Så påverkar ett skevt maskinhus din roterande maskin

Så påverkar ett skevt maskinhus din roterande maskin

Ett av de allvarligaste problemen som drabbar roterande maskiner är att maskinhuset blir deformerat. I den här artikeln fördjupar vi oss i hur det påverkar maskinens prestanda och varför det är viktigt att åtgärda för att uppnå tillförlitlig drift.

Att maskinhuset blir deformerat är inte bara ett av de största problemen för roterande maskiner, det är också ett mycket vanligt problem. Men vad innebär det egentligen? För att förklara det kan vi använda den berömda analogin med ett ostabilt bord på en restaurang. Det är en situation som alla kan känna igen. På grund av ett ojämnt golv eller dålig konstruktion av bordet finns det ett glapp under ett ben som gör att hela bordet vickar från en sida till en annan. Det är ett problem som är lätt att lösa; använd bara några servetter så står bordet stilla.

Samma sak händer när man placerar en roterande maskin på ett fundament som inte är plant. De flesta roterande maskiner är konstruerade för att stå på en plan yta. När du placerar utrustningen på ett icke-plant underlag eller om maskinfötterna är ojämna, händer samma sak som med bordet på restaurangen. Det är vad vi kallar "mjukfot", och det är en vanlig orsak till problemet med deformation.

Små marginaler, stor påverkan

Roterande utrustning består av många delar: rotorer, axlar, lager, mekaniska tätningar – för att bara nämna några. Alla dessa rörliga delar har mycket lite spelrum. Om en maskin bultas fast på en ojämn yta, kommer krafterna som appliceras på maskinens fötter att förändra hustes geometri. Som ett resultat kommer även de roterande delarnas position att förändras.

För att åtgärda ett mjukfotstillstånd är det nödvändigt att kompensera för alla avvikelser över 0,05 mm. Det är inte mycket, om man betänker det faktum att tjockleken på ett mänskligt hårstrå är mellan 0,06 mm och 0,08 mm! Så lite krävs för att deformera vår nya eller nyrenoverade maskin.

Problem med röranslutningar

En annan möjlig orsak till deformering är rörspänning. Rörspänningar kan uppstå när rören är felaktigt tillverkade och anslutningsflänsarna inte är korrekt inriktade. Det kan också vara så att rörstöden är för höga eller för låga, vilket skapar stora mellanrum mellan anslutningarna. En vanlig lösning för detta är att tvinga ihop dem, vilket kommer att resultera i belastning av anslutande munstycken. Även detta kommer att innebära en stor påfrestning på maskinhuset.. 

Krafter uppstår vid maskinens inlopps- och utloppsflänsar.

De långsiktiga konsekvenserna

Så, vilka typer av problem kan du stöta på om maskinhuset har blivit deformerat? Tidigare har vi nämnt de ingående delarna i roterande maskiner, som till exempel axlar. Hur påverkas de?

Axlar är monterade i lager som ska bära den roterande rörelsen, och dessa lager ska arbeta under viss belastning. När huset deformeras utsätts axlarna för påfrestningar och deras positioner förskjuts. Det kommer att påverka lagren genom att belastningen ändras, och de rullande elementen inuti lagret kommer att flytta sig från den avsedda löpbanan. Det leder till att smörjningen påverkas negativt. De rullande elementen i lagret kommer att trycka undan smörjmedlet eftersom det inte finns något utrymme för det. Värme kommer att genereras vilket leder till ökad termisk expansion av maskinens roterande delar. Till slut har vi ett haveri. (Att ändra belastning i ett lager kommer att minska dess livslängd med upp till 50%.)

Att säkerställa korrekt installation kan göra skillnaden mellan felfri drift och ett plötsligt haveri. Som vi har sett krävs bara ett litet spel för att få dina maskiner ur balans. När det kommer till roterande utrustning är precision av yttersta vikt.

Roman Megela
Senior Reliability Engineer
Easy-Laser AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Easy-Laser®. 

Jag accepterar villkoren i Personuppgiftspolicyn
05 december 2023

"Vi är miljöarbetare"

Uppriktning som utförs med hög precision bidrar till färre skador, längre livslängd och en effektivare maskin. Är det dags att uppgradera arbetsbeskrivningen för en hel yrkeskår? "Vi är lika mycket miljöarbetare som ingenjörer", säger Geir Jöran Bakke, Senior Supervisor Alignment för Bømlo Skipsservice i Norge. Läs mer
Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin
09 oktober 2023

Slutanvändarens perspektiv – Att hitta energin

Han har arbetat med tillverkare, energileverantörer och till och med svenska försvaret. Med årtionden av erfarenhet av att hjälpa till att förhindra energiförluster har Fredrik Thulinsson sett en bransch i förändring, vilken börjar inse hur viktigt det är med uppriktade maskiner. Läs mer