte ska understiga 70 % (en normal förändring innebär att batteriet efter mer än 300 laddcykler fortfarande ska ha över 70 % kapacitet). 3 års garanti gäller om batteriet blir obrukbart på grund av tillverkningsfel eller faktorer som Easy-Laser AB har kunnat förväntas påverka, eller om batteriet uppvisar onormal kapacitetsförlust i relation till användandet.

ecom avläsningsenhet begränsad garanti

Garantitiden för ECOM avläsningsenhet (Art. Nr. 12-1086) är ett (1) år.

ISO9000 och certifierad tillverkning

Vi är ett är ISO9001-godkänt företag. Vårt kvalitetssystem är dessutom godkänt av Nemko (Notification Number Nemko 05ATEX4428O) enligt följande: 

“Nemko AS, notified body number 0470 for Annex VII in accordance with Article 9 of Council Directive 94/9/EC of March 1994 notifies to the applicant that the actual manufacturer has a product quality system which complies to Annex VII of the Directive.” 

ATEX-certifierade mätenheter

XT50-mätenheterna är ATEX-godkända av DNV GL Nemko Presafe AS, anmält organ nummer 2460. Detta innebär att de uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven avseende produkters utförande som är avsedda för användning i potentiellt explosionsfarliga miljöer. 

Ladda ned certifikat