Jämför produkter, Geo-system


GEOMETRISKA MÄTPROGRAM E980 E970 E960 E950 E930 E920 E915 E910
Rakhet L
Planhet L L L/B
Rätvinklighet L L 0
Parallellitet A L/T/A L/T/A L/T/A 0 T/A
Parallelism B R R L/R L/R L/R R L/R R
Rakhet 2-punkt (cirkelcentrum) 0 0
Rakhet 3-punkt 0 0 B
Rakhet 4-punkt 0 0 B
Rakhet multipunkt 0 0 B
Rundhet/ovalitetsmätning 0 0 B
Offset och vinkel M M M M M M
Spindelriktning L M M M M M
Flänsplanhet 0 0 0
Flänsparallellitet L/T/A T/A 0 0 0 T/A T/A
Twist M M M M M M
AXELUPPRIKTNINGSPROGRAM E980 E970 E960 E950 E930 E920 E915 E910
Horisontal M M M M M M
Vertikal M M M M M M
Kardan M** M** M** M** M** M**
Maskintåg (obegränsat antal) M M M M M M
Maskintåg (3 maskiner) M M M M M M
ANDRA MÄTPROGRAM E980 E970 E960 E950 E930 E920 E915 E910
Värde*
Värde* (dynamisk registrering/trend)
Vågplan (visas i programmet Värden) C C C C C
Uppriktining av remdrift E E E E E E

* = programmet Värden är en digital indikatorklocka som du kan utföra många mät- och uppriktningsjobb med.
**Tillbehör krävs

Förklaringar
● = Standardfunktionalitet
0=uppgradering som inte rekommenderas
L=möjlig när lasersändaren D22 läggs till
T=möjlig när stativ läggs till
A=möjlig när vinkelprisma läggs till
M=möjlig när mätenheter för axeluppriktning (och axelfästen) läggs till. Observera att dessa har utgått, men du kan använda befintliga enheter.
E=möjlig när BTA-enheter läggs till
D=möjlig när passande detektor läggs till
B=möjlig när passande fäste eller fixtur läggs till
C=möjlig när det digitala maskinpasset E290 läggs till
R=möjlig när sats för valsuppriktning läggs till

Obs! Det här är en förenklad översikt. Rådfråga alltid din lokala distributör om du ska uppgradera ditt system eftersom fler fästen och fixturer som inte nämns här kan behövas. En annan anledning är att det kan finnas fästen och fixturer som är bättre lämpade för den specifika mättillämpningen än de som ingår som standard.