Ingen vinkel eller rätt vinkel

Att maskiner ställs upp och installeras i våg är oftast ett krav för att de ska fungera problemfritt. 

Vågplan

Digitala maskinpass är mycket användbara verktyg vid uppställning och uppriktning av maskiner av de flesta slag, exempelvis nivellering av maskinbord, valsar, fundament, etc. Easy-Laser® XT290 tillför även möjligheten att dokumentera arbetet, genom att trådlöst ansluta till Easy-Laser XT Alignment-appen. Dokumentation är idag många gånger ett krav från uppdragsbeställaren. XT290 är det perfekta komplementet till ditt laserbaserade uppriktningssystem.

Våg kan också uppnås för en maskin genom att nivellera lasersändare D22 till våg (placerad vid sidan av maskinen), och sedan utnyttja laserstrålen som referens för vågplanet. Mät med detektorn på två ställen på maskinen och justera med ”live-värden” tills du får samma mätvärde.

Vilken mätutrustning behöver du?

För bästa prestanda och enkelt handhavande rekommenderar vi de digitala maskinpassen.