Easy-Laser training facility

Kunskap, din mest lönsamma investering

Det är lätt att tänka att ett nytt verktyg eller hjälpmedel ska kunna lösa ett problem som du har. Men det räcker oftast inte att ha utrustning som klarar jobbet, det är minst lika viktigt att veta hur, och inte minst varför, du skall använda den.

Ta ett laseruppriktningssystem till exempel. Det är en stor investering, kanske kostar ett system flera hundra tusen kronor beroende på vad du vill att det ska klara av. Men används det på rätt sätt och i rätt tid kommer det att på kort tid kunna bespara dig långt mycket mer än det har kostat.  

Har du koll på underhållskostnaden? 

En maskin som inte installeras på ett korrekt sätt kommer, med allra största sannolikhet, att generera stora utgifter för service och underhåll. Visste du att själva inköpspriset i regel bara står för cirka 10% av maskinens totala livscykelkostnad? I stället läggs omkring 75% på kostnader för underhåll och elkonsumtion. Genom rätt kunskap går det att minska den andelen avsevärt.  

 

Börja med det grundläggande 

Inom underhållsbranschen finns det mängder av skickliga yrkesmän och -kvinnor, ändå ser vi ofta exempel på bristfälliga maskininstallationer. På Easy-Laser pratar vi ofta om att allt börjar med maskinfundamentet; att det är den viktigaste grundpelaren för en stabil och tillförlitlig maskininstallation. Ta till exempel mjukfot, som är ett ständigt återkommande problem. Med rätt kunskap om varför mjukfot kan uppkomma går det enkelt att undvika från början, redan när maskinen installeras. Och om, som i många fall, skadan redan är skedd – ja då är det viktigt att rätt åtgärd sätts in för att fixa problemet så att det inte uppkommer igen.  

Bad example of machine installation with sandbagsSandsäckar kan vara bra till mycket, men är inte det bästa för att hålla din maskin på plats.

Särskilt när det gäller roterande maskiner finns det en mängd problem som kan uppstå genom att maskinen inte installerats på rätt sätt. Vibrationer, läckande tätningar, lagerhaveri…listan kan göras lång. Det här drabbar såklart direkt maskinen som gått sönder och behöver nya delar, men i värsta fall kan sådana här problem leda till att en hel produktionsanläggning stannar av vilket kan bli enormt kostsamt. Och servicefirman är upptagen på annat håll och kan inte komma förrän till helgen… 

Då är det lätt att inse att det är en lönsam investering att utbilda sin egen personal, så att de på bästa sätt kan installera och sedan kontinuerligt underhålla maskinparken. Med rätt kunskap kommer investeringen i ett uppriktningssystem snabbt att vara återbetalad genom lägre förbrukning av reservdelar och färre oplanerade driftsstopp, och i längden också minskad energiförbrukning. Bra för plånboken och, inte minst, miljön!  

Vi hjälper dig med utbildning 

Vi och våra partners erbjuder skräddarsydda utbildningar inom alla typer av mätning och uppriktning med laser, både för nybörjare men också proffs som behöver utvidga sitt kunskapsområde. Kontakta oss gärna och berätta mer om vad du vill lära dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
Felsökning vid axeluppriktning med laser
21 september 2022

Felsökning vid axeluppriktning med laser

I den här artikeln tittar vi på en del orsaker till fel som kan förekomma vid laseruppriktning samt hur man avhjälper dem. Läs mer
9 lasersändare för olika mätbehov
05 juli 2022

9 lasersändare för olika mätbehov

Fyra delar utgör nyckeln till snabb och enkel lasermätning: En lasersändare som avger en laserstråle, en detektor som registrerar den, lämpliga fixturer samt mätprogramvara för att visa resultatet. I den här artikeln beskriver vi våra olika lasersändare och deras främsta användningsområden. Läs mer