Varför Easy-Laser?

Du har mycket att vinna i både tid och pengar räknat på att ha dina maskiner riktade inom de rätta toleranserna. En investering i ett laserbaserat uppriktningssystem som Easy-Laser® betalar sig snabbt genom lägre kostnader för reservdelar, färre driftsstopp och billigare elräkning. På köpet får du en bättre arbetsmiljö.

Typiska problem med dåligt riktade maskiner är:

  • Läckande tätningar
  • Ökade vibrationsnivåer
  • Högre energiförbrukning
  • Lagerhaveri
  • Axelbrott
  • Kopplingsförslitning
  • Kvalitetsproblem
  • Sämre arbetsmiljö
  • Förlorad produktionstid

Utbyggbarhet framtidssäkrar din investering

Ett system från Easy-Laser® är en trygg investering. Våra system kan snabbt och enkelt byggas ut, kombineras och uppgraderas för att passa vilket som helst av dina mätbehov, nu och i framtiden.

Vad du kan mäta handlar alltid om en kombination av hårdvara och mjukvara. Till exempel har vårt system för axeluppriktning XT770 även program för mätning av rakhet och planhet. Och med vårt geometrisystem E920, som har alla våra mätprogram, kan du i princip addera vilken hårdvara som helst ur vårt sortiment för att skapa ett specialbyggt system anpassat helt och hållet efter dina behov. Det här är bara två av många exempel på hur mångsidigheten hos ett Easy-Laser®-system gör din investering kostnadseffektiv. Helt enkelt ett tryggt val.

Kundanpassade produkter

Som komplement till våra redan flexibla standardsystem kan vi även specialanpassa mätsystem för just dina behov, något vi är stolta över att vara bland de största i världen att erbjuda. Vår utvecklingsavdelning har under årens lopp löst många kniviga mätproblem åt stora företag världen över, exempelvis GE Nuovo Pignone, Vestas etc. Flera av dem anger numera Easy-Laser® som standardmätsystem i tillverkningsspecifikationerna. Ett kvalitetsbetyg så gott som något!

The Total Alignment Solution