Snabbt, enkelt och precist

Kraft- och värmegenerering

Äldre tiders metoder för att mäta turbiner var mycket tidskrävande. Med lasermätning kan arbetet göras snabbt och med mycket hög precision. Möjligheten att dokumentera mätresultatet är också en stor fördel.

Rakhetsmätning av diafragma och lagergångar

Vid rakhetsmätning av diafragma och lagergångar i en gas- eller ångturbin används turbin-utrustningen (system E960). Lasersändaren monteras vid turbinens ena centrumända (oftast ett lagerläge).

Mätresultatet visar rakheten på lagrens och diafragmans centrumlinje både vertikalt och horisontellt, jämfört med två nollpunkter (referenser). Delningsytans planhet mäts med laser D22 och detektor E7. Mätvärden registreras på markerade punkter på ytan, därefter väljs tre nollpunkter som planheten refererar till.

Punkterna kan mätas och justeras i valfri ordning. Den uppmätta referenslinjen (A) kan offsetförskjutas (B) i mätprogrammet. Detta är användbart speciellt vid mätning och justering av turbin-diafragmor och lagerlägen som har olika centrumlinjer på grund av termisk tillväxt.

Axeluppriktning

Axeluppriktning är ett annat stort behov inom kraftverksindustrin. (läs mer under Applikationer/Axeluppriktning.)

ANDRA APPLIKATIONER

Har du andra mät- och uppriktningsproblem som behöver lösas än de vi nämner här?
Det är troligt att vi redan träffat på dem!
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer

Manualer

På denna sida kan du hitta alla tillgängliga Easy-Laser® produktmanualer i pdf-format. Här kan du även hitta applikationsguider.

Läs mer
Select Country

Kontakta oss